Vi donerar sammanlagt 100 000 euro till Novia och VAMK

Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola VAMK får en donation på 50 000 € vardera av Vasa Elektriska. Summan riktas till teknikutbildningen. – Nya innovationer och affärsmöjligheter föds genom samarbete, konstaterar verkställande direktör Stefan Damlin. – Vi är mycket glada över att få vara med och vidareutveckla den högklassiga utbildningsnivå som  Novia och VAMK erbjuder. Så kan vi också säkerställa att

Ljustävlingen har fått en vinnare!

Vår kundtävling Vinn ett ljusare hem har nu fått en vinnare! Bäst tur i utlottningen hade Krista Hirvimäki från Seinäjoki. Krista får ta hjälp av en professionell ljusdesigner för att röja undan höstmörkret. Vi har personligen meddelat den lyckliga vinnaren. Vinn ett ljusare hem-tävlingen pågick 10.9-19.11.2018 och alla Vasa Elektriskas kunder hade möjlighet att delta. Priset har

Nya fjärrvärmepriser 1.1.2019

Enligt regeringens proposition till riksdagen stiger skatterna på bränslen som används vid uppvärmning från årsskiftet. Som en följd av lagändringen höjer vi energiavgiften för fjärrvärme i den mån som ändringarna påverkar anskaffningskostnaderna. Från 1.1.2019 är energiavgiften för fjärrvärme 55 €/MWh (inklusive 24 % moms). Höjningen är således 1 €/MWh (inkl. 24 % moms). Samtidigt höjs

Elpriset stiger fortfarande

Marknadspriset på elenergi har fortsatt stiga under slutet av året. I början av november hade landets medelpris nått toppen från fem och ett halvt år tillbaka. Lägst under ifrågavarande period sjönk priset år 2016.

Novembernumret av kundtidningen Nette är här

Vår kundtidning Nette söker sig i november till värmen och gör en djupdykning i en av våra största folktraditioner: bastun. Vad är det som gör bastubadandet så modernt igen? Vi bjöd också in Antti Merilehto för att babbla om artificiell intelligens. Passionen står mannen på pärmbilden, Kauko Heikkinen, för. Nette 03/2018