Priser och villkor

Kolla våra elpriser och gör ett avtal med oss. Här hittar du även priserna för våra tjänster och för fjärrvärme samt avtalsvillkoren.

Det elavtal vi säljer i Vasa Elnäts område i egenskap av leveranspliktig försäljare är Leveranspliktig Basel och Leveranspliktig Börsel. Du kan beställa produkterna genom att ringa vår kundtjänst. Läs mer om våra leveranspliktiga elavtal.

Basel 1.10.2023 – 31.12.2023

Allmän el
energiavgift 9,95 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Nattel
dag (7-22) 10,60 c/kWh
natt (22-7) 8,98 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Säsongel
vintervardag 11,58 c/kWh
övrig tid 9,48 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms 24 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Basel 1.1.2024-31.3.2024

Allmän el
energiavgift 12,90 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Nattel
dag (7-22) 13,74 c/kWh
natt (22-7) 11,65 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Säsongel
vintervardag 15,01 c/kWh
övrig tid 12,30 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms 24 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Vindel 1.10.2023-31.12.2023

Allmän el
energiavgift 10,40 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Nattel
dag (7-22) 11,05 c/kWh
natt (22-7) 9,43 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Säsongel
vintervardag 12,03 c/kWh
övrig tid 9,93 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms 24 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Vindel 1.1.2024-31.3.2024

Allmän el
energiavgift 13,35 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Nattel
dag (7-22) 14,19 c/kWh
natt (22-7) 12,10 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån
Säsongel
vintervardag 15,46 c/kWh
övrig tid 12,75 c/kWh
grundavgift 3,50 €/mån

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms 24 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Börsel

Alla mätningssätt
t.o.m. 31.12.2023
Spotpris + 0,41 c/kWh
3,50 €/mån
Alla mätningssätt
fr.o.m. 1.1.2024
Spotpris + 0,41 c/kWh
3,95 €/mån

Priserna inkluderar moms 24 %.

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Börsel Vind

Alla mätningssätt
t.o.m. 31.12.2023
Spotpris + 0,86 c/kWh
3,50 €/mån
Alla mätningssätt
fr.o.m. 1.1.2024
Spotpris + 0,86 c/kWh
3,95 €/mån

Priserna inkluderar moms 24 %.

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Klimatel 6 mån

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 12,68 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 13,50 c/kWh
Elenergi, natt 11,45 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 14,76 c/kWh
Elenergi, övrig tid 12,09 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​​​​​​​​​​​​​Priserna gäller tidsbundna elavtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Klimatel 12 mån

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 11,28 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 12,01 c/kWh
Elenergi, natt 10,19 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 13,13 c/kWh
Elenergi, övrig tid 10,75 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24 %. Priserna gäller tidsbundna elavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Klimatel 24 mån

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 10,61 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 11,30 c/kWh
Elenergi, natt 9,58 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 12,35 c/kWh
Elenergi, övrig tid 10,11 c/kWh
Grundavgift 4,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​​​​​​​​​​​​​Priserna gäller tidsbundna elavtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Tjänster

Fakturering och rapportering
Separat faktura på kundens begäran 8,00 €
Fakturakopia i efterskott 2,00 €/st.
Faktura- eller saldospecifikation, intyg om fjärrvärmeförbrukning, info om tidigare förbrukning 8,00 €
Förbrukningsintyg (max 5 mätare) 18,00 €
Betalningsförseningar
Betalningspåminnelse (Obs! moms 0 %) 5,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Frånkoppling av el *) (moms 0 %) 50,00 €
Frånkoppling av el (serviceavgift till elförsäljaren) 62,00 €
Tillkoppling av el *) 62,00 €
Förseningsränta enligt räntelagen
Energirådgivning
Uppföljning av energiförbrukningen i Online-tjänsten gratis för våra kunder
Lån av energimätare gratis för våra kunder
Fråga energiexperten gratis för våra kunder

Priserna inkluderar moms på 24%.

*) För inkassoåtgärder som berör från- och tillkoppling av elenergi utanför vårt nätområde debiteras den lokala distributionsnätsinnehavarens åtgärdsavgifter.

 

Fjärrvärmepriser

Bor du inom Vasa Elnäts distributionsområde? Kolla bolagets priser för överföring och tjänster på webbplatsen vasaelnat.fi. Om du bor annanstans i Fastlandsfinland, se ditt lokala elnätsbolags priser.

Villkor

Läs de villkor vi tillämpar.