Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område har i år 20 nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla i jämförelse med fjolåret.

Fjärrvärmens avtalsvillkor förnyas

Från 1.8.2018 tar vi ibruk de nya avtalsvillkoren för fjärrvärme. De nya villkoren följer Finsk Energiindustri rf:s rekommendationer och ersätter de tidigare anslutnings- och försäljningsvillkoren för fjärrvärme. Ändringen kräver inga åtgärder av våra fjärrvärmekunder. Läs de nya villkoren här.

Sjökabel nummer två togs ibruk i Gerby skärgård

Vasa Elnät Ab har låtit bygga en andra sjökabel mellan fastlandet och Gerby skärgård. Kabeln tjänar förutom områdets cirka 650 sommarstugor med elanslutning också Gerby som helhet. Sammanlagt täcker kabelns verkningsområde cirka 8 000 Vasahushåll.

Elpriset stiger efter en lång reaperiod

På grund av en uppgång i kostnaderna för elanskaffning höjer Vasa Elektriska Ab priset på elenergi. Höjningen gäller elavtal som är i kraft tillsvidare. Anskaffningskostnaderna har påverkats av bl.a. en tvär uppgång i priset på utsläppsrätter, högre bränslekostnader, låga vattennivåer i Norden samt ett höjt marknadspris på el. Det nya priset gäller från 1.8.2018. Höjningen

Vasa Elektriska och Vasa Sport deltar i Skeppsparkens evenemang

Tisdagen den 12 juni samlar vi ett riktigt energiteam av Vasa Sports ligaspelare och bjuder på fart och laganda i evenemanget Laivapuiston lomarieha i Skeppsparken i Vasa. I normala fall rör de sig på skridskor, den här gånger drar spelarna på sig fotbollsskor! Högst antagligen behöver de ditt stöd, så kom med och ta din plats i laget! Vi bjuder på