Kundtjänst

access_time

Öppet
vardagar kl. 8-16

location_on

Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

När du ringer oss betalar du enbart lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift.


Summan på elräkningen består av överföringsavgiften, energiavgiften och skatter. Överföringsavgiften betalas för överföringen av el från kraftverket till konsumenten. Det är det lokaka elnätsbolaget som har hand om överföringen.

I överföringsavgiften ingår

  • grundavgift: en fast avgift vars storlek bestäms av typen av anslutning
  • elöverföringsavgift: beräknas enligt den förbrukade mängden energi. Till överföringsavgiften tillkommer elskatt.
  • mervärdesskatt: den gällande mervärdesskatten appliceras på summan av grundavgiften och elavgiften samt på elskatten.

I energiavgiften ingår

Energiavgiften är det du betalar för den förbrukade elenergin. Den här delen av elfakturan kan konkurrensutsättas.

  • grundavgift: en fast avgift
  • energiavgift: priset på den förbrukade elenergin
  • mervärdesskatt: beräknas på summan av grundavgiften och energiavgiften.

Räkningens storlek baserar sig på din elförbrukning. Faktorer som inverkar på elanvändningen är bland annat fastighetens uppvärmningsform, storlek och ålder, mängden elapparater i bostaden samt hushållets storlek, vanor kring elanvändning och fastighetens värmeisolering.

Du bor högst antagligen inom Vasa Elnäts distributionsområde. Oberoende av vilket bolag du som konsument köper din el av så faktureras elöverföringen av ditt lokala elnätsbolag. Elöverföringen är den del av elräkningen som inte kan konkurrensutsättas.

Grundavgiften är en avgift som behövs för att underhålla elnätet, och därför hänger den egentligen inte ihop med hur mycket el du använder. Genom att serva och utveckla elnätet kan elnätsbolaget försäkra sig om att kunderna alltid har tillgång till el när de behöver den.

Ett elavtal är ett personligt avtal, men om personen är förhindrad kan rätten att teckna avtalet överlåtas med en fullmakt till en annan person. För personer under 18 år tecknas avtalet av personens vårdnadshavare.

Just nu är det inte möjligt att bestämma en egen förfallodag för samtliga fakturor. Vid behov kan du flytta förfallodagen för en enskild räkning.

Praxis är att avtalet som är tecknat i ditt namn sägs upp, adressen för slutfakturan uppdateras och vid behov tecknas ett nytt avtal för den nya adressen. Den person som bor kvar ska göra ett nytt avtal i sitt eget namn.

Avtalet kan fixas genom att personligen kontakta oss antingen per telefon eller här på webben, i god tid före ditt avtal har brutits.

Om ett gällande avtal saknas kopplas elen bort då det tidigare avtalet går ut. Därför är det viktigt att den person som bor kvar tecknar ett nytt avtal.

Ta kontakt

Respons
Dela