Klimatgarantin minskar ditt koldioxidavtryck

Om klimatfrågor är viktiga för dig, dina kunder eller din förening, lönar det sig att koppla vår Klimatgaranti till Närvärme-produkten. Klimatgarantin är ett enkelt sätt att göra ett hållbart val för miljöns bästa, eftersom det minskar uppvärmningens koldioxidavtryck.

Värm upp med ren energi

Klimatgarantin betyder att endast avfallsenergi och biomassa används som bränsle i produktionen av fjärrvärme. På så vis är värmen du använder koldioxidfri. Vi certifierar Klimatgaranti-värmens ursprung i enlighet med lagen om ursprungsgarantier för energi.

Ett ansvarstagande som kunderna uppskattar

Klimatgaranti är ett val som du kan berätta om också för dina kunder. Med klimat-
garantiavtalet får du ett betyg, som visar att du aktivt deltar i arbetet för en renare miljö.

Klimatgarantins prissättning

Klimatgaranti-tillvalsprodukten höjer värmefakturan med endast 1,24 €/MWh (inkl. moms 24 %). För ett egnahemshus innebär det mindre än 30 euro mer per år och för ett höghus med 15 lägenheter mindre än 200 euro mer. För industrifastigheter betyder Klimatgarantin en två procents höjning av värmefakturan.  Läs mer om Närvärme och klimatgarantins priser.

Hållbar uppvärmning inför framtiden

Vi på Vasa Elektriska är hängivna när det gäller hållbara val inför framtiden. Vad gäller fjärrvärmen syns det som en insats för förnybar värmeproduktion. Genom att utveckla fjärrvärmenätet, produktionsformer och nya produkter svarar vi på klimatförändringens utmaningar.

Varför Klimatgaranti

  • Koldioxidavtrycket för din uppvärmning är 0 g/kWh.
  • Du är med och främjar klimatneutral energiproduktion
  • Du förstärker intrycket av att du är en ansvarsfull aktör
  • Enkelt att byta – du kan ta Klimatgarantin i bruk genast.

Beställ Klimatgaranti

Om du är vår fjärrvärmekund sedan tidigare och vill ta ibruk Klimatgarantin som tillvalsprodukt, kan du beställa genom att fylla i blanketten nedan eller ring fjärrvärmens kundtjänst.

Om du är en ny kund, kan du beställa vår Närvärme med Klimatgaranti här.

Beställ Klimatgaranti

Beställ Klimatgaranti

Kontaktuppgifter

Fastighet

t.ex. Bostadsbolag Ab
* obligatorisk information