Anvisningar för fjärrvärmekunder

I ett hus med fjärrvärme kan du spara energi utan stora investeringar. När apparaturen används på rätt sätt förbrukar du mindre energi utan att behöva ge upp ett uns av bekvämlighet. Kolla med jämna mellanrum att allt funkar som det ska, så säkerställer du en jämn rumstemperatur och att du har tillräckligt med behagligt varmt vatten.

Följ med din förbrukning

Som fjärrvärmekund kan du behändigt kontrollera din förbrukning i vår mobilapp eller onlinetjänst. Oberoende av om du har valt fjärrvärmen hem eller till ditt företag så kan du lätt hålla ett öga på konsumtionen. Då blir det också lättare att planera och vid behov minska energianvändningen.

Beställ avbrottsmeddelande

Vi meddelar dig om avbrott i fjärrvärmedistributionen, vad orsakar avbrottet samt hur länge det pågår direkt till din mobil via en kostnadsfri textmeddelandetjänst. Beställ tjänsten för ditt hem, företag eller andra förbrukningsplatser.

Beställ här

Uppvärmningssäsongen börjar – komihåglista

Kontrollera följande punkter innan uppvärmningssäsongen inleds och säkerställ att allt är i sin ordning:

  • trycket i värmesystemet, fyll på och lufta vid behov.
  • reglerventiler och pumpar fungerar som de ska
  • alla reglerdon fungerar, både för värmesystemet och för bruksvattnet.

Kontrollera också regelbundet fjärrvärmecentralen för läckage på rör eller anslutningar.