Att skydda elpriser: spel på marknaden eller systematisk riskhantering?

Från att ha varit något som få är intresserade av, har elpriset och elmarknaden blivit högaktuella ämnesområden sedan energikrisen i fjol. Även om branschen på många sätt fungerar som vilken annan konkurrensutsatt marknad som helst, har den vissa särdrag som kan vara svåra att förstå. Ett sådant är behovet av att skydda priser och därmed säkerställa intäkter från produktionen. Ett annat särdrag är möjligheten att lagra el. Än så länge är det mycket begränsat hur mycket el vi kan lagra – och samtidigt måste utbud och efterfrågan varje sekund vara i balans. Obalans leder till kraftiga prisvariationer.

Läs mer

Fjärrvärme är nyckeln till grön omställning

Uppvärmningsmarknaden är inne i en förändring. De nya produktionsinvesteringarna ska vara lönsamma, hållbara, driftsäkra och flexibla inför fluktuationen på marknaden. När beskattningen av fjärrvärmepumpar och elpannor nyligen förändrades öppnades en möjlighet för energibolagen att producera fjärrvärme med sådana vid sidan av den traditionella kombinerade produktionen av värme och el. Nu kan vi exempelvis producera fjärrvärme

Läs mer