Energibolag investerar cirka 20 miljoner euro i förnybar energi

Vasa Elektriskas satsningar på förnybar energi och klimatvänliga energilösningar fortsätter, när EPV Vindkraft Ab bygger sin vindpark i Östermark. Projektet omfattar sammanlagt 21 vindkraftverk, varav 10 kommer att producera el åt Vasa Elektriska. Bolagets totala investering uppgår till 18,6 miljoner euro.

Poststrejken påverkar leveransen av fakturor – betala din räkning så här

På grund av Postens strejk kommer de pappersfakturor vi skickar ut att vara framme hos våra kunder senare än vanligt. Läs vårt tips om var du kan kolla fakturans betalningsuppgifter! Är du osäker på om din elräkning eller fjärrvärmefaktura fastnat på vägen på grund av Postens strejk? Ingen fara! Du hittar dina fakturor med betalningsuppgifter

Starkt resultat av energibolaget

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 107,7 M€ under de tre första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 18,5 M€. Omsättningen steg med 4 procent och rörelsevinsten med så mycket som 54 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på god nivå och var 56,4 procent.

Var med och värm upp hemmen i Vasa – sälj oss din spillvärme

Visste du att du kan sälja ditt bolags spillvärme och att den kan användas på ett vettigt sätt? Att använda överloppsvärme som värmekälla är ett sätt att bidra till en 100 % ren fjärrvärme. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att göra en klimatgärning!

Vindens tal har nominerats till årets vindkraftshandling

Vasa Elektriskas ställningstagande för klimatet, Vindens tal, har rört sina åhörare. Vindens tal gjordes i samarbete med rapartisten Karri “Paleface” Miettinen och har nu nominerats till årets vindkraftshandling. Det är Finska vindkraftföreningen rf som arrangerar tävlingen för att utse årets vindkraftshandling. Handlingen ska främja vindkraften i Finland eller på ett positivt sätt utveckla vindkraftbranschen i

Vasa får massivt underjordiskt energilager i Vasklot

Nästa år inleds användningen av ett massivt värmeenergilager i Vasa. Lagret är då det största av sitt slag i Finland. Det är EPV Energi och Vasa Elektriska som investerar i grottorna under kraftverket i Vasklot. Lösningen möjliggör en minskning på mer än 30 procent i användningen av stenkol samt en övergång till förnybar energi och