Vasasommar som bäst – sök våra sommarjobb!

Är energi också din passion? Kolla vårt rosa energibolags sommarjobb. Sommaren 2020 blir en riktig Vasasommar som bäst! Ansökningstiden pågår ända till sluteta av februari, men vi intervjuar de bästa kandidaterna redan före det. Därför ska du inte vänta – om du ser något som intresserar, sök genast! Vi deltar också den 6 februari i

Vasa Elnät investerar 13 miljoner i regionens elnät

Vasa Elnät investerar i år 13 miljoner euro i utveckling av Vasaregionens elnät. Under 2020 ska elnätets distributionssäkerhet förbättras och samtidigt ska de delar av nätet som kommit till slutet av sin livscykel förnyas. Årets största projekt ger mer än 4 000 nya kunder tillgång till ett vädersäkert elnät.

Ge glädje i julklapp!

I år skänker vi våra julklappspengar till Mannerheims Barnskyddsförbund MLL. Samtidigt utmanar vi våra kunder att vara med och stöda en god sak. Vi har i år beslutat att skänka våra julklappspengar till MLL och förbundets stödtelefon för barn och unga. Med de skänkta medlen utbildar MLL frivilla som besvarar telefonsamtalen samt bekostar telefonjouren så

Energibolag investerar cirka 20 miljoner euro i förnybar energi

Vasa Elektriskas satsningar på förnybar energi och klimatvänliga energilösningar fortsätter, när EPV Vindkraft Ab bygger sin vindpark i Östermark. Projektet omfattar sammanlagt 21 vindkraftverk, varav 10 kommer att producera el åt Vasa Elektriska. Bolagets totala investering uppgår till 18,6 miljoner euro.