Priser och villkor

Kolla våra elavtals priser och gör ett avtal med oss. Här hittar du även priserna för våra tjänster och för fjärrvärme samt avtalsvillkoren.

Basel- och Vindel-avtalet är tillsvidare till salu endast för våra nuvarande kunder och Vasa Elnäts kunder, och de kan beställas endast via vår kundtjänst.

Det elavtal vi säljer i Vasa Elnäts område i egenskap av leveranspliktig är Börsel. Du kan beställa produkten via vår kundtjänst genom att ringa oss eller skicka e-post. Läs mer om leveransplikt här.

Basel – prisperiod 9.9.-31.12.2022

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 29,90 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 32,20 cent/kWh
Elenergi, natt 27,31 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 34,80 cent/kWh
Elenergi, övrig tid 28,50 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms på 24%.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Vindel – prisperiod 9.9.-31.12.2022

Mätningssätt: Allmän el
Elenergi 30,35 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Nattel
Elenergi, dag 32,65 cent/kWh
Elenergi, natt 27,76 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.
Mätningssätt: Säsongel
Elenergi, vintervardag 35,25 cent/kWh
Elenergi, övrig tid 28,95 cent/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

Priserna inkluderar moms på 24%. ​​​​​​​​​​​​​​​

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Börsel

Alla mätningssätt
ElenergiSpotpris + 0,25 c/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms på 24%. Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

 

En efterfrågad nyhet! Nu finns dina förbrukningsdata i vår app!

Följ din förbrukning med en noggrannhet från timmar till år.

Fjärrvärmepriser

Tjänster

Fakturering och rapportering
Separat faktura på kundens begäran 8,00 €
Fakturakopia i efterskott 2,00 €/st.
Faktura- eller saldospecifikation, intyg om fjärrvärmeförbrukning, info om tidigare förbrukning 8,00 €
Förbrukningsintyg (max 5 mätare) 18,00 €
Betalningsförseningar
Betalningspåminnelse (Obs! moms 0 %) 5,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Frånkoppling av el *) (moms 0 %) 50,00 €
Frånkoppling av el (serviceavgift till elförsäljaren) 62,00 €
Tillkoppling av el *) 62,00 €
Förseningsränta enligt räntelagen
Energirådgivning
Uppföljning av energiförbrukningen i Online-tjänsten gratis för våra kunder
Lån av energimätare gratis för våra kunder
Fråga energiexperten gratis för våra kunder

Priserna inkluderar moms på 24%.

*) För inkassoåtgärder som berör från- och tillkoppling av elenergi utanför vårt nätområde debiteras den lokala distributionsnätsinnehavarens åtgärdsavgifter.

 

Bor du inom Vasa Elnäts distributionsområde? Kolla bolagets priser för överföring och tjänster på webbplatsen vasaelnat.fi. Om du bor annanstans i Fastlandsfinland, se ditt lokala elnätsbolags priser.

Villkor

Läs de villkor vi tillämpar.