Försäljning av solel – sälj din överskottsel till oss

Vill du sälja solel? Sälj din överskottsel till oss! Vi köper solel från hela Finland till konkurrenskraftiga priser. Nedan berättar vi allt du behöver veta om försäljning av solel samt om dess pris, överföringsavgift och beskattning.

Solelens pris – vi betalar en konkurrenskraftig ersättning

Den ersättning vi betalar dig för solel motsvarar spotpriset på el. Vi debiterar en marginal på 0,20 cent/kWh.

Med spotpris på el (cent/kWh) avses elens timvisa pris för Finlands prisområde på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du kan lätt följa utvecklingen av spot-priset via Vasa Elektriskas mobilapp.

Teckna ett avtal för egen produktion längre ner på sidan.

Avkastningen får du tillgodo på elräkningen

Den överskottsel du säljer får du tillgodo på din elräkning: dina försäljningsintäkter dras av från elräkningens slutsumma. På så sätt kan du minska din elräkning med din egen produktion.

Du måste vara vår elkund hos oss för att vi ska kunna köpa solel av dig. Om du inte redan är kund hos oss kan du teckna ett elavtal smidigt på nätet. Vi säger upp ditt nuvarande elavtal åt dig.

Om du redan är kund hos oss kan du teckna ett avtal för egen produktion här.

Sju skäl att välja Vasa Elektriska

 • Service över hela Finland. Det spelar ingen roll vilket överföringsbolags område du bor på. Du kan beställa el från oss och sälja din solel till oss oavsett om du bor i Utsjoki eller Hangö.
 • Konkurrenskraftiga priser. Vi säljer el och köper solel till konkurrenskraftigt pris.
 • Brett utbud av elavtal.  Hitta den elprodukt som är förmånligast för just dig!
 • Grönt val: Vi är en av Finlands största producenter av vindel. Vi investerar ständigt i utsläppsfri energiproduktion.
 • Inspirerande kundförmåner såsom en högklassig kundtidning.
 • Vår app och Onlinetjänsten, där du enkelt kan följa din energianvändning.
 • Moderna tjänster: Hos oss får du nyckelfärdiga laddningsstationer för elbilar

Beställ el och teckna ett avtal om försäljning av solel

Teckna ett avtal för egen produktion

För att kunna sälja din överskottsel till oss bör du ingå ett försäljningsavtal eller ett avtal om småproduktion med oss. Om du inte ingår ett avtal och överför solel till nätet får du ingen ersättning för elen.

Det lönar sig att genast ingå ett småproduktionsavtal när du känner till produktionsanläggningens förbrukningsplatsnummer. På så sätt är den redo när du får tillstånd av elbolaget att slå på solelanläggningen.

Beställ avtal för Småskalig energiproduktion

Beställ avtal för Småskalig energiproduktion
* obligatorisk information

Sälj solel – så här kommer du igång

Har du installerat dina solpaneler och är redo att ansluta din solelanläggning till nätet? Följ stegen nedan för att sälja din el till oss!

Kontrollera anvisningarna på det lokala nätbolagets webbplats så vet du hur du ska gå till väga. Så här fungerar det på Vasa Elnäts område:

 • Bli vår elkund.Då kan vi köpa din överskottsel och ersätta dig för den el du säljer på din elräkning.
 • Fyll i blanketten för allmän information på det lokala elnätsbolagets webbplats. Fyll i blanketten här för Vasa Elnäts område. Be vid behov din elmontör eller elentreprenör som installerade din solpanel om hjälp.
 • Entreprenören gör en ibrukstagningsbeställning till det lokala elnätsbolaget. Vänta tills du får a) produktionens förbrukningsplatsnummer b) lov att ta anläggningen i bruk.
 • Efter att ha tagit emot ibrukstagningsbeställningen, kontaktar elnätsbolaget dig och tar vid behov hand om bytet av elmätare. För att sälja el måste du ha en modern dubbelriktad elmätare.
 • När elnätsbolaget skickar dig produktionens förbrukningsplatsnummer kan du teckna ett avtal för egen elproduktion med oss, där vi avtalar om försäljning av överskottsproduktionen.
 • När du får lov att ta anläggningen i bruk från elnätsbolaget kan du slå på produktionsanläggningen. Kom ihåg att teckna försäljningsavtalet före detta, så att vi kan betala dig för den överskottsel som du matar in i nätet.

Värt att komma ihåg:

I fortsättningen har anläggningens förbrukningsplats två nummer. Numret på produktionens förbrukningsplats är ett annat än numret på fastighetens förbrukningsplats. Du kan inte ingå ett försäljningsavtal med numret på fastighetens förbrukningsplats. För detta behöver du numret på produktionens förbrukningsplats.

Det kostar inget att byta till dubbelriktad mätare. Lagen förpliktar alla fastigheter att ha en dubbelriktad mätare före utgången av 2024.

Vasa Elektriska och Vasa Elnät är två olika aktörer. Om du exempelvis undrar hur lång tid det tar att få lova att slå på produktionsanläggningen kan du ringa Vasa Elnäts Anslutningstjänst på tfn 06 324 57 60 eller skicka ett meddelande till adressen anslutningstjanster@vasaelnat.fi.

Överföringsavgift för solel och beskattning

Överföringsavgiften för solel varierar mellan nätbolagen. Vasa Elnät, som äger elnätet i Vasa, tar inte ut någon överföringsavgift för försäljning av solenergi. Andra nätbolag kan ta ut en överföringsavgift, men den kan vara högst 0,07 cent/kWh.

Skyldigheten att betala elskatt gäller inte småproducenter vars produktionsanläggning har en effekt som understiger 100 kVA. I hushållen är produktionsanläggningarna i allmänhet alltid mindre effektiva än så, med andra ord gäller beskattningen inte vanliga solelsystem som installeras i hemmet.

Producera solel lönsamt

Ett solelsystem är en stor anskaffning och det lönar sig att noga överväga dess lönsamhet i fråga om den egna fastigheten. Enligt den nuvarande tumregeln får du bättre ekonomisk nytta ju mer energi du själv kan använda.

Om du funderar på att skaffa en egen produktionsanläggning lönar det sig att ta del av ditt lokala elnätsbolags anvisningar om anslutning av egen produktion till nätet. På så sätt kan du försäkra dig om att det är möjligt att utnyttja din produktionsanläggning. Vasa Elnäts anvisningar hittar du här.

Funderar du på att börja producera egen el? Läs här vad du bör komma ihåg i anskaffningsskedet.

Priset på solel i ett nötskal:

 • För solel betalar vi spotpris, från vilket vi drar av en förmedlingsavgift på 0,20 cent/kWh.
 • Överföringspriset varierar mellan nätbolagen. Inom Vasa Elnäts område är överföringen gratis.
 • Ingen skatt tas ut på försäljning av solel.
 • Du kan endast sälja solel till din elleverantör.
 • Intäkterna från försäljningen av solel ersätts till dig på din elräkning.
 • Be entreprenören om hjälp med att fylla i webbolagets blankett om allmänna uppgifter. Entreprenören tar också hand om anmälan om ibruktagande.
 • Teckna genast ett avtal om försäljning av solel när du får numret på produktionsanläggningens elförbrukningsställe.

Fråga mer via Kundtjänst eller beställ ett småproduktionsavtal genom att fylla i formuläret.

Frågor om att sälja överskottsenergi