Vårt kontors öppethållningstider från 2.6.2020

Vårt kontors öppethållningstider från 2.6.2020 på Kyrkoesplanaden 0 är tisdag kl. 8-11 och torsdag kl. 13-16. Under coronavirusepidemin tar vi särskild hänsyn till hygien i enlighet med anvisningar från hälsomyndigheterna.
Kom ihåg att du kan sköta alla dina ärenden också framöver i Onlinetjänsten, per e-post eller telefon.

Så här når du vår kundjänst.