Priser och villkor

Kolla våra elavtals priser och gör ett avtal med oss. Här hittar du även priserna för våra tjänster och för fjärrvärme samt avtalsvillkoren. Börsel, Vindel och Basel är tillsvidare till salu endast för våra nuvarande kunder inom Vasa Elnäts område. För våra nya kunder erbjuder vi vår Börsel Vind-produkt.

Elpriset sjunker, se om prisändringen gäller dig

Det elavtal vi säljer i Vasa Elnäts område i egenskap av leveranspliktig är Börsel. Du kan beställa produkten via vår kundtjänst genom att ringa oss eller skicka e-post. Läs mer om leveransplikt här.

Basel

Mätningssätt: Allmän el
19,87 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)
Mätningssätt: Nattel
21,23 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
18,15 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)
Mätningssätt: Säsongel
23,13 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
18,94 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms 10 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Vindel

Mätningssätt: Allmän el
20,27 cent/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)
Mätningssätt: Nattel
21,63 cent/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
18,55 cent/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)
Mätningssätt: Säsongel
23,53 cent/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
19,34 cent/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)

​​​​​​​​​​​​​​​Priserna inkluderar moms 10 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Börsel

Alla mätningssätt
Spotpris + 0,22 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)

Priserna inkluderar moms 10 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Börsel Vind

Alla mätningssätt
Spotpris + 0,62 c/kWh (1.12.2022-31.3.2023)
3,10 €/mån (1.12.2022-31.3.2023)

Priserna inkluderar moms 10 %.

Priserna gäller tillsvidare ikraftvarande avtal och en huvudsäkringsstorlekstorlek på max. 3 x 63A.

Tjänster

Fakturering och rapportering
Separat faktura på kundens begäran 8,00 €
Fakturakopia i efterskott 2,00 €/st.
Faktura- eller saldospecifikation, intyg om fjärrvärmeförbrukning, info om tidigare förbrukning 8,00 €
Förbrukningsintyg (max 5 mätare) 18,00 €
Betalningsförseningar
Betalningspåminnelse (Obs! moms 0 %) 5,00 €
Inkassobesök hos kunden 50,00 €
Frånkoppling av el *) (moms 0 %) 50,00 €
Frånkoppling av el (serviceavgift till elförsäljaren) 62,00 €
Tillkoppling av el *) 62,00 €
Förseningsränta enligt räntelagen
Energirådgivning
Uppföljning av energiförbrukningen i Online-tjänsten gratis för våra kunder
Lån av energimätare gratis för våra kunder
Fråga energiexperten gratis för våra kunder

Priserna inkluderar moms på 24%.

*) För inkassoåtgärder som berör från- och tillkoppling av elenergi utanför vårt nätområde debiteras den lokala distributionsnätsinnehavarens åtgärdsavgifter.

 

Fjärrvärmepriser

Bor du inom Vasa Elnäts distributionsområde? Kolla bolagets priser för överföring och tjänster på webbplatsen vasaelnat.fi. Om du bor annanstans i Fastlandsfinland, se ditt lokala elnätsbolags priser.

Villkor

Läs de villkor vi tillämpar.