Vindens tal har nominerats till årets vindkraftshandling

Vasa Elektriskas ställningstagande för klimatet, Vindens tal, har rört sina åhörare. Vindens tal gjordes i samarbete med rapartisten Karri “Paleface” Miettinen och har nu nominerats till årets vindkraftshandling. Det är Finska vindkraftföreningen rf som arrangerar tävlingen för att utse årets vindkraftshandling. Handlingen ska främja vindkraften i Finland eller på ett positivt sätt utveckla vindkraftbranschen i

Vasa får massivt underjordiskt energilager i Vasklot

Nästa år inleds användningen av ett massivt värmeenergilager i Vasa. Lagret är då det största av sitt slag i Finland. Det är EPV Energi och Vasa Elektriska som investerar i grottorna under kraftverket i Vasklot. Lösningen möjliggör en minskning på mer än 30 procent i användningen av stenkol samt en övergång till förnybar energi och

Starkt resultat av energibolaget trots storm i början av året

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 78,7 M€ under de två första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 12,3 M€. Omsättningen steg med lite mer än 9 procent och rörelsevinsten med så mycket som 37 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på samma goda nivå som tidigare och var 55,6 procent.

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt

Kundförmån: Nextorys e- och ljudböcker gratis i 30 dagar

Sommaren är den bästa tiden för att läsa bra böcker. Varför inte utnyttja vår fantastiskt fina kundförmån nu över sommaren och pröva på nextory i 30 dagar helt gratis. Urvalet består av tusentals böcker, så det är bara att välja och vraka! De följer lätt med på semestern i mobilen eller på surfplattan. Läs när