Kundtjänst

access_time

Öppet
vardagar kl. 8-16

location_on

Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

När du ringer oss betalar du enbart lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift.


Summan på elräkningen består av överföringsavgiften, energiavgiften och skatter. Överföringsavgiften betalas för överföringen av el från kraftverket till konsumenten. Det är det lokaka elnätsbolaget som har hand om överföringen.

I överföringsavgiften ingår

  • grundavgift: en fast avgift vars storlek bestäms av typen av anslutning
  • elöverföringsavgift: beräknas enligt den förbrukade mängden energi. Till överföringsavgiften tillkommer elskatt.
  • mervärdesskatt: den gällande mervärdesskatten appliceras på summan av grundavgiften och elavgiften samt på elskatten.

I energiavgiften ingår

Energiavgiften är det du betalar för den förbrukade elenergin. Den här delen av elfakturan kan konkurrensutsättas.

  • grundavgift: en fast avgift
  • energiavgift: priset på den förbrukade elenergin
  • mervärdesskatt: beräknas på summan av grundavgiften och energiavgiften.

Räkningens storlek baserar sig på din elförbrukning. Faktorer som inverkar på elanvändningen är bland annat fastighetens uppvärmningsform, storlek och ålder, mängden elapparater i bostaden samt hushållets storlek, vanor kring elanvändning och fastighetens värmeisolering.

Om du är i färd med att flytta från din nuvarande bostad som inte längre kräver elavtal kan du enkelt säga upp ditt elavtal via vår Online-tjänst. Logga in på tjänsten och säg upp ditt avtal under rubriken ”Gör flyttanmälan” Samtidigt kan du teckna ett nytt avtal för den nya adressen.

Du kan behöva el till två olika bostäder samtidigt om du flyttar till den nya bostaden men fortfarande städar ur den gamla. Man kan ha flera avtal i kraft samtidigt. Ditt nya avtal kan träda i kraft tidigare och du kan säga upp ditt gamla enligt behov, till exempel samma vardag.

Om du tänker byta elförsäljare i och med flytten behöver du inte säga upp avtalet. Det sköter den nya elförsäljaren i ditt ställe. Uppsägningstiden är i sådant fall två veckor.

Du bor högst antagligen inom Vasa Elnäts distributionsområde. Oberoende av vilket bolag du som konsument köper din el av så faktureras elöverföringen av ditt lokala elnätsbolag. Elöverföringen är den del av elräkningen som inte kan konkurrensutsättas.

Grundavgiften täcker elförsäljarens fasta utgifter. De är oberoende av den förbrukade mängden energi – grundavgiften är densamma för både stor- och lågförbrukare.

Vid elöverföring är grundavgiften en avgift för upprätthållandet av elnätet och har mycket lite med själva elförbrukningen att göra. Med underhåll och utveckling av elnätet säkerställer man att kunderna alltid har el till sitt förfogande.

Ett elavtal är ett personligt avtal, men om personen är förhindrad kan rätten att teckna avtalet överlåtas med en fullmakt till en annan person. För personer under 18 år tecknas avtalet av personens vårdnadshavare.

Du kan behändigt ändra din fakturas förfallodag via Online-tjänsten. Om ändringen av förfallodagen lyckas, syns detta automatiskt vid den öppna fakturan.

Du kan ändra fakturans förfallodag om du gör det innan förfallodagen, du inte har några andra förfallna fakturor öppna och inte har ändrat den ifrågavarande fakturans förfallodag tidigare.

Kom ihåg att ändra förfallodagen även i internetbanken om du får e-räkning.

Praxis är att avtalet som är tecknat i ditt namn sägs upp, adressen för slutfakturan uppdateras och vid behov tecknas ett nytt avtal för den nya adressen. Den person som bor kvar ska göra ett nytt avtal i sitt eget namn.

Avtalet kan fixas genom att personligen kontakta oss antingen per telefon eller här på webben, i god tid före ditt avtal har brutits.

Om ett gällande avtal saknas kopplas elen bort då det tidigare avtalet går ut. Därför är det viktigt att den person som bor kvar tecknar ett nytt avtal.

Ta kontakt

Respons
Dela