Jämförelse av elavtal – jämför priser på elavtal

Fixa elavtal

På den här sidan har vi samlat allt du behöver tänka på när du jämför elavtal. Hitta det bästa och billigaste elavtalet för dig och beställ elavtalet enkelt på nätet.

Jämförelse av priser på elavtal

Ett och samma elavtal är inte det bästa och billigaste för varje kund. Därför erbjuder vi våra kunder flera olika slags avtal som du kan jämföra för att hitta det elavtal som passar dig bäst.

Påverka

 • Ett alternativ mellan ett elavtal med fast pris och ett spotprisavtal.
 • Ett mer stabilt val än börsel.
 • Produceras utsläppsfritt med kärn- och vindkraft.
 • Fortlöpande avtal.

Teckna ett Påverka-avtal

Klimatel

 • Ett fast elpris under hela avtalsperioden.
 • Produceras med kärnkraft och vindkraft.
 • Utsläppsfri.

Beställ Klimatel

Börsel

 • Påverka din elräkning genom att planera förbrukningen.
 • Priset varierar varje timme.
 • Om du vill kan du välja förnybar vindel.
 • Fortlöpande avtal.

Beställ Börsel

Basel

 • Produceras med en mängd olika produktionsformer.
 • Fast pris som uppdateras fyra gånger om året.
 • Fortlöpande avtal.

Beställ Basel

Vindel

 • 100 % förnybar el.
 • El med garanterat ursprung från inhemsk vindkraft.
 • Fast pris som uppdateras fyra gånger om året.
 • Fortlöpande avtal.

Beställ Vindel

Börsel – anpassa din förbrukning och spara pengar

Börsel och Börsel Vind
 • Hur bestäms priset? Priset består av ett timbaserat spotpris, en månadsavgift och vår provision.
 • För vem? Avtalet lämpar sig för kunder som är villiga att hålla koll på spotpriset och planera sin förbrukning därefter. Ju högre din elförbrukning, desto större besparingar kan du göra.
 • Miljövänlig? Du kan välja Börsel Vind-avtalet är elen produceras till 100 % med vindel.
 • Fördelar? Möjligheten att avsevärt minska elräkningen genom att styra elförbrukningen till de billiga timmarna. Ett rätt kostnadseffektivt alternativ på lång sikt. Kort uppsägningstid på 2 veckor.
 • Nackdelar? Det kan vara besvärligt att följa med spotpriset hela tiden. Spotprisutvecklingens oförutsägbarhet medför vissa risker.

Spotpriset (cent/kWh) är det regionala timpriset för Finland som fastställs av den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset brukar vara högt på vardagsmorgnar och -eftermiddagar då efterfrågan på el är som störst. Priset är typiskt lägre på nätter och under veckoslut eller sådana tider då det produceras mycket vindel.

Du kan följa med spotpriset i Vasa Elektriskas mobilapp.

Spotpriserna för nästa dag meddelas redan dagen innan, så du kan planera din elförbrukning i god tid.

Läs mer om Börsel

Ett exempel på en börselskund:

Matias värmer upp sitt hem med el. Han har försett sin varmvattenberedare med automatik som ser till att vattnet värms upp med el under de billigaste timmarna. Matias elbilsladdare fungerar enligt samma princip.

Matias följer med spotpriset aktivt. Blåsiga dagar är tvättdagar, eftersom då är elen billig. Ugnen använder Matias på veckosluten.

Beställ Börsel

Påverka-elavtal – ett mer stabilt alternativ

Påverka-elavtalet

 • Hur bestäms priset? Priset består av en grundavgift (e/mån), en energiavgift (cent/kWh), som uppdateras var tredje månad, och egen påverkan, som kan höja eller sänka det slutliga elpriset. Du kan minska din elräkning genom att styra din elförbrukning till de timmar då elen är billig på börsen.
 • För vem? För den som vill ha ett avtal som är mer stabilt än ett börselsavtal, men som vill ändå utnyttja spotprisets fluktuationer.
 • Miljövänlig? Elen i Påverka-avtalet produceras med utsläppsfri vind- och kärnkraft.
 • Fördelar? Skyddar kundens plånbok under månader då börspriset är högt. Möjlighet att påverka den slutliga elräkningen genom att optimera förbrukningen. Två veckors uppsägningstid.
 • Nackdelar? Ger inte lika stor nytta av låga börspriser som ett börselavtal.

Du kan påverka din slutliga elräkning med egen påverkan. Om du förbrukar el när börspriset är lågt – på nätter, under veckoslut och när det produceras mycket vindel – är din egen påverkan negativ, vilket minskar din elräkning. Om du förbrukar mest el då när spotpriset är som högst, det vill säga på vardagsmorgnar och -eftermiddagar, kommer din egen påverkan att höja på det slutliga elpriset.

Energiavgiften skyddar kunden från det absoluta medelpriset på börsel. Börselens priser återspeglas inte direkt i kundens elräkning. Kundens slutliga elpris bestäms av när kunden förbrukade mest el, det vill säga om timpriset var billigare eller dyrare än månadens genomsnittliga pris.

Läs mera om Påverka-avtalet

Ett exempel på en kund som har nytta av Påverka-avtalet:

Sten har tidsinställt uppvärmningen av tappvattnet så att det värms upp under de billigare timmarna, tack vare en rele som installerats i elpannan. Sten är en nattuggla som gillar att tvätta byk efter att barnen har gått och lagt sig. Spotpriset är billigt då, och den egna påverkan minskar elräkningens slutliga pris. Den egna påverkan är alltså negativ.

Sten älskar att baka. På veckosluten är ugnen på i timtal. Spotpriset är lägre på veckosluten, vilket betyder att Sten har nytta av Påverka-avtalet.

Beställ Påverka-avtalet

Elavtal med fast pris – enkelt och bekymmersfritt

Basel, Vindel
 • Hur bestäms priset? Priset består av en grundavgift (e/mån) och en energiavgift (cent/kWh). Priset uppdateras fyra gånger om året för att återspegla marknadspriset, så priset kan gå upp eller ner.
 • För vem? För den som vill ha det enkelt. Vindel och Basel -avtalen har fast pris och kan sägas upp när som helst.
 • Miljövänlig? Vindel produceras med förnybar vindkraft. Basel produceras med en mängd olika energikällor.
 • Fördelar? Du behöver inte följa med elpriset aktivt. Det enda som påverkar slutsumman är hur mycket el du förbrukar. Om elpriset sjunker under ett kvartal, gynnar det dig ekonomiskt. Du kan säga upp avtalet när som helst med två veckors uppsägningstid.
 • Nackdelar? Du kan inte påverka din elräkning genom att planera din förbrukning. Priset kan stiga om marknadspriset på el stiger.

Ett exempel på en kund som har nytta av ett elavtal med fast pris:

Stella lever ett hektiskt studentliv och använder sin etta närmast för att sova. Hon tänker på el bara när hon betalar sin elräkning. Stella har inte tid eller intresse för att optimera sin elförbrukning. Hon tvättar och spelar PlayStation när hon råkar vara hemma.

Beställ Basel Beställ Vindel

Tidsbundet avtal – slå fast elpriset

Klimatel 12 mån och Klimatel 24 mån
 • Hur bestäms priset? Priset består av en grundavgift (e/mån) och en energiavgift (cent/kWh).
 • För vem? För den som uppskattar förutsägbarhet. I tidsbundna avtal är elpriset detsamma under hela avtalsperioden.
 • Miljövänlig? Klimatel produceras med inhemsk vind- och kärnkraft. Lär mer om kärnkraft.
 • Fördelar? Möjligheten att ha samma elpris under hela avtalsperioden. Energiprisökningar påverkar inte ditt pris.
 • Nackdelar? Du kan inte byta avtal mitt i avtalsperioden. En flytt är ett undantag: då kan vi säga upp avtalet mitt under avtalsperioden. Du kan inte påverka elpriset genom att planera din förbrukning.

Ett exempel på en kund som har nytta av ett fastslaget pris:

Elin tycker om att kunna planera sina månatliga utgifter och därför har hon valt ett tidsbundet avtal. Elin har en rätt jämn elförbrukning, så hon vet nästan exakt hur stor hennes elräkning kommer att vara. Gröna värden är viktiga för Elin, och därför har hon valt ett fossilfritt avtal.

Beställ Klimatel

Jämförelse: el för egnahemshus, radhus och höghus.

Hur du bor påverkar din elförbrukning och därmed vilket elavtal är det billigaste och smartaste valet för dig.

Jämför elavtal för egnahemshus:

Elförbrukningen för ett egnahemshus beror mycket på vilken typ av uppvärmning som används. Hus med direkt eluppvärmning förbrukar mycket el. Också luftvärmepumpar förbrukar el. Om det bor flera människor i huset, är det sannolikt att tvätt- och diskmaskinerna används flitigt. En elbil ökar förbrukningen ännu mer.

 • Börsel är ett bra alternativ för hem med stor elförbrukning – förutsatt att kunden har tid och intresse för att styra förbrukningen till de timmar då spotpriset är som lägst. Ju större elförbrukningen är, desto större nytta har man av att styra den till de billigare timmarna.
 • Påverka-avtalet ger användaren möjlighet att minska sin elräkning med smart förbrukning, men medför mindre risker.
 • Om du inte gillar tanken av att följa med din förbrukning och styra den, välj Vindel– eller Basel-avtalet.
 • Föredrar du att ha ett fast elpris under hela avtalsperioden? Välj Klimatel. Avtalet ger bekväm förutsägbarhet för elräkningen.

Jämför elavtal för radhus:

I ett radhus gäller samma riktlinjer som för ett egnahemshus, eftersom även radhus kan ha direkt eluppvärmning. Läs mer om normal elförbrukning i radhus.

Jämför elavtal för höghus:

Uppvärmning brukar inte påverka elräkningen för dem som bor i höghus, eftersom höghus oftast använder fjärrvärme. Därför brukar också elförbrukningen vara rätt liten i höghuslägenheter. Vad är den normala förbrukningen i höghus? Läs mer här .

 • Påverka-avtalet kan ge den som bor i höghus en negativ egen påverkan och minska elräkningen, förutsatt att kunden optimerar sin förbrukning – till exempel användningen av byk- och diskmaskin – till de billigare timmarna.
 • Klimatel är rätt val en i höghus som vill ha ett fast pris och använda fossilfri el.
 • Om du vill göra ditt liv så enkelt som möjligt vad gäller el, välj ett fortlöpande elavtal med fast pris, så som Vindel eller Basel.

Jämförelse av elavtal: utsläppsfri och förnybar el

Välj grön el och gör en enkel miljöinsats. Vi säljer både utsläppsfri el och 100 % förnybar el. Jämför våra gröna avtal:

Förnybar el

 • El med garanterat ursprung från inhemsk vindkraft.
 • 100 % förnybar vindkraft.
 • Våra vindelprodukter är Börsel Vind  och Vindel. Avtalen gäller tills vidare.

Utsläppsfri el

 • Produceras med vindkraft och kärnkraft.
 • Vid Olkiluoto produceras kärnkraften ansvarsfullt, under strikt myndighetsövervakning.
 • Den kärnkraftsel vi säljer produceras alltid med ursprungscertifierad kärnkraft.
 • Klimatel är vår avtal som utnyttjar kärn- och vindkraft.

Val av elavtal

 • Ett och samma elavtal är inte billigast för varje kund.
 • När du väljer ett avtal bör du fundera på avtalets längd och hur elen produceras. Fundera på dina egna önskemål: vad passar din livssituation just nu?
 • Den som vill göra det enkelt för sig väljer Basel, Vindel eller Klimatel
 • För den som är redo att hålla koll på spotpriset rekommenderar vi Börsel.
 • Våra med förnybar el producerade produkter är Vindel och Börsel Vind.
 • Vår kärnkraftsprodukt heter Klimatel.

Jämförelse av elavtal: vanliga frågor