Helikopter hjälper kartläggning av elnätets stormskador

Vasa Elnät tar på fredagen 18.9  hjälp av en helikopter för att kartlägga stormskador. Det är det absolut snabbaste sättet att hitta de största problemområdena. Helikoptern flyger en på förhand bestämd rutt och möjliggör att piloten direkt kan rapportera sina iakttagelser.

Stormen Aila har orsakat elavbrott

(uppdaterad 17.9. kl. 17.55) Vi fortsätter att reparera stormskadorna under hela den ljusa tiden av dygnet med full kapacitet. Vi har också fått hjälp av tilläggsresurser. Vi strävar efter att få den fasta bosättningens återstående fel på stamnätet reparerade under fredagen. (uppdaterad 17.9. kl. 7.20) Mycket kraftiga vindarna blåste hela natten och fällde mera träd

Vasa Elnät höjer beredskapen på grund av stormvarningen

Bolaget förbereder sig på att reparera eventuella skador i elnätet genom att höja beredskapen på grund av stormen som förutspås på onsdag kväll och natten mot torsdagen. Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt

Vasa Elektriska möjliggör elscooterförsök i Vasa

Måndagen den 14 september startar ett försök som öppnar upp för hyrning av elscooter i Vasa. Vasa Elektriska är med och möjliggör försöket tillsammans med Inre Hamnens Terrass.   Vasaborna får hela hösten pröva på att ta sig fram i centrumområdet med elscootrar från TIER. Vasa blir således den fjärde staden i Finland där den