De kraftiga vindbyarna har orsakat elavbrott

(uppdaterad 7.6 kl. 22.35) Reparationerna i elnätet har framskridit och för tillfället är 319 kunder utan el. Av dessa är 91 fritidsbostäder i Vasa skärgård. Vi uppskattar att all fast bosättning får elektriciteten tillbaka under kvällens lopp. En del av fritidsbostäder får elen tillbaka under morgondagen.

(uppdaterad 7.6 kl. 17.00) Vinden har orsakat ännu mera elavbrott, som mest var över 3 800 kunder strömlösa i olika delar av vårt distributionsområde. För tillfället är ca 1 250 kunder utan elektricitet. Vi uppskattar att all fast bosättning får elektriciteten tillbaka under dagens lopp, felreparationen i skärgården uppskattas bli åtgärdad på måndagen.

(uppdaterad 7.6 kl. 13.25) Den kraftiga vinden har orsakat mera elavbrott, efter kl. 12 var som mest närmare 1 700 av Vasa Elnäts kunder utan el i Korsnäs, Malax, Korsholm samt i Sundom och Malax skärgård. Felreparationer i elnätet fortsätter och för tillfället är ca 700 kunder utan elektricitet.

(publicerad 7.6 kl. 11.45) Kraftiga vindbyar har fällt träd på ellinjer och orsakat elavbrott bl.a. i Malax och i Sundom och Malax skärgård söndagen 7.6 från kl. 10.48. Som mest har varit 822 kunder utan elektricitet. Reparationer i elnätet pågår och antalet strömlösa kunder är för tillfället 775.

Man får inte röra i träd som har fallit och inte heller själv börja röjningen. Både röjnings och reparationsarbetena är ur säkerhetssynpunkt arbete av en yrkesman. Ta kontakt med Vasa Elnäts felanmälan, tfn 06 324 5710. Säkerhetsavståndet till ett träd på ellinjen bör vara 20 meter.