Energikällor

I Finland produceras största delen av energin med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Solenergi används minst, men är också den snabbast växande produktionsformen av den totala energiproduktionen. I följande artiklar kan du bekanta dig med olika produktionsformer i Finland samt deras för- och nackdelar.

Kärnkraft

 • Koldioxidfri och produktionssäker energiproduktion.
 • Behövs tillsammans med förnybara energikällor för att säkerställa tillgången till utsläppsfri el för alla finländare i framtiden.

Läs mer om kärnkraft

Vattenkraft

 • Finlands viktigaste produktionsform av förnybar energi tillsammans med vindkraft.
 • Förnybar och utsläppsfri energiproduktion.

Läs mer om vattenkraft

Vindkraft

 • Förnybar och ren energiproduktion.
 • Den viktigaste produktionsformen av förnybar energi i Finland tillsammans med vattenkraft.

Läs mer om vindkraft

Solenergi

 • Den snabbast växande produktionsformen av förnybar energi.
 • En viktig del av framtidens elproduktionspalett och ett fungerande energisystem.

Läs mer om solenergi

Utsläppsfri, förnybar, koldioxidneutral – vad betyder det i energiproduktionen?

Det finns många begrepp som hänvisar till miljövänliga sätt att producera energi. De har dock olika betydelser och egenskaper.

Utsläppsfri

 • Utsläppsfri energi innebär en produktionsform av energi som inte ger upphov till växthusgasutsläpp till atmosfären.
 • Kärnkraft är till exempel en utsläppsfri energikälla, eftersom dess produktion inte ger upphov till koldioxidutsläpp.
 • Även om själva energiproduktionen kan vara utsläppsfri, finns det andra miljöutmaningar förknippade med användningen av kärnkraft, till exempel hantering av kärnavfall.

Vasa Elektriskas Klimatel-avtal är utsläppsfria

Förnybar

 • Förnybar energi utnyttjar naturresurser som förnyas kontinuerligt i naturen, till exempel sol, vind, vatten och biomassa.
 • Exempel: Sol- och vindkraft är förnybara energikällor, eftersom de baserar sig på kontinuerligt tillgängliga naturresurser.
 • Även om produktionen av förnybar energi i sig är miljövänlig kan det finnas utmaningar som påverkar naturen på ett oönskat sätt, till exempel när det gäller byggandet vindkraft och anskaffningen av material som behövs för att få i gång produktionen.

Vasa Elektriskas Vindel och Börsel Vind produceras med förnybar energi.

Koldioxidneutral

 • Koldioxidneutralitet betyder att energiproduktionen orsakar utsläpp, men att samtidigt en motsvarande mängd växthusgaser kompenseras eller avlägsnas från atmosfären.
 • Exempel: Energiproduktion som baserar sig på biomassa kan vara koldioxidneutralt, även om den energi som erhålls från träden frigör koldioxid, men träden växer igen och binder koldioxid från atmosfären.

Koldioxidavtryck 0

 • Under energiproduktionssättet uppstår ingen nettoökning av växthusgasutsläpp. Detta innebär att den producerade energin inte kommer från fossila bränslen, till exempel kol, olja eller naturgas, som ger upphov till betydande växthusgasutsläpp.
 • Exempel: förnybara energikällor som vindkraft eller utsläppsfria produktionsformer som kärnkraft.
 • Koldioxidavtryck 0 innebär dock inte alltid att produktionen är totalt utsläppsfri, utan kan också hänvisa till att eventuella utsläpp har balanserats med kompenserande åtgärder.

Alla dessa begrepp är delvis kopplade till strävan att minska miljöpåverkan av energiproduktion och gå mot en mer hållbar energiekonomi.

 

Bilder: EPV Energi, TVO