Välgörenhet på egen hand: @aurikatariina städar hos främmande människor utan ersättning!

Välgörare behövs alltid – oavsett om krisen är global eller personlig. Det vet Auri Kananen som städar i främmande människors hem helt gratis. Att ens en person ställer upp och hjälper kan vara avgörande.

Läs mer

Synpunkten: Vad är framtidens energiexperter gjorda av?

Orden är hämtade från en enkät bland sommarpraktikanterna på Vasa Elektriska. Sommarjobbarna ombads svara på frågor om vad de hade lärt sig och hurudana tankar de hade på basen av sommaren. De gav också värdefulla synpunkter på hur vår verksamhet kunde utvecklas. Det var fantastiskt att läsa att praktikanterna hade utvecklats och lärt sig nya

Läs mer