Lönsam hållbarhetsinvestering: värmelagret sänkte utsläppen med 10,5 %

De låga temperaturerna i början av året höjde energiförbrukningen och Vasa Elektriskas omsättning. Anskaffningskostnaderna steg signifikant, vilket gav bolaget ett sämre resultat. Värmeenergilagret som i Vasklot, Vasa varit ibruk under sin första vinterperiod visade sig fungera enligt förväntningarna och gav en utsläppsminskning på 10,5 procent.

Hjälp oss betala ut obetalda standardersättningar

Om du fortfarande väntar på standardersättningar från Vasa Elnät för höstens stormar, kan du påskynda utbetalningen genom att meddela oss ditt kontonummer. 1. Skicka informationen via blanketten. Du identifierar dig på blanketten med nätbankskoder eller mobilcertifikat. ELLER 2. Ring vår kundtjänst 06 324 5750 (vardagar kl. 8-16). Läs mer om standardersättningar.