Enkla och hållbara val för företag: Alla Gina Tricots affärer i Finland använder grön el

Företagen blir mer och mer intresserade av att använda förnybar energi. Att välja en grön elprodukt är en god och enkel klimatgärning.

Läs mer

Fjärrvärme är nyckeln till grön omställning

Uppvärmningsmarknaden är inne i en förändring. De nya produktionsinvesteringarna ska vara lönsamma, hållbara, driftsäkra och flexibla inför fluktuationen på marknaden. När beskattningen av fjärrvärmepumpar och elpannor nyligen förändrades öppnades en möjlighet för energibolagen att producera fjärrvärme med sådana vid sidan av den traditionella kombinerade produktionen av värme och el. Nu kan vi exempelvis producera fjärrvärme

Läs mer