Teckna elavtal

Fixa ditt företags elavtal med oss fast med en gång. Läs mer om våra avtal som är i kraft tillsvidare: vår populäraste produkt Basel samt Vindel, för dig som vill spara på miljön. Den här sidan visar våra priser med moms 0 % för företagskunder.

Val av eltyp. Om du väljer eltyp kommer webbplatsens innehåll att ändras.

Klimatel 12 mån.

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 12 mån.

Klimatel 24 mån.

Läs mer
Avtalstid: tidsbundet 24 mån.

Basel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Vindel

Läs mer
Avtalstid: tillsvidare

Webbplatsens innehåll har ändrats

Genom att välja Vasa Elektriska får du:

  1. Ett genomsnittligen förmånligare elavtal. Vasa Elektriskas elpris är genomsnittligen förmånligare jämfört med den allmänna prisnivån. Vi strävar efter att alltid hålla priserna på en stabil nivå.
  2. Tillgång till Onlinetjänsten, där du kan följa ditt företags energiförbrukning. Följ din förbrukning med till och med en timmes exakthet eller jämför med andra månader eller år.
  3. Grön el. Vasa Elektriska säljer 100-procentig Vindel och Basel. En tredjedel av Baselen utgjordes i fjol av förnybar energi.
  4. Elen behändigt via nätet. Beställ elen till ditt företag med några klick på webben.

Vanliga frågor

Elpriset består av tre delar: elenergin, elöverföringen och skatter (elskatt och mervärdesskatt dvs. moms).

Priset för den elenergi du använt syns på räkningen av elförsäljaren. Elöverföringen faktureras av ditt lokala elnätsbolag. Både elenergin och elöverföringen är skattebelagda. Du betalar elskatt för den elenergi du använder – den skatten finns  med på elöverföringsräkningen. Förutom elskatten så tillkommer momsen, som du betalar på elenergin, elöverföringen, elskatten och försörjningsberedskapsavgiften. Skatterna utgör ca en tredjedel eller mer av det totala priset du betalar som elanvändare.

När man ser på elens helhetspris så utgör elenergin, elöverföringen och skatterna alla för sig cirka 1/3.

Vid val av elförsäljare är det många som i första hand ser till priset. På priset inverkar avtalstypen, elproduktionsformen och det mätningssätt som används i fastigheten. Därför lönar det sig att tänka på vad du förväntar dig av ditt avtal. Vårt avtal som är i kraft tillsvidare passar för dig som vill ha ett förmånligt elpris för en lång period, utan att konstant behöva följa med prisläget på el. Enskilda prisvariationer utgör inget problem eftersom den el du använder är förmånlig i det långa loppet.

Du kan också välja produktionsform för din el. Förutom basel erbjuder vi miljövänlig el, producerad med vindkraft. Ju fler konsumenter som väljer vindel, desto mer produceras el med vindkraft. Om du vill bidra till att öka användningen av renare energiproduktionsformer i Finland är produkten Vindel ett bra val. Vasa Elektriskas vindel produceras i vindparker i Vasa, Kristinestad, Torneå och Ilmola.

Elens mätningssätt kan du vanligtvis inte inverka på. Avtalet tecknas därför enligt det mätningssätt som finns i fastigheten. Det vanligaste sättet att mäta är Allmän el, vilket är det du bör välja om du är osäker på det rätta alternativet. Nattel används vanligtvis i eluppvärmda hus och Säsongel används då elförbrukningen är stor och huvudsakligen infaller sommartid.

Vi välkomnar kunder från hela Finland! Du kan köpa el av oss oberoende av din hemort på det finländska fastlandet.

Du gör lätt ett elavtal med oss på vår webbplats. Ha dina nätbankskoder nära till hands för att teckna avtalet. Då du har bekräftat din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-post. Då ditt avtal har behandlats och vi har fått en bekräftelse från ditt elnätsbolag, får du en skriftlig orderbekräftelse med tillhörande avtalsvillkor per post.

Om du tecknar avtal för en ny adress kan det träda i kraft samma dag. I dylika brådskande situationer kan du enbart teckna avtalet per telefon. Om det rör sig om byte av försäljare träder det nya avtalet i kraft två veckor efter beställningen. Lägg märke till att om du har ett tidsbundet elavtal med en annan elförsäljare kan du bli kund hos oss först efter att avtalstiden löpt ut. I sådana fall lönar det sig att teckna nytt elavtal två veckor innan ditt tidsbundna avtal tar slut, för att det nya avtalet ska kunna ta vid så snart det gamla löpt ut.

Om du har ett tidsbundet elavtal kan du byta elförsäljare när den avtalade tidsperioden löpt ut. Om den avtalade tiden redan har löpt ut kan du byta till ny försäljare efter två veckors uppsägningstid. Det här skyddar dig från elavbrott om det av en eller annan orsak inte blir något nytt avtal. Ett tidsbundet avtal fortsätter vanligtvis som ett avtal som är i kraft tillsvidare med den existerande elförsäljaren tills den nya försäljaren tar över.

Dela