Teckna elavtal med Vasa Elektriska

Vasa Elektriska är ett överbra alternativ var du än bor i Finland. Välj ditt avtal, beställ el på ett par minuter och ladda vår populära mobilapp.

Val av eltyp. Om du väljer eltyp kommer webbplatsens innehåll att ändras.

Välj det mätningssätt som är i bruk på ifrågavarande adress. Om du är osäker, välj Allmän el.

Webbplatsens innehåll har ändrats

Koldioxidavtryck 0

Påverka

Nyhet!

Läs mer
Priskomponenten Egen påverkan beror på när du förbrukar el. I snitt utgör dess inverkan +/- 2 c/kWh.
Avtalstid: tillsvidare

Koldioxidavtryck 0

Klimatel 24 mån.

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 24 mån.

Koldioxidavtryck 0

Klimatel 6 mån.

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 6 mån.

Koldioxidavtryck 0

Klimatel 12 mån.

Grundavgift 0 € första tre månaderna!

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 12 mån.

Börsel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

100 % förnybar

Börsel Vind

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Basel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

100 % förnybar

Vindel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Koldioxidavtryck 0

Studentel 12 mån.

Grundavgift -50%

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 12 mån.

 

En ny allmän mervärdesskatt (25,5 %) tas ibruk från 1.9.2024. Du hittar de nya priserna som gäller från 1.9.2024 här.

Mer om elavtal och hur du tecknar ett

 • Som vår kund kan du kolla gällande elpris och avtalsvillkor i vår Onlinetjänst eller i vår mobilapp.
 • Du kan teckna elavtal hos oss var du än bor i Finland.
 • Våra priser baserar sig på tre mätningssätt: Allmän el, Nattel och Säsongel. Teckna elavtal enligt mätningssättet på adressen i fråga. Här kan du läsa mer om val av mätningssätt.
 • Vid byte av försäljare säger vi upp det nuvarande avtalet å dina vägnar. Då kan vårt avtal träda i kraft tidigast två veckor från beställningen. Om du har ett tidsbundet avtal lönar det sig att teckna det nya avtalet senast 15 dygn innan avtalstiden löper ut, så att ditt nya avtal kan träda i kraft så snabbt som möjligt.
 • När du flyttar, fixa elavtalet senast två vardagar innan du behöver elen på den nya adressen.
 • Du behöver inte sköta om kontakten till ditt lokala elnätsbolag när du flyttar, det tar vi hand om. Ditt elöverföringsavtal fortsätter gälla med samma mätningssätt som tidigare. Om du vill byta mätningssätt bör du själv vara i kontakt med ditt elnätsbolag.
 • Vi köper gärna överloppsel från dina solpaneler. Meddela under tilläggsuppgifter om eventuell småskalig produktion i samband med att du tecknar ditt elavtal.
 • Vi fakturerar i efterhand enligt den faktiska förbrukningen. Pappersfakturan är standard, men vi rekommenderar alltid en elektronisk faktura. Du kan välja att få fakturan levererad som e-faktura till din nätbank, som e-postfaktura eller till apparna Kivra eller OmaPosti.
 • Behöver du ett leveranspliktigt elavtal? Läs mer om våra leveranspliktiga produkter.

Dina förmåner som vår kund

Läs om våra varierande kundförmåner här.

Elavtal på nätet

Att teckna ett elavtal behöver du inte oroa dig över. Det lyckas smidigt på nätet. Du kan teckna ett avtal närsomhelst på några minuter. Då du har valt vilket elavtal du vill ha behöver du endast nätbankskoder för att kunna identifiera dig. Vi sköter resten.

Teckna elavtal – enkla anvisningar

 1. Du tecknar smidigt ett nytt elavtal på vår webbplats 24/7. Det tar bara några minuter!
 2. Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder. Fyll i ditt namn, adressen du beställer elavtalet till samt datumet när du vill att elen ska vara påkopplad. Välj dessutom den faktureringsrytm som passar dig bäst och vilket elavtal du vill ha.
 3. Mätningssättet i ditt hem är den enda kinkiga frågan när du tecknar ett elavtal. Mätningssättet har att göra med elanslutningen i fastigheten. Alternativen är antingen Allmän el, Nattel eller Säsongel. Det vanligaste mätningssättet är Allmän el, så det lönar sig att välja det om du är osäker.

Läs mer om att välja mätningssätt.

Och voilà – med de här uppgifterna har du tecknat ett nytt elavtal!

Kom ihåg att agera i tid! När du flyttar, vänligen teckna avtalet med oss senast två arbetsdagar innan flytten för att ha el på flyttdagen.

El genast – så här får du elen påkopplad snabbt

Behöver du ett nytt elavtal genast? Kanske du i flyttbrådskan glömde att beställa elen i tid?

Ingen fara! Ring till Vasa Elektriskas kundtjänst. Vi kan hjälpa dig att få elen påkopplad till ditt hem även med en kort varsel.

Ifall du vill ha elen på i Vasa Elnäts område, ring numret 06 324 5750. Vi betjänar per telefon vardagar 10–18.

Läs vad du ska göra ifall du behöver el genast.

Att välja elavtal – 4 viktiga synvinklar

Det lönar sig att jämföra elavtal innan köpbeslutet. Det lönar sig att jämföra förutom elens pris även produktionssätt och typ av elavtal.

 • Många prioriterar priset högst vid val av elavtal. Kom ihåg i prisjämförelsen att ta i beaktande både energipriset (cent/kWh) som man betalar enligt förbrukning samt den fasta grundavgiften som man betalar månatligen.
 • Avtalstyp betyder antingen tidsbundet avtal eller tillsvidareavtal. Du kan välja vilketdera du vill, beroende på ifall du vill ha stabilitet eller frihet.

Påverka, Basel och Vindel är fortlöpande avtal, som är i kraft tillsvidare. De passar dig som inte ständigt vill följa med elens pris. Även Börsel är i kraft tillsvidare, och den produkten gynnar dig mest om du har möjlighet att styra din elförbrukning till förmånligare timmar. Eftersom avtalet är i kraft tillsvidare kan du konkurrensutsätta elen och byta elavtal när du vill.

 • Det lönar sig att välja produktionssätt enligt egna preferenser. Utöver Basel erbjuder vi även utsläppsfri Vindel.

Ifall du vill för egen del främja användning av renare produktionsmetoder i Finland är Vindel ett bra val. Ju mer det köps av el producerad med vindkraft desto mer produceras det. Vasa Elektriskas vindel produceras i vindparker i Vasa, Kristinestad, Östermark, Torneå och Ilmola.

Även Klimatel produceras till viss del med vindkraft. Därutöver nyttjas kärnkraft i produktionen.

 • Vid val av elleverantör lönar det sig att beakta kunderfarenheter. Man vill ju att ens elärenden sköt smidigt och enkelt.

Vi på Vasa Elektriska gör vårt yttersta för att våra kunder ska vara nöjda. Vi placerar oss ständigt högt i kundnöjdhetsundersökningar.

Så här tar vi hand om våra kunder:

 • Vi satsar på yrkeskunnig och trevlig kundtjänst.
 • Vi erbjuder våra kunder en behändig mobilapplikation där de bland annat kan följa sin egen förbrukning och uppskatta hur stor följande elfaktura blir.
 • Kunder kan om de så önskar sköta sina elärenden i vår Onlinetjänst, till exempel vid byte av elavtal till en annan produkt.
 • Vi glädjer våra kunder med vår kundtidning som utkommer tre gånger om året.
 • Vi har ständigt inspirerande kundförmåner.

Uppföljning av elförbrukning och tips hur du kan spara energi

Som kund hos Vasa Elektriska kan du lätt följa med din elförbrukning genom att ladda ner vår mobilapp eller via vår online-tjänst. Genom att följa med din elförbrukning blir du kanske också intresserad av att spara el och hittar de bästa möjligheterna spara. Då förbrukningen ökar, vet du var det finns möjlighet att spara.

För att känna igen hur du kan spara energi lönar det sig att förstå hur mycket olika apparater i hemmet förbukar och hur de kan användas på bästa sätt.

Elavtal till höghus

Läs mer

Elavtal till egnahemshus

Läs mer

Elpriset – så här bildas det!

Elfakturans slutsumma består av tre delar: av priset för elenergi, som inkluderar både energipriset (cent/kWh) och den månatliga fasta grundavgiften, av elöverföringen samt av el- och mervärdesskatten.

Elenergin är den del av elfakturan som kan konkurrensutsättas. Överföringsavgiften utsätts av det lokala nätbolaget och kan inte konkurrensutsättas.

Ibland hör nätbolaget till en koncern som även säljer el. Ifall elöverföringen och elenergin kommer från samma koncern får du endast en räkning. Ifall du däremot köper el annanstansifrån så faktureras du skilt för överföringen och själva elenergin.

Allt detta inverkar ändå inte på slutsumman på fakturan. Med andra ord: du kan beställa elen från vilken elförsäljare du vill i Finland. Varifrån du köper din el inverkar inte på nättjänstavgiften.

Läs mer om vad elepriset baserar sig på.

Vanliga frågor om elavtal

Dela