Vasa Elektriska möjliggör elscooterförsök i Vasa

Måndagen den 14 september startar ett försök som öppnar upp för hyrning av elscooter i Vasa. Vasa Elektriska är med och möjliggör försöket tillsammans med Inre Hamnens Terrass.   Vasaborna får hela hösten pröva på att ta sig fram i centrumområdet med elscootrar från TIER. Vasa blir således den fjärde staden i Finland där den

Sjökabel hjälper bevara skärgårdslandskap i Sundom

Under sommaren har det varit liv och rörelse i Sundom skärgård, Vasa. Sammanlagt har cirka en och en halv kilometer sjökabel lagts på havsbotten med hjälp av grävmaskin från en flotte. Det krävande projektet är en fortsättning på förbättringen av elnätet i Solf, som startade i fjol. Målsättningen är att förbättra leveranssäkerheten i elnätet för

Nedgång i energibolagets omsättning på grund av lägre förbrukning, regn och vind

Första halvan av år 2020 var utmanande för energibolaget. En mild vinter ledde till nedgång i energiförbrukningen, vilket tillsammans med en regnig och blåsig inledning på året pressade ner elens marknadspris. Också coronavåren hade en negativ inverkan på energiförbrukningen. Koncernen Vasa Elektriskas omsättning sjönk tydligt under de första två kvartalen i jämförelse med året innan.

Färre elavbrott med brytare

Vasa Elnät installerar under hösten ett tiotal brytare i elnätet i Vikby, Petsmo och Kuni i Korsholm, på Bergö och i Svarvar i Malax samt i Laihela. Brytarna begränsar effekterna av eventuella elavbrott genom att koppla bort den delen av elnätet som inte fungerar, och på så sätt minskar också det avbrottsdrabbade området. År 2021

Använder du tjänsten OmaPosti? Visste du att våra fakturor går dit automatiskt?

Använder du tjänsten OmaPosti? Då kan det hända att vår räkning väntar på dig där. Vi har från och med våren tagit ibruk fler elektroniska betalningsmöjligheter, bl.a. Postens tjänst OmaPosti. Om du använder tjänsten, går våra fakturor dit automatiskt. Det här beror på inställningar i OmaPosti. Om du också framöver vill få räkningen till tjänsten, kolla

Egen solenergi lockar

När solen skiner från en klar himmel är det många som funderar på att låta installera solpaneler på taket. Småskalig produktion av solenergi är något som ökat explosionsartat de senaste åren. År 2019 ökade antalet solkraftverk kopplade till elnätet i Vasa Elnäts område med mer än 80 procent. I år förväntas tillväxten vara av samma