Fjärrvärmeproduktion i realtid

Se hur mycket fjärrvärme produceras i Vasa just nu. Vår värme är i huvudsak närvärme som produceras med bio- och avfallsenergi. Dessutom utnyttjar vi det nya värmeenergilagret, från vilket värmeenergi överförs till fjärrvärmenätet efter behov.

Fjärrvärmeproduktionens totaleffekt

MW

Värmeenergilagrets reservnivå

MWh

Uppgifterna uppdateras med en minuts mellanrum. Se den senaste uppdateringen genom att ladda sidan på nytt.

Läs mer om värmelagret

Fjärrvärme produceras hållbart och miljövänligt

Vi har i vår fjärrvärmeproduktion redan i många år satsat på hållbara energilösningar. Den senaste är det massiva värmelager som byggts i Vasa och som möjliggör en övergång till helt kolfri produktion.

Westenergys avfallsförbränningsanläggning och Vasklots kraftverk producerar samtidigt både el och värme. På detta sätt fås energi med hög verkningsgrad och mindre råvaruåtgång. I dessa kraftverk produceras cirka 99 procent av Vasas årliga fjärrvärmebehov.

Fjärrvärmelagret i Vasklot möjliggör lagring av värme från olika produktionskällor och spillvärme. Värmen överförs från lagret till fjärrvärmenätet enligt behov. Med hjälp av lagret kan vi på ett effektivt och miljövänligt sätt optimera el- och värmeproduktionen.

Avfall som inte kan återvinnas utnyttjas i el- och fjärrvärmeproduktionen vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning. På så sätt blir avfallet en del av energisystemet.

Vasklots kraftverk är en föregångare när det gäller att utnyttja biomassa. Där produceras värme till över 60 procent med biobränsle från närområdet och resten med torv och stenkol. Värmeenergilagret minskar på behovet av stenkol med upp till en tredjedel.

Vid Påttska värmepumpverket återvinns värmeenergin i det renade avloppsvattnet och används för fjärrvärmeproduktion. Med hjälp av vår anläggning som är byggd i anslutning till avloppsreningsverket, är det möjligt att producera cirka 60 gigawattimmar fjärrvärme per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen för cirka 2 000 egnahemshus. Den värme som lagrats i avloppsvattnet räknas som förnybar energi. Att utnyttja värmeenergin i det renade avloppsvattnet för fjärrvärmeproduktion är ett utmärkt exempel på energieffektivitet och cirkulär ekonomi.

I Vasa Elektriskas egna värmecentraler produceras fjärrvärmeenergi som används under eventuella driftstopp i kraftverken. Värmecentralerna används också under vinterns kallaste köldperioder. Värmecentralerna använder lätt brännolja som bränsle och producerar cirka en hundradedel av det årliga behovet av fjärrvärme i Vasa.

Fjärrvärme källor

LÄS MER OM VÄRMENS URSPRUNG

Vad gör fjärrvärmen till ett miljövänligt och konkurrenskraftigt val?

Söker du en miljövänlig uppvärmningslösning för företaget? Markus Tuomala på Vasa Elektriska listar sju viktiga orsaker till varför fjärrvärmen är framtidens val för företagen samt hur metoden är miljövänligare än någonsin!

Läs mer