Solpaneler för företag – en ansvarsfull och lönsam investering

Investera i ett smart solenergisystem som ökar hållbarheten av din affärsverksamhet och bär frukt långt in i framtiden. Vi skräddarsyr dig en offert som är baserad på ditt företags elförbrukningsprofil och som stödjer er utveckling.

Ett solenergisystem är en smart investering som inte bara sparar pengar utan också förstärker företagets image. Företagets hållbarhet spelar en allt större roll i konsumenters, producenters och finansiärers beslut. En egen energiproduktion gör ditt företag till en mer attraktiv partner och är samtidigt en ekonomiskt smart investering. Den egna produktionen minskar avsevärt behovet av inköpt el.

Solenergisystem har tagit stora framsteg under de senaste åren. Från oss får du den senaste tekniken som du kommer att kunna utnyttja även om 30 år. Vi erbjuder solpaneler till hela Fastlandsfinland, var du än bor.

Begär en offert för ett solenergisystem!

Kontakta oss så räknar vi ut hur mycket du kan spara med denna investering.
Ta kontakt

Smart solenergi för företag och gårdar

Systemet möjliggör en maximal produktionseffektivitet under hela dess livscykel, tack vare dess flera smarta funktioner. Ett exempel på dessa är automationen som fungerar på panelnivå och passerar felaktiga komponenter för att säkerställa att resten av systemet kan fungera med full kapacitet. Automatiska felrapporter gör det möjligt att upptäcka felen i tid och analysera dem på distans.

Ett tryggt val för din affärsverksamhet

Driftsäkerhet är en viktig del av solenergisystemet. Automatiseringsfunktionerna som ingår i systemet gör att panelfältets spänning kan minskas till en säker nivå. Därtill har varje panel en egen likströmsbrytare som kan kopplas till brandkårens nödavbrytare. SolarEdge-systemet säkerställer att systemet inte kan vara en antändningskälla och gör att släckning kan utföras på ett säkert sätt.

Pålitlig installation

Takens belastningskrav tas i beaktande redan vid planeringsfasen och systemet installeras enligt brandmyndighetens anvisningar. På så sätt slipper du oroa dig för obehagliga överraskningar och onödiga tilläggskostnader. Punktbelastningar på taket minimeras, vilket maximerar takets livslängd. Installationen uppfyller försäkringsbolagens rekommendationer för installation av solenergisystem.

Investeringsstöd för solenergisystem

Investeringsstöd gör den egna elproduktionen till en ännu bättre investering.

Företag kan ansöka om stöd för sin solpanelsinvestering från Business Finland. Syftet med energistödet är att främja användningen av koldioxidsnåla energisystem. Alla företag kan ansöka om stödet. Läs mera om energistödet.

NTM-centralen kan stöda lantgårdars investering i solenergisystem med upp till 50 % (moms 0 %). Stödet beviljas i den utsträckning som den producerade energin används i gårdens produktionsverksamhet.

Om du ansöker om stödet är det bra komma ihåg att projektet bör startas först efter att du har fått ett positivt investeringsbeslut.

Ansvarsfullt val: En klimatåtgärd som också era kunder och leveranskedjor kommer att uppskatta
Lönsam investering: En investering som avkastar redan genast under det första året. Vi köper din överloppsel för ett gott pris och utvecklar tjänster som hjälper att få mer och mer nytta av investeringen i framtiden.
Tryggt och effektivt system: Ett modernt och smart solenergisystem är en säker investering
Enkel anskaffning: Vi levererar panelerna som ett nyckelfärdigt paket med installering.

I paketet ingår:

  1. Planeringsarbete som beaktar dina behov
  2. Ett kartläggningsbesök för att säkerställa en lyckad installation
  3. Tillstånd som krävs från elnätsbolaget
  4. En smart, på panelnivå optimerad solenergianläggning
  5. Allt annat material som krävs för installationen. Komponenterna som används i anläggningen tillverkas av världens ledande leverantörer.
  6. Installationen utförs av erfarna proffs
  7. Användningsorientering i anläggningen och dess rätta användning
  8. Panelernas avkastningsgaranti är 25 år
  9. Egen produktionsuppföljning

Begär en offert för ett solenergisystem!

Kontakta oss så räknar vi ut hur mycket du kan spara med denna investering.
Ta kontakt

Välj grön el och minska på ditt koldioxidavtryck

Grön el är det bästa alternativet, också för din företag. Experterna berättar varför.

Läs mer