Solenergins popularitet ökar explosionsartat

Allt fler väljer att producera en del av sin elektricitet själva med solpaneler. Att ha egen småskalig energiproduktion är en explosionsartat växande trend i hela Finland. Inom Vasa Elnäts område förväntas antalet kunder som också har egen elproduktion att öka mer än tiofalt inom de kommande fem åren.

Antalet kunder ökade med 15 % trots hård konkurrens

Den torra sommaren i Norden, bränsleprisets utveckling och en rejäl höjning av priset på utsläppsrätter resulterade i en snabb ökning av elmarknadspriset under andra hälften av år 2018. Vasa Elektriska lyckades med en kraftig ökning av antalet kunder, vilket också syns i en större omsättning. Rörelsevinsten belastades av en energianskaffningsutgift av engångsnatur på omkring 5

Vasa Elektriska bland de första som medverkar i Wärtsiläs Smart Partner Campus

Wärtsilä har valt sina första samarbetspartners i sitt så kallade Smart Partner Campus som byggs upp i Vasa. Vasa Elektriska är en av dessa. Enligt Wärtsiläs meddelande är de övriga bolagen som tagits med genast från starten Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd och Vasa universitet. – De partners

Priset på elenergi för nya kunder från 14.3

Elenergins nya priser gäller från 14.3.2019 för nya kunder. Priset för Basel är 5,82 cent/kWh när mätningssättet är allmän el. Det motsvarande priset för Vindel är 6,07 cent/kWh. Se våra priser och teckna ditt elavtal nu! Det nya priset påverkar inte avtalet hos de kunder som tecknat sitt elavtal med oss tidigare. Du kan kontrollera ditt

Träffa oss på EnergyWeek!

Vi deltar synligt i Vasas egen energivecka Vaasa EnergyWeek. Veckans startskott går den 18 mars, och efter det bjuder evenemanget på fyra dagar fyllda av möjligheter att träffa energibranschens aktörer, höra om branschens senaste trender och lösningar samt att nätverka. Vi medverkar i EnergyWeek genom att bjuda på både expertinlägg och energi. Tack vare vårt samarbete med Lovira kan vi