Maximera nyttan av egen produktion – sälj överskottsenergi

Producerar din solpanel mer än du själv förbrukar? Maximera nyttan och sälj din överloppsel till oss. Vi köper el av våra kunder runtom i Finland till ett konkurrenskraftigt pris. Samtidigt minskar du på din elräkning.

Vi betalar dig en ersättning på basen av det så kallade spot-priset, dvs. den Nordiska elbörsens timpris i Finland. Från den summan dras ett förmedlingsarvode på 0,20 cent/kWh av.

Kontakta vår kundtjänst för att lätt göra ett köpeavtal med oss och börja sälja din överloppsenergi. När avtalet är gjort sköter vi resten och ersättningen för den el du sålt oss syns automatiskt som ett avdrag på din elräkning. Kolla våra förmånliga priser, om du inte ännu är vår kund.

Hör av dig och Teckna ditt elavtal

Så här säljer du oss din el

 • Du har tecknat ett elavtal med oss.
 • Du har ett avtal för nättjänster och anslutning med ditt lokala elnätsbolag.
 • Anslutningspunkten har försetts med en elmätare som mäter i två riktningar på timbasis. Med en sådan kan mätarvärdet för den el du köper och den du säljer avläsas separat.
 • Det lokala elnätsbolaget är förpliktat att skicka oss information med en timmes precision om hur mycket överloppsel du producerat. Vi kontaktar ditt elnätsbolag för att komma överens om det.

Funderar du på att producera el?

Ett solenergisystem är en stor investering och därför är det viktigt att noggrannt fundera på huruvida det är lönsamt att bygga ett sådant. Med tanke på elpriset just nu så kan man säga, att ju mer du själv kan använda av den el du producera, desto mer lönsamt är det. Att använda sig av egenproducerad energi påverkar också husets energiklassning på ett positivt sätt.

Om du funderar på att skaffa en egen produktionsanläggning i mindre skala, bekanta dig först med det lokala elnätsbolagets anvinsningar. Så kan du säkerställa att du kan få ut den fulla nyttan av din egen produktion. Läs Vasa Elnäts ansvisningar här.

Kom ihåg när du planerar egen produktion

 • Dimensionera solpaneler enligt egen förbrukning.
 • Försäkra dig om att panelerna inte hamnar i skugga av byggnader eller träd.
 • Fastigheten kan ha ett trefassystem. Om du skaffar ett enfasigt panelsystem så får du den bästa nyttan genom att ansluta systemet till den fas som de flesta påkopplade apparater använder.
 • Kontrollera med kommunens byggnadstillsyn om du behöver åtgärdstillstånd för din anläggning.
 • Be om offert av flera leverantörer när du skaffar anläggningen.
 • Meddela ditt lokala elnätsbolag om den kommande mikroproduktionsanläggningen.
 • Innan du tar ibruk anläggningen, gör ett avtal för nättjänster och anslutning.
 • Låt en elentreprenör installera anläggningen.

Frågor om att sälja överskottsenergi

Försäkra dig om att din produktionsanläggning kan anslutas till det lokala distributionsnätet och att du tecknat ett avtal för nättjänster och anslutning med ditt distributionsbolag. Förbrukningsplatsen för din produktionsanläggning får ett nummer som behövs för att du ska kunna sälja el.

Om du känner till numret så kan vi gå vidare med en gång, men vi kan också söka upp numret för din räkning. För att teckna avtal ska du ta kontakt med vår kundbetjäning via e-post eller telefon. Efter att avtalet har ingåtts sköter vi om allting och du kommer automatiskt att kompenseras för din överskottsel på elräkningen.

Din elfaktura kommer från och med nu att ange både den energi du förbrukat och den energi du sålt. Via räkningen är det enkelt att följa med hur mycket el du har sålt och vilken ersättning du har fått.

Ersättningen utgörs av elbörsens timpris i Finland. Från den summan dras ett förmedlingsarvode på 0,20 cent/kWh av. Ditt distributionsbolag fakturerar dessutom en överföringsavgift enligt sin egen tariff.

Dela