Teckna elavtal

Vi erbjuder förmånlig el till hela Finland var du än bor. Teckna ditt elavtal enkelt och snabbt – på webben tar det inte mer än ett par minuter, och vi tar hand om allt det övriga.

Val av eltyp. Om du väljer eltyp kommer webbplatsens innehåll att ändras.

Välj det mätningssätt som är i bruk på ifrågavarande adress. Om du är osäker, välj Allmän el.

Webbplatsens innehåll har ändrats

Klimatel 24 mån.

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 24 mån.

Basel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Vindel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Tilläggsuppgifter om elavtal och hur man tecknar det

  • Du kan teckna elavtal hos oss överallt i Finland.
  • Våra priser grundar sig på tre mätningssätt: allmän el, nattel och säsongel. Teckna elavtal enligt mätningssättet på adressen i fråga. Här kan du läsa mer om val av mätningssätt.
  • Vid byte av försäljare säger vi upp det nuvarande avtalet å dina vägnar. Vid ett byte av försäljare kan vårt avtal träda i kraft tidigast två veckor från och med beställningen. Om du har ett tidsbundet avtal lönar det sig att teckna det nya avtalet senast 15 dygn innan den specifika tiden löper ut, så att ditt nya avtal kan träda i kraft genast därefter.
  • Vi gör även överföringsavtal i ditt ställe när du flyttar. När du flyttar rekommenderar vi att du tecknar elavtal hos oss senast två vardagar innan flytten, för att säkerställa att du får el till inflyttningsdagen.
  • Vi köper gärna överloppsel som dina solpaneler producerar. Meddela under tilläggsuppgifter om eventuell småskalig produktion i samband med teckning av elavtal.
  • Vi fakturerar i efterhand enligt den faktiska förbrukningen. Pappersfaktura är standard, men om du vill kan du efter att du mottagit den första fakturan avtala om att i framtiden motta e-faktura via din nätbank.

Dina förmåner som vår kund

Bekanta dig med våra flexande kundförmåner här.

Hur väljer jag elavtal?

Vid val av elförsäljare är det många som i första hand ser till priset. På priset inverkar avtalstypen, elproduktionsformen och det mätningssätt som används i fastigheten. Därför lönar det sig att tänka på vad du förväntar dig av ditt avtal. Vårt avtal som är i kraft tillsvidare passar för dig som vill ha ett förmånligt elpris för en lång period, utan att konstant behöva följa med prisläget på el. Enskilda prisvariationer utgör inget problem eftersom den el du använder är förmånlig i det långa loppet.

Du kan också välja produktionsform för din el. Förutom basel erbjuder vi miljövänlig el, producerad med vindkraft. Ju fler konsumenter som väljer vindel, desto mer produceras el med vindkraft. Om du vill bidra till att öka användningen av renare energiproduktionsformer i Finland är produkten Vindel ett bra val. Vasa Elektriskas vindel produceras i vindparker i Vasa, Kristinestad, Torneå och Ilmola.

Elens mätningssätt kan du vanligtvis inte inverka på. Avtalet tecknas därför enligt det mätningssätt som finns i fastigheten. Det vanligaste sättet att mäta är Allmän el, vilket är det du bör välja om du är osäker på det rätta alternativet. Nattel används vanligtvis i eluppvärmda hus och Säsongel används då elförbrukningen är stor och huvudsakligen infaller sommartid.

Vanliga frågor om elavtal

Vi välkomnar kunder från hela Finland! Du kan köpa el av oss oberoende av din hemort på det finländska fastlandet.

Du gör lätt ett elavtal med oss på vår webbplats. Ha dina nätbankskoder nära till hands för att teckna avtalet. Då du har bekräftat din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-post. Då ditt avtal har behandlats och vi har fått en bekräftelse från ditt elnätsbolag, får du en skriftlig orderbekräftelse med tillhörande avtalsvillkor per post.

Om du tecknar avtal för en ny adress kan det träda i kraft samma dag. I dylika brådskande situationer kan du enbart teckna avtalet per telefon. Om det rör sig om byte av försäljare träder det nya avtalet i kraft två veckor efter beställningen. Lägg märke till att om du har ett tidsbundet elavtal med en annan elförsäljare kan du bli kund hos oss först efter att avtalstiden löpt ut. I sådana fall lönar det sig att teckna nytt elavtal två veckor innan ditt tidsbundna avtal tar slut, för att det nya avtalet ska kunna ta vid så snart det gamla löpt ut.

Elpriset består av tre delar: elenergin, elöverföringen och skatter (elskatt och mervärdesskatt dvs. moms).

Priset för den elenergi du använt syns på räkningen av elförsäljaren. Elöverföringen faktureras av ditt lokala elnätsbolag. Både elenergin och elöverföringen är skattebelagda. Du betalar elskatt för den elenergi du använder – den skatten finns  med på elöverföringsräkningen. Förutom elskatten så tillkommer momsen, som du betalar på elenergin, elöverföringen, elskatten och försörjningsberedskapsavgiften. Skatterna utgör ca en tredjedel eller mer av det totala priset du betalar som elanvändare.

När man ser på elens helhetspris så utgör elenergin, elöverföringen och skatterna alla för sig cirka 1/3.

Om du har ett tidsbundet elavtal kan du byta elförsäljare när den avtalade tidsperioden löpt ut. Om den avtalade tiden redan har löpt ut kan du byta till ny försäljare efter två veckors uppsägningstid. Det här skyddar dig från elavbrott om det av en eller annan orsak inte blir något nytt avtal. Ett tidsbundet avtal fortsätter vanligtvis som ett avtal som är i kraft tillsvidare med den existerande elförsäljaren tills den nya försäljaren tar över.

Faktureringen baseras på den reella förbrukningen och görs i efterhand.

Eftersom förbrukningen kan variera mycket, speciellt i eluppvärmda hus, kan också skillnaden på räkningarnas slutsumma vara stor när man t.ex. jämför vinter- och sommarmånader.

 

Dela