Priser och villkor

Kostar energirådgivningen och hur är det om jag behöver hjälp med min fjärrvärmeanläggning? Här ser du våra aktuella priser.

Priserna för elenergi är uppdelade enligt mätningssätt.

Läs också

Beslutet om mätningssätt fattas när fastighetens elanslutning beställs. Våra priser baserar sig på tre olika mätningssätt: allmän el, nattel och säsongel.

Allmän el lämpar sig för bostäder utan eluppvärmning eller där elförbrukningen är liten och infaller främst dagtid. Priset för allmän el är det samma oberoende av tiden på dygnet eller året. Typiska användningsobjekt för allmän el är höghus- och radhusbostäder, egnahemshus som uppvärms med olja eller jordvärme samt fritidsbostäder.

Nattel lämpar sig för fastigheter med eluppvärmning och där elanvändningen nattetid är stor. Nattelen har två energipriser, ett för natt och ett för dag, av vilka nattpriset är det förmånligare. Nattelen är för kunder vars nuvarande elmätning baserar sig på uppdelningen natt/dag.

Säsongel lämpar sig för fastigheter där elanvändningen särskilt sommartid är stor. Priset för säsongel varierar på basen av tidpunkt: vintervardag/övrig tid. Priset för övrig tid är förmånligare. Produkten Säsongel är för kunder vars nuvarande elmätning baserar sig på uppdelningen vintervardag/övrig tid.

Klimatel 12 mån.

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 5,99 cent/kWh
Grundavgift 0,00 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 6,32 cent/kWh
Elenergi, natt 5,49 cent/kWh
Grundavgift 0,00 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 6,92 cent/kWh
Elenergi, övrig tid 5,55 cent/kWh
Grundavgift 0,00 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​​​​​​​​​​​​​Priserna gäller tidsbundna elavtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Klimatel 24 mån.

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 5,43 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 5,76 cent/kWh
Elenergi, natt 4,93 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 6,36 cent/kWh
Elenergi, övrig tid 4,99 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​​​​​​​​​​​​​Priserna gäller tidsbundna elavtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Basel

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 5,69 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 6,03 cent/kWh
Elenergi, natt 5,17 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 6,66 cent/kWh
Elenergi, övrig tid 5,23 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%.

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Vindel

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 5,94 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, natt 5,42 cent/kWh
Elenergi, dag 6,28 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 6,91 cent/kWh
Elenergi, övrig tid 5,48 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​​​​​​​​​​​​​

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

En efterfrågad nyhet! Nu finns dina förbrukningsdata i vår app!

Ladda ner appen som en av de första.

Fjärrvärmepriser

Tjänster

Fakturering och rapportering
Separat faktura på kundens begäran 8,00 €
Fakturakopia i efterskott 2,00 €/st.
Faktura- eller saldospecifikation, intyg om fjärrvärmeförbrukning, info om tidigare förbrukning 8,00 €
Förbrukningsintyg (max 5 mätare) 18,00 €
Betalningsförseningar
Betalningspåminnelse (Obs! moms 0 %) 5,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Frånkoppling av el *) (moms 0 %) 50,00 €
Frånkoppling av el (serviceavgift till elförsäljaren) 62,00 €
Tillkoppling av el *) 62,00 €
Förseningsränta enligt räntelagen
Energirådgivning
Uppföljning av energiförbrukningen i Online-tjänsten gratis för våra kunder
Lån av energimätare gratis för våra kunder
Fråga energiexperten gratis för våra kunder

Priserna inkluderar moms på 24%.

*) För inkassoåtgärder som berör från- och tillkoppling av elenergi utanför vårt nätområde debiteras den lokala distributionsnätsinnehavarens åtgärdsavgifter.

 

Bor du inom Vasa Elnäts distributionsområde? Kolla bolagets priser för överföring och tjänster på webbplatsen vasaelnat.fi. Om du bor annanstans i Fastlandsfinland, se ditt lokala elnätsbolags priser.

Villkor

Läs de villkor vi tillämpar.

Dela