Kundtjänst

access_time

Ring oss
vardagar kl. 8-16

location_on

Besök oss
tisdag eller torsdag
Kyrkoesplanaden 0, 65100 Vasa

hello

Vi betjänar tillsvidare på Kyrkoesplanaden 0 tisdagar kl. 8–11 och torsdagar kl. 13–16.
Kom ihåg att du också kan sköta dina ärenden på webben och per telefon.

 

När du ringer oss betalar du enbart lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift.


Summan på elräkningen består av överföringsavgiften, energiavgiften och skatter. Överföringsavgiften betalas för överföringen av el från kraftverket till konsumenten. Det är det lokaka elnätsbolaget som har hand om överföringen.

I överföringsavgiften ingår

  • grundavgift: en fast avgift vars storlek bestäms av typen av anslutning
  • elöverföringsavgift: beräknas enligt den förbrukade mängden energi. Till överföringsavgiften tillkommer elskatt.
  • mervärdesskatt: den gällande mervärdesskatten appliceras på summan av grundavgiften och elavgiften samt på elskatten.

I energiavgiften ingår

Energiavgiften är det du betalar för den förbrukade elenergin. Den här delen av elfakturan kan konkurrensutsättas.

  • grundavgift: en fast avgift
  • energiavgift: priset på den förbrukade elenergin
  • mervärdesskatt: beräknas på summan av grundavgiften och energiavgiften.

Räkningens storlek baserar sig på din elförbrukning. Faktorer som inverkar på elanvändningen är bland annat fastighetens uppvärmningsform, storlek och ålder, mängden elapparater i bostaden samt hushållets storlek, vanor kring elanvändning och fastighetens värmeisolering.

Om du är i färd med att flytta från din nuvarande bostad och inte längre behöver elavtal där, kan du enkelt säga upp ditt avtal via vår Online-tjänst under ”Gör flyttanmälan”. Samtidigt kan du teckna ett nytt avtal för den nya adressen.

Du kan ändå behöva el på två ställen samtidigt, om du flyttar till en ny bostad medan du fortfarande städar i den gamla. Du kan ha flera avtal i kraft samtidigt. Det nya avtalet kan träda i kraft tidigare och ditt gamla avtal kan avslutas enligt behov, samma vardag till och med.

Om du byter elförsäljare i och med den nya adressen behöver du inte själv säga upp avtalet. Den nya elförsäljaren sköter det i ditt ställe. Uppsägningstiden är då två veckor.

Du bor högst antagligen inom Vasa Elnäts distributionsområde. Oberoende av vilket bolag du som konsument köper din el av så faktureras elöverföringen av ditt lokala elnätsbolag. Elöverföringen är den del av elräkningen som inte kan konkurrensutsättas.

Grundavgiften täcker elförsäljarens fasta utgifter. De är oberoende av den förbrukade mängden energi – grundavgiften är densamma för både stor- och lågförbrukare.

Vid elöverföring är grundavgiften en avgift för upprätthållandet av elnätet och har mycket lite med själva elförbrukningen att göra. Med underhåll och utveckling av elnätet säkerställer man att kunderna alltid har el till sitt förfogande.

Ett elavtal är ett personligt avtal, men om personen är förhindrad kan rätten att teckna avtalet överlåtas med en fullmakt till en annan person. För personer under 18 år tecknas avtalet av personens vårdnadshavare.

Du kan behändigt ändra din fakturas förfallodag via Online-tjänsten. Om ändringen av förfallodagen lyckas, syns detta automatiskt vid den öppna fakturan.

Du kan ändra fakturans förfallodag om du gör det innan förfallodagen, du inte har några andra förfallna fakturor öppna och inte har ändrat den ifrågavarande fakturans förfallodag tidigare.

Kom ihåg att ändra förfallodagen även i internetbanken om du får e-räkning.

Det är praxis att avtalet i ditt namn avslutas, att slutfakturans adress uppdateras, att man vid behov tecknar ett nytt elavtal för den nya adressen och att den som bor kvar i bostaden tecknar ett nytt avtal i sitt eget namn. För detta ändamål bör hen ta kontakt med oss personligen antingen per telefon eller via vår hemsida i god tid innan ditt avtal löper ut.

Utan giltigt avtal kopplas elen bort på adressen när det föregående avtalet löper ut. Därför är det viktigt att den person som bor kvar i bostaden tecknar ett nytt avtal.

Ta kontakt

Respons
Mitt ärende gäller
Dela