Servicepunktens öppettider under sommaren

Vi utvecklar våra kundservice och gör därför ändringar vid vår servicepunkt. Du kan fortfarande besöka vår kundservice som vanligt på adressen Kyrkoesplanaden 0: tisdagen den 18 juni kl. 8-11 torsdagen den 20 juni kl. 13-16 Efter detta kan du kontakta oss via telefon eller e-post på vardagar kl. 10-18. Tack för samarbetet och ha en

Vasa Elnät ber om kommentarer till utvecklingsplanen för elnätet

Vasa Elnät har utarbetat en utvecklingsplan för elnätet, där det presenteras hur elnätet i regionen ska utvecklas under de kommande åren. Planen baserar sig på bedömningar av olika samhälleliga förändringsfaktorer, såsom hur den gröna omställningen framskrider och utvecklingen av regionens befolkning, tjänster och industri. Betydande faktorer är också elektrifieringen av uppvärmning och trafik samt småskalig

Lyckad skyddsstrategi stärkte resultatet

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning under det första kvartalet 2024 uppgick till 76,1 miljoner euro (63,4 M€). Rörelsevinsten steg till 13,8 miljoner euro (-1,2 M€) med en rörelsevinstprocent på 18,2 (-1,9). Koncernens soliditetsgrad steg till 51,9 procent (46,4 %).

Vasa Elektriska gratulerar Erik Riska för en lång hockeykarriär

Idag på Vasa Elektriska Arena spelar Vasa Sport och Porin Ässät sin sista match i grundserien för säsongen. Matchen kommer också att bli den sista i grundserien för Erik Riska, som gjort en lång karriär i Vasalagets färger. Vasa Elektriska gratulerar Erik Riska för en lång karriär genom att döpa Vasa Elektriska Arena till Riska

Vasa Elnät investerar 17 miljoner euro i utvecklingen av elnätet

Under året 2024 kommer Vasa Elnät att investera 17 miljoner euro i att utveckla elnätets kapacitet och förbättra distributionssäkerheten. I de största projekten saneras elnätet, elstationer förnyas och delar av elnätet kommer att grävas ner i marken.