Vasa får sin första målade transformatorstation

Under pågående vecka har ett nytt stadskonstverk börjat ta form i Vasa. Transformatorstationen i hörnet av Formansgatan och Bangatan ska få ett motiv som påminner om en sagovärld. Målningen av transformatorstationen är resultatet av ett samarbete mellan Vasa Elnät och illustratören Päivi Arenius.

Minnen för livet med Vasa Elektriska på Harvest Event

Fredagen den 21 september spränger studentevenemanget Harvest Event 2018 upp dörrarna på Vasa stadshus kl. 13. Det här är eventet som varje år lyckas överraska sina besökare med en rad verkliga talarnamn. Vasa Elektriska är i år igen på plats för att bjuda deltagarna på nya upplevelser. Skapa ett minne för livet i vår Photobooth!

Ökande energiförsäljning gav Vasa Elektriska större omsättning

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 72,1 M€ under de två första kvartalen 2018. Rörelsevinsten var 8,9 M€. Omsättningen steg med 5,4 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Självförsörjningsgraden steg med ett par procentenheter till 55,6 % och var på en fortsatt bra nivå.

Vasa Elektriska sponsorerar energisparveckans undervisningspaket

Andraklassisternas energisparvecka tar plats 8–14 oktober i samband med den riksomfattande energisparveckan. Då skapas nya möjligheter för skolelever att lära sig och inspireras av energi. Såsom ett flertal aktörer i branschen donerar Vasa Elektriska det omtyckta undervisningspaketet Hej, allt funkar till regionens andraklassister. Energisparveckan utgör ett bra tillfälle att påbörja energiundervisningen i årskurs 1–6. Ett

Solenergins popularitet ökar snabbt

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område har i år 20 nya mikroproducenter kopplats till nätet till och med början av juli. Antalet är det dubbla i jämförelse med fjolåret.