Priser och villkor

Kolla våra elavtals priser och gör ett avtal med oss. Här hittar du även priserna för våra tjänster och för fjärrvärme samt avtalsvillkoren.

Det elavtal vi säljer i Vasa Elnäts område i egenskap av leveranspliktig är Börsel. Du kan beställa produkten via vår kundtjänst genom att ringa oss eller skicka e-post. Läs mer om leveransplikt här.

Basel

BASEL 1.5-30.6 1.7.2023-30.9.2023
Mätningssätt: Allmän el
grundavgift €/kk 3,50 3,50
Energiavgift c/kWh 14,52 11,85
Mätningssätt: Nattel
grundavgift €/kk 3,50 3,50
dag c/kWh 15,47 12,62
natt c/kWh 13,11 10,70
Mätningssätt: Säsongel
grundavgift €/kk 3,50 3,50
vintervardag c/kWh 16,90 13,79
övrig tid c/kWh 13,84 11,30

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Beställ basel

Vindel

VINDEL 1.5-30.6 1.7.2023-30.9.2023
Mätningssätt: Allmän el
grundavgift €/kk 3,50 3,50
energiavgift c/kWh 14,97 12,30
Mätningssätt: Nattel
grundavgift €/kk 3,50 3,50
dag c/kWh 15,92 13,07
natt c/kWh 13,56 11,15
Mätningssätt: Säsongel
grundavgift €/kk 3,50 3,50
vintervardag c/kWh 17,35 14,24
övrig tid c/kWh 14,29 11,75

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Beställ vindel

Börsel

Alla mätningssätt
Spotpris + 0,41 c/kWh (fr.o.m. 1.5.2023)
3,50 €/mån (fr.o.m. 1.5.2023)

Priserna inkluderar moms 24 % från 1.5.2023.

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Börsel Vind

Alla mätningssätt
Spotpris + 0,86 c/kWh
3,50 €/mån

Priserna inkluderar moms 24 % från 1.5.2023.

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Klimatel 12 mån.

Klimatel 12 mån. Från 1.5.  (moms 24 %)
Mätningssätt: Allmän el
grundavgift €/kk 3,50
energiavgift c/kWh 13,38
Mätningssätt: Nattel
grundavgift €/kk 3,50
dag c/kWh 14,25
natt c/kWh 12,08
Mätningssätt: Säsongel
grundavgift €/kk 3,50
vintervardag c/kWh 15,57
övrig tid c/kWh 12,75

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Beställ klimatel 12 mån.

Klimatel 6 mån.

Klimatel 6 mån. Från 1.5.  (moms 24 %)
Mätningssätt: Allmän el
grundavgift €/kk 3,50
energiavgift c/kWh 9,85
Mätningssätt: Nattel
grundavgift €/kk 3,50
dag c/kWh 10,49
natt c/kWh 8,89
Mätningssätt: Säsongel
grundavgift €/kk 3,50
vintervardag c/kWh 11,46
övrig tid c/kWh 9,38

Priserna gäller tillsvidareavtal och en huvudsäkringsstorlek på max. 3 x 63A.

Beställ klimatel 6 mån.

Tjänster

Fakturering och rapportering
Separat faktura på kundens begäran 8,00 €
Fakturakopia i efterskott 2,00 €/st.
Faktura- eller saldospecifikation, intyg om fjärrvärmeförbrukning, info om tidigare förbrukning 8,00 €
Förbrukningsintyg (max 5 mätare) 18,00 €
Betalningsförseningar
Betalningspåminnelse (Obs! moms 0 %) 5,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Frånkoppling av el *) (moms 0 %) 50,00 €
Frånkoppling av el (serviceavgift till elförsäljaren) 62,00 €
Tillkoppling av el *) 62,00 €
Förseningsränta enligt räntelagen
Energirådgivning
Uppföljning av energiförbrukningen i Online-tjänsten gratis för våra kunder
Lån av energimätare gratis för våra kunder
Fråga energiexperten gratis för våra kunder

Priserna inkluderar moms på 24%.

*) För inkassoåtgärder som berör från- och tillkoppling av elenergi utanför vårt nätområde debiteras den lokala distributionsnätsinnehavarens åtgärdsavgifter.

 

Fjärrvärmepriser

Bor du inom Vasa Elnäts distributionsområde? Kolla bolagets priser för överföring och tjänster på webbplatsen vasaelnat.fi. Om du bor annanstans i Fastlandsfinland, se ditt lokala elnätsbolags priser.

Villkor

Läs de villkor vi tillämpar.