Teckna elavtal

Vi erbjuder förmånlig el till hela Finland var du än bor. Teckna ditt elavtal enkelt och snabbt – på webben tar det inte mer än ett par minuter, och vi tar hand om allt det övriga.

Val av eltyp. Om du väljer eltyp kommer webbplatsens innehåll att ändras.

Välj det mätningssätt som är i bruk på ifrågavarande adress. Om du är osäker, välj Allmän el.

Webbplatsens innehåll har ändrats

Koldioxidavtryck 0

Klimatel 12 mån.

Spara 42 € i året!

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 12 mån.

Koldioxidavtryck 0

Klimatel 24 mån.

Förmånligaste energiavgiften!

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 24 mån.

Basel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

100 % förnybar

Vindel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Mer om elavtal och hur du tecknar ett

  • Du kan teckna elavtal hos oss var du än bor i Finland.
  • Våra priser baserar sig på tre mätningssätt: Allmän el, Nattel och Säsongel. Teckna elavtal enligt mätningssättet på adressen i fråga. Här kan du läsa mer om val av mätningssätt.
  • Vid byte av försäljare säger vi upp det nuvarande avtalet å dina vägnar. Vid ett byte av försäljare kan vårt avtal träda i kraft tidigast två veckor från beställningen. Om du har ett tidsbundet avtal lönar det sig att teckna det nya avtalet senast 15 dygn innan avtalstiden löper ut, så att ditt nya avtal kan träda i kraft genast därefter.
  • Vi tar även hand om överföringsavtalet med ditt lokala elnätsbolag när du flyttar. När du flyttar rekommenderar vi att du tecknar elavtal hos oss senast två vardagar innan flytten, för att säkerställa att du får el till inflyttningsdagen.
  • Vi köper gärna överloppsel från dina solpaneler. Meddela under tilläggsuppgifter om eventuell småskalig produktion i samband med att du tecknar ditt elavtal.
  • Vi fakturerar i efterhand enligt den faktiska förbrukningen. Pappersfakturan är standard, men om du vill kan du i din nätbank avtala om att få räkningen som e-faktura.

Dina förmåner som vår kund

Läs om våra varierande kundförmåner här.

Hur väljer jag elavtal?

Vid val av elförsäljare är det många som i första hand ser till priset. På priset inverkar avtalstypen, elproduktionsformen och det mätningssätt som används i fastigheten. Därför lönar det sig att tänka på vad du förväntar dig av ditt avtal. Om du hellre vill ha ett förutsägbart avtal, lönar det sig för dig att välja vår Klimatel med ett pris fastslaget för hela avtalsperioden. Vårt avtal som är i kraft tillsvidare passar för dig som vill ha ett förmånligt elpris för en lång period, utan att konstant behöva följa med prisläget på el. Enskilda prisvariationer utgör inget problem eftersom den el du använder är förmånlig i det långa loppet.

Du kan också välja produktionsform för din el. Förutom Basel erbjuder vi miljövänlig el, producerad med vindkraft. Ju fler konsumenter som väljer vindel, desto mer produceras el med vindkraft. Om du vill bidra till att öka användningen av renare energiproduktionsformer i Finland är produkten Vindel ett bra val. Vasa Elektriskas Vindel produceras i vindparker i Vasa, Kristinestad, Torneå och Ilmola.

Elens mätningssätt kan du vanligtvis inte inverka på. Avtalet tecknas därför enligt det mätningssätt som används i fastigheten. Det vanligaste sättet att mäta är Allmän el, vilket är det du bör välja om du är osäker på det rätta alternativet. Nattel används vanligtvis i eluppvärmda hus och Säsongel används då elförbrukningen är stor och huvudsakligen infaller sommartid.

Läs mer: Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

Vanliga frågor om elavtal

Den av Vasa Elektriska år 2019 sålda elens ursprung fördelas enligt energikälla så här:

  • förnybara energikällor 37,3 %
  • kärnkraft 34,8 %
  • fossila energikällor 27,9 %

År 2019 hade den el Vasa Elektriska sålde det specifika koldioxidutsläppet 153 g/kWh. Produktionen av den sålda elen gav upphov till 0,9 mg/kWh använt kärnkraftsbränsle.

Om du har ett tidsbundet elavtal kan du byta elförsäljare när den avtalade tidsperioden löpt ut. Om den avtalade tiden redan har löpt ut kan du byta till ny försäljare efter två veckors uppsägningstid. Det här skyddar dig från elavbrott om det av en eller annan orsak inte blir något nytt avtal. Ett tidsbundet avtal fortsätter vanligtvis som ett avtal som är i kraft tillsvidare med den existerande elförsäljaren tills den nya försäljaren tar över.

Om du köper din el av oss och också är Vasa Elnäts kund får du allting på en och samma faktura. Om du enbart köper el av oss fakturerar vi dig för enbart elenergin medan det lokala elöverföringsbolaget skickar dig en skild faktura för överföringen.

Vi tar ingen extra avgift för pappersfakturor men rekommenderar alla kunder att ta ibruk e-fakturan.

För elavtalet behöver elbolaget ditt namn, ditt personnummer, din nya hemadress och datumet när du önskar att elen ska vara påkopplad. Datumet kan ändras i efterhand. Om du tecknar elavtal på nätet behöver du kunna identifiera dig med nätbankskoder. Per telefon identifierar du dig med ditt personnummer.

Vi välkomnar kunder från hela Finland! Du kan köpa el av oss oberoende av din hemort på det finländska fastlandet.

Du gör lätt ett elavtal med oss på vår webbplats. Ha dina nätbankskoder nära till hands för att teckna avtalet. Då du har bekräftat din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-post. Då ditt avtal har behandlats och vi har fått en bekräftelse från ditt elnätsbolag, får du en skriftlig orderbekräftelse med tillhörande avtalsvillkor per post.

Om du tecknar avtal för en ny adress kan det träda i kraft samma dag. I dylika brådskande situationer kan du enbart teckna avtalet per telefon. Om det rör sig om byte av försäljare träder det nya avtalet i kraft två veckor efter beställningen. Lägg märke till att om du har ett tidsbundet elavtal med en annan elförsäljare kan du bli kund hos oss först efter att avtalstiden löpt ut. I sådana fall lönar det sig att teckna nytt elavtal två veckor innan ditt tidsbundna avtal tar slut, för att det nya avtalet ska kunna ta vid så snart det gamla löpt ut.

Mätningssättet anger på vilket sätt elen mäts på din adress. Om du inte känner till mätningssättet på din adress, så hittar du tips om hur du väljer rätt mätningssätt här.

Vi rekommenderar att våra kunder väljer ett av våra elektroniska betalningssätt. En elektronisk faktura kommer fram oberoende av postens leveransdagar, den blir inte blöt fast det töar och du slipper oroa dig för att fakturan ligger och väntar i postlådan när du semestrar. Samtidigt är den en enkel klimatgärning!

Vi skickar elektroniska fakturor som e-faktura samt via Kivras och OmaPostis tjänster. E-fakturan kommer direkt till din nätbank när igen Kivra och OmaPosti fungerar som elektroniska postlådor, där du också lätt sköter om betalningen av fakturor.

För våra företagskunder rekommenderar vi betalning med nätfaktura.

Om våra elektroniska betalningssätt inte passar dig, kan du få räkningen per brevpost eller så kan du göra ett avtal om direktbetalning med din bank.

Med avtal om direktbetalning får du fakturans uppgifter i god tid före förfallodagen och samtidigt får också din bank de betalningsuppgifter som behövs. Avtalet fungerar som en fullmakt för att banken ska ta emot och betala fakturan för dig.  Räkningen betalas automatiskt från ditt konto på förfallodagen.​​

Skillnaden är prissättningen och bindningstiden.

Elpriset grundar sig på elens marknadspris som ständigt varierar. I ett tillsvidareavtal betyder det att priset tidvis sänks eller höjs. När du har ett tidsbundet avtal varierar inte priset, eftersom det avtalas när avtalet tecknas gällande hela avtalsperioden. Du får en offert för den nya avtalsperioden i god tid innan avtalsperioden upphör. Om du inte minns att nappa på offerten eller väljer att inte reagera på den, fortsätter du att få el till din bostad och ditt avtal fortsätter som ett tillsvidareavtal.

Ett tillsvidareavtal är till sin karaktär fortlöpande och du kan säga upp det när som helst med två veckors uppsägningstid. Det tidsbundna avtalet är däremot ikraft under den på förhand avtalade avtalsperioden. När du flyttar kan vi överföra avtalet till den nya adressen.

Läs mer: Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

Inga problem! I god tid innan avtalets giltighetstid går ut erbjuder vi dig ett nytt tidsbestämt avtal. Om du inte vill fortsätta med ett tidsbestämt avtal, övergår avtalet i ett tillsvidareavtal. Tillsvidareavtalets prissättning utgår från priser vi skilt informerar om, och med en uppsägningstid på två veckor för bägge avtalsparter.

Läs mer: Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

Dela