Här är de stöd du kan få för att tackla elpriset

Elpriset har varit exceptionellt högt och därför har myndigheterna beslutat om olika typer av stöd. Läs på denna sida hurudana stöd du kan få i den avvikande situationen. Läs mer om hur du gör ifall du behöver flytta förfallodagen på din räkning eller behöver en betalningsplan. 1. Sänkt mervärdesskatt 1.12.2022 – 30.4.2023 Mervärdesskatten (moms) för

Veckans fråga: fortlöpande inlägg

Det är många som grubblar över energirelaterade ärenden just nu. Vi får jättemånga frågor dagligen och därför vill vi försöka svara på en del av dem i det här inlägget. Du hittar alltid nyaste frågan och svaret högst uppe på sidan! Veckans fråga: När sänker ni elpriset? Prissättningsstrukturen för produkterna Basel och Vindel har sedan

Så här beställer du just nu!

Läs om hur du just nu kan beställa och byta olika elprodukter.

Läs mer
Energitips

Erfarenheter av börsel: vem lämpar sig börsel för?

Läs mer
Energitips

Så här bildas priset på börsel

Läs mer
Iakttagelser

Positiva signaler från marknaden

Läs mer
Iakttagelser

Gemensamma steg framåt

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: vintern 2022 – 2023

Läs mer
Mat & recept

Kålroten i rampljuset

Läs mer
Aktuellt

Nytt liv för gamla kläder

Läs mer
Aktuellt

Sommarjobbaren blev sugen på utveckling

Läs mer
Aktuellt

Vi måste lära AI att göra hållbara val

Läs mer
Aktuellt

Musik som en del av varumärket

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Gemensam oro för elpriset

Läs mer
Aktuellt

Ilag: Hjälparna drar åt samma håll

Läs mer

Vasa Elnät investerar 15 miljoner euro i utveckling av elnätet

Vasa Elnät investerar under pågående år 15 miljoner euro i att förbättra elnätets distributionssäkerhet och på andra sätt utveckla nätet. De största projekten genomförs i Korsholm, Korsnäs och Närpes. På våren inleds också ett betydande smartmätarprojekt.

Fingrids lättnad i stamnätsavgifter överförs i sin helhet till Vasa Elnäts kunder

Stamnätsbolaget Fingrid meddelade i fjol om en lättnad i stamnätsavgifterna. I praktiken betyder det att elnätsbolagen, såsom Vasa Elnät, under en bestämd tid inte behöver betala stamnätsavgifter till Fingrid. Varje enskilt elnätsbolag bestämmer själv om vad det gör med de temporära inbesparingarna. Vasa Elnät bestämde att för sin egen del överföra lättnaderna direkt och i sin

Elförbrukningen har minskat rejält

Den här hösten har det använts betydligt mindre mängder elektricitet inom Vasa Elnäts område än året innan. I september–november har förbrukningen minskat med 10–19 procent i jämförelse med samma period 2021.