Fjärrvärmepriser: Närvärme och Klimatgaranti

Fjärrvärme är närproducerad förmånlig energi. Vår Närvärme är fjärrvärmens basprodukt. Om klimatfrågor är viktiga för dig eller dina kunder lönar det sig även att välja tillvalsprodukten Klimatgaranti.

Användning av fjärrvärme

Närvärme
Grundavgiften i medeltal (årsförbrukning 20 MWh/år) 41,08 €/mån
Värmeenergi 62,96 €/MWh
Årligt medelpris för värmeenergi ca 8,76 c/kWh
Närvärme med tillvalsprodukten Klimatgaranti
Grundavgiften i medeltal (årsförbrukning 20 MWh/år) 41,08 €/mån
Värmeenergi 64,20 €/MWh
Årligt medelpris för värmeenergi ca 8,88 c/kWh

Priser för företag, se den bifogade prislistan.
Egnahemshusens grundavgift beräknas årligen i januari enligt fjolårets reella förbrukning. Grundavgiften för ett nytt egnahemshus faktureras enligt uppskattning. När ett helt kalenderår har förflutit faktureras grundavgiften på basen av det gångna året.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fjärrvärmeanslutning

Kundgrupp Anslutningsavgift*
Egnahemshus och parhus 4 300 € (max avstånd till fjärrvärmenätet: 40 m)
Övriga fastigheter
0,3-2,0 m3/h 1,27 * (8800 * avtalat vattenflöde + 2000) €
2,2-10,0 m3/h 1,27 * (4800 * avtalat vattenflöde + 10000) €
11-20 m3/h 1,27 * (3480 *avtalat vattenflöde + 23200) €
mer än 20 m3/h 1,27 * (2610 * avtalat vattenflöde + 40600) €

Anslutningsavgiften är återbäringsbar (med de begränsningar som nämns i avtalsvillkoren), dvs. ingen mervärdesskatt tillkommer.

* Om fastighetens anslutning till fjärrvärmenätet kostar mera än 1,5 gånger anslutningsavgiften, debiterar Vasa Elektriska för den överstigande delen med en förhöjd anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna avrundas till jämna summor för fastigheter som faktureras enligt avtalat vattenflöde.

 

Tjänster för fjärrvärmekunder

Rådgivning om fjärrvärme Ingår i grundavgiften
Expertrådgivning i samband förnyelse av anläggning Ingår i grundavgiften
Granskning av värmeväxlarens tätningar Ingår i grundavgiften
Onlinetjänst för uppföljning av energiförbrukningen Ingår i grundavgiften
Handledning Ingår i grundavgiften
Tilläggstjänster Se prislistan

Fjärrvärme vs jordvärme – Vilken lösning är bättre för företag?

Vad ska jag välja för mitt företag, fjärrvärme eller jordvärme? Valet av företagets uppvärmningsmetod är en viktig fråga. Vi listar fyra punkter att tänka på när du väljer uppvärmningslösning.

Läs mer