Energibolaget står på sig i utmanande prissituation

I januari–september uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 128,5 miljoner euro (78,1 M€) medan rörelsevinsten var 12,8 miljoner euro (6,2 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (51,7 %).

Info om avtalsbekräftelser

Har du ingått ett elavtal eller ett avtal om försäljning av överloppsel med oss? Då får du snart din avtalsbekräftelse på posten. Vi skickar skilda bekräftelser för elförsäljning och elöverföring. Om du bor inom Vasa Elnäts distributionsområde så får du med andra ord en bekräftelse av Vasa Elektriska och en av Vasa Elnät. Om du

Vasa Elnät utför toppsågning med helikopter i kraftlinjernas kantzon under veckorna 43-44

Bolaget sågar inom sitt nätområde trädtoppar vid 110 kV-linjernas kantzoner. Arbetet utförs med helikopter och beroende på väderförhållanden under veckorna 43-44. Syftet med arbetet är att avskära trädtoppar som påverkar kraftledningens driftsäkerhet. För att trygga säkerheten uppmanar vi till att hållas på minst 90 meters avstånd från helikoptern under arbetets gång. Fällda träd och röjningsrester

Vasa Elektriska deltar i nytt Energy Academy-samarbete

Vasa Elektriska deltar i det nya nätverket Energy Academy, vars målsättning är att skapa nya samarbetsmöjligheter och öka växelverkan mellan företag, högskolor och studerande. Vid inledningen av verksamheten ligger fokus på samarbeten inom forskning och kursinnehåll, mentorskap samt det tvärvetenskapliga studentevenemanget  STHEC (Smart Technology Hub Ecosystem Challenge). Målet är att skapa naturliga kontaktytor för företag

Avtalsbekräftelse ser ut som faktura i OmaPosti

Vår avtalsbekräftelse i OmaPosti ser tyvärr ut som en faktura. Fakturan visar ingen summa, inget referensnummer och innehåller heller inte vårt kontonummer. När du klickar upp filen så ser du att det är en avtalsbekräftelse. Saken utreds som bäst och den kräver absolut inga åtgärder av dig som är vår kund. Vi beklagar eventuell skrämselhicka