Ändring i beskattningen höjer priset på fjärrvärme

Om regeringens proposition till riksdagen om ändring av energibeskattningen godkänns stiger också fjärrvärmeräkningen. Enligt propositionen skulle ändringen för fjärrvärmens del i hela Finland tillföra 49 miljoner euro i skattemedel, dvs. cirka hälften av den totala effekten av förslaget.

Stormen Liisa har orsakat elavbrott

(uppdaterad 19.11 kl. 20) All fast bosättning har fått elen tillbaka. För tillfället är 2 kunder utan elektricitet i Töjby och de återstående felen repareras under fredagens lopp. (uppdaterad 19.11 kl. 16.35) Antalet strömlösa kunder är för tillfället 235. Vi uppskattar att alla våra fast bosatta kunder får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. (publicerad 19.11

Stormen Topi orsakade elavbrott

(uppdaterad 6.11 kl. 8.40) Felen orsakade av stormen har reparerats, de sista kunderna fick elektriciteten tillbaka på torsdag eftermiddag. Inom Vasa Elnäts distributionsområde finns för tillfället inga avbrott som är förorsakade av stormen. Arbetet med att reparera skador som stormen har förorsakat i eldistributionsnätet fortsätter. (uppdaterad 3.11 kl. 16.45) För tillfället är 741 fritidsbostäder utan

Undersökning: Vasa Elektriska är ett pålitligt och prisvärt energibolag

Vasa Elektriska deltog i den riksomfattande undersökningen Luottamus & Maine Q2/2020 i juni–augusti. Undersökningen granskar finländarnas syn på olika företag, speciellt genom att se på företagens anseende och stödet från intressegrupperna. Enligt resultaten visar sig Vasa Elektriska som ett pålitligt och förmånligt energibolag. Undersökningens deltagare uppskattade speciellt vår ekonomiska stabilitet, våra prisvärda produkter samt öppna

Svagare energiår gnager på resultatet – Undersökning visar på förtroende hos konsumenterna

År 2020 har varit utmanande för energibolaget. En mild vinter ledde till nedgång i energiförbrukningen, vilket tillsammans med en regnig och blåsig inledning på året pressade ner elens marknadspris. Också coronavåren och -sommaren hade en negativ inverkan på energiförbrukningen. En färsk undersökning visar dock på att konsumenternas förtroende för bolaget är på god nivå.

Framtidens värmeenergilager togs ibruk i Vasa

I Vasklot, Vasa invigdes idag det värmeenergilager, som ska bredda stadens värmeproduktion. Det innovativa energilagret kommer att ha en betydande roll även i framtiden. Förutom att andelen stenkol tack vare lösningen omgående blir allt mindre i värmeproduktionen, tillför lagret även stor flexibilitet vad gäller framtida produktionssätt.