Nuläget på elmarknaden kräver nya typer av avtal

I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 62,3 miljoner euro (51,0 M€). Den höga omsättningen ledde ändå inte till någon vinst. Rörelsevinsten blev negativ och landade på -3,3 miljoner euro (6,5 M€). Soliditetsgraden sjönk till 45,3 procent (53,0 %). Orsaken till det svaga resultatet ligger framför allt i höga anskaffningskostnader för el, något som

Egnahemshushållens solelsystem allt effektivare

Vårsolen skiner från en klar himmel och allt fler funderar på att låta installera solpaneler på sitt hustak. Enligt Vasa Elnäts prognoser kommer i slutet av året cirka en procent av distributionsområdets kunder att producera sin egen solel. Också solpanelernas effekt har ökat de senaste åren.

Över 600 reflexflaggor för flyttfåglarnas säkerhet

Vasa Elnät hänger upp reflexflaggor i luftledningarna redan för sjunde året i rad. Sammanlagt har man i år hängt upp över 600 stycken i särskilt utvalda linjer nära vattendrag och åkermarker i Korsholm, Malax, Närpes och Korsnäs. Med hjälp av flaggorna vill man hindra fåglarna från att krocka med ledningarna. I samma veva minskar elavbrotten

Rekordomsättning och förlustbringande elförsäljning

I januari–december uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 208,7 miljoner euro (112,9 M€). Den rekordstora omsättningen ledde ändå inte till någon stor vinst. Rörelsevinsten var 6,5 miljoner euro (17,0 M€). Soliditetsgraden sjönk till 47 procent (51,3 %).

Elnätet utvecklas för 13 miljoner euro

Vasa Elnät investerar i år cirka 13 miljoner euro i utvecklingen av elnätet inklusive förbättring av distributionssäkerheten. Helt konkret betyder det att antalet elavbrott i bolagets distributionsområde blir färre och kortare. Under årets gång grävs 160 km kabel ner i marken för att ersätta luftlinjer och elstolpar.