Felaktig information på fakturan om slutdatum för avtal

Våra Basel-/Vindel-kunder har på sin senaste räkning fått felaktig information om att avtalet skulle ha ett slutdatum. Saken beror på ett systemfel som repareras som bäst. Ditt avtal har inte ett slutdatum, utan datumet anger början på en ny prisperiod. Vi har berättat mer om prisperioder i det kundbrev vi skickade ut i september. Vi

Prissättningen av produkterna Basel och Vindel ändras 15.10

15.10.2022 ändrar vi prissättningsstrukturen för produkterna Basel och Vindel. I fortsättningen kommer priset på produkterna att granskas fyra gånger per år. Priset gäller tre månader i taget. Prissättningen för produkten Börsel och för avtal som är tidsbundna ändras inte. Om du är vår Basel- eller Vindel-kund får du också ett brev av oss om ändringen.

Det höga marknadspriset utmanar både elanvändare och energibolag

I januari–juni uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 126,2 miljoner euro (83,3 M€). Det utmanande energimarknadsläget ledde dock till en lägre rörelsevinstprocent än året innan. Rörelsevinsten var 5,4 procent (9,5 %). Soliditetsgraden sjönk till 49,1 procent (53,6 %). Orsaken till resultatet var framför allt de höga anskaffningskostnaderna för el som hos Vasa Elektriska påskyndar en