Starkt resultat av energibolaget trots storm i början av året

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 78,7 M€ under de två första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 12,3 M€. Omsättningen steg med lite mer än 9 procent och rörelsevinsten med så mycket som 37 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på samma goda nivå som tidigare och var 55,6 procent.

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt

Kundförmån: Nextorys e- och ljudböcker gratis i 30 dagar

Sommaren är den bästa tiden för att läsa bra böcker. Varför inte utnyttja vår fantastiskt fina kundförmån nu över sommaren och pröva på nextory i 30 dagar helt gratis. Urvalet består av tusentals böcker, så det är bara att välja och vraka! De följer lätt med på semestern i mobilen eller på surfplattan. Läs när

Vi söker nu en kundchef till fjärrvärmeenheten

Är energi din passion? Vi söker nu dig som kan bli fjärrvärmeenhetens kundchef. Vår arbetsgemenskap utvecklas och vi behöver ny kompetens. Ansökningstiden pågår ända till midsommar! Läs mer om platsen.

Vasa Elektriska inleder branschsamarbete med fokus på elkonsumenternas medverkan

Vasa Elektriska har gått med i ett projekt där fem energibolag ska undersöka olika möjligheter för elkonsumenter att inverka på bl.a. förbrukningstoppar. Projektet ska samarbeta med de medverkande bolagens kunder bland annat genom ett ettårigt pilotprojekt. Under pilotprojektets gång samlas information och erfarenheter som ska hjälpa bolagen att ta fram nya tjänster och produkter. De