Fick du Nette-kundtidningen på fel språk? Kontakta oss!

Nu måste vi be om ursäkt. På grund av en teknisk vurpa har en liten del av våra svenskspråkiga kunder fått det nyaste numret av kundtidningen Nette på fel språk. Om du tidigare har fått tidningen på svenska, men februarinumret har kommit på finska – vänligen skicka oss ett meddelande till nette@vasaelektriska.fi. Bifoga kundnummer eller

Vasa Elektriska går in som delägare i Vasabolaget Comsel System Ab

Vasa Elektriska har köpt 14,9 procent av bolaget Comsel System Ab, som levererar smarta lösningar inom energimätning. Med affären strävar Vasa Elektriska efter att stärka sin produktutveckling och svara på kundernas allt större intresse för tjänster inom energistyrning och energioptimering i hemmet samt efter att stöda den allt vanligare elbilismen.

Nu kan du igen följa din förbrukning i Onlinetjänsten

Tack för tålamodet! Nu kan du igen följa dina förbrukningsuppgifter i Onlinetjänsten. Notera att tjänsten fortfarande är öppen med vissa begränsningar, eftersom utvecklingsarbetet ännu fortsätter. Till Onlinetjänsten.

Kabelprojekt ger färre elavbrott och frigör mark för jord- och skogsbruk

I år gräver Vasa Elnät ner elnätet på en sträcka om sammanlagt cirka 200 km. Under pågående år investerar Vasa Elnät 12 miljoner euro i elnätet. Investeringarna ska förbättra distributionssäkerheten, förnya elstationer och göra nätet allt smartare. I och med att nätet läggs som kabel i marken frigörs upp till 120 hektar mark för jord-

Om januarimånads faktura och höstens standarsersättningar

På grund av ett systembyte har utskicket av januarimånads faktura försenats för en del av våra kunder. Förseningen kräver inga åtgärder av dig som kund. Om standardersättningar Väntar du på standardersättning efter höstens stormar? Standardersättningen betalas automatiskt och utan att du behöver lämna in en separat ansökan. Standardersättningarna för stormarna Aila, Topi och Liisa är

Samarbete i Vasa ska göra vind till väte och väte till elektricitet

Vasa Elektriska deltar i ett Vasasamarbete, som möjliggör ett nytt sätt att lagra förnybar energi. Samtidigt öppnas en möjlighet att pilottesta en energiproduktionsmetod som utnyttjar väte och som lämpar sig för den globala exportmarknaden. Man tror att väte har en central roll när det gäller att nå de globala klimatmålen. Med förnybar el kan väte