Anslut till fjärrvärme

Du kan ansluta dig till vårt fjärrvärmenät i Vasaområdet. Det är enkelt att teckna ett värmeavtal elektroniskt. Anslutningsarbetena tar ungefär en vecka. Om du vill ha 100% koldioxidneutral fjärrvärme, beställ produkten Klimatgaranti.

Vi kan ansluta nya och gamla byggnader till fjärrvärmenätet, som ligger inom vårt nätverksområde: Vasa, Smedsby i Korsholm och centrala Lillkyro. Se platsen på kartan. Om fastigheten ligger nära nätverksområdet, kontakta oss på nummer 06 324 5340 eller skicka ett meddelande till fjarrvarme@vasaelektriska.fi.

Fjärrvärmeanslutning i Vasaområdet

Beställ fjärrvärme genom att fylla i anslutningsformuläret nedan. Formuläret är avsett för både privat- och företagskunder. Du kan också ringa oss på nummer 06 324 5340 eller skicka ett meddelande till fjarrvarme@vasaelektriska.fi.

Be om offert för fjärrvärme

​​​​​Be om fjärrvärmeoffert

Fastighetens ägare

Så här får du fjärrvärme till din fastighet

  1. Fyll i offertförfrågningsformuläret eller kontakta vår fjärrvärmekundtjänst.
  2. Vi säkerställer att din fastighet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
  3. Du får ett erbjudande från oss.
  4. Vi skickar värmeavtalet elektroniskt för underskrift.
  5. Vi håller ett planeringsmöte: vi kommer överens om placeringen av värmerören och byggtiden.
  6. Vi installerar fjärrvärmeröret.
  7. VVS-montören installerar värmeväxlaren.
  8. Fjärrvärmeanslutningen är klar!

Anslutningsarbetena tar ungefär en vecka

Fastigheten ansluts till fjärrvärmenätet med ett fjärrvärmerör. Vi kommer överens om installationstiden och placeringen av fjärrvärmeröret tillsammans med kunden vid planeringsmötet.

Vi gräver en installationsdike på tomten, installerar och isolerar fjärrvärmeröret och fyller igen installationsdiket. Detta tar vanligtvis cirka en vecka. VVS-montörens arbete med att installera värmeväxlaren tar vanligtvis några dagar.

Priset för fjärrvärmeanslutning

Priset för en fjärrvärmeanslutning för enfamiljshus och parhus är 4 300 euro. Företagsprissättningen baseras på företagsfastighetens storlek.

Se prislistan för fjärrvärmeanslutningar.

Vad är Klimatgaranti?

Klimatgaranti är en tilläggstjänst som garanterar att den fjärrvärme du köper är producerad utan utsläpp. Som företagskund får du ett certifikat som gör det möjligt för dig att informera dina kunder om att ditt företag deltar i Finlands klimatarbete.

Vanliga frågor om fjärrvärme