Fjärrvärme till hemmet

Fjärrvärme är ett enkelt och ekologiskt uppvärmningssätt. Det passar både till att ersätta ett gammalt värmesystem och i nybyggen. Fjärrvärme finns tillgängligt i Vasaområdet.

7 skäl att välja Vasa Elektriskas fjärrvärme

 • Lönsam investering: Att ansluta sig till fjärrvärmen kostar totalt cirka 10 000–12 000 euro.
 • Driftssäker: Fjärrvärme är ett långlivat och driftsäkert uppvärmningssystem.
 • Enkelt: Fjärrvärmekunden njuter av ett uppvärmt hem utan behov för kontinuerligt underhåll eller långa värmeavbrott.
 • Lokalt och ekologiskt: Vår fjärrvärme produceras huvudsakligen med bio- och avfallsenergi samt genom återvinning av spillvärme i Vasa och Korsholm.
 • Klimatgaranti: Du får 100 % förnybar närproducerad värme när du väljer vår Klimatgaranti-tillvalsprodukt.
 • Personlig service: Du når oss via e-post och telefon. Vid behov besöker vi dig kostnadsfritt på plats.
 • Alltid tillgänglig: I akuta felsituationer betjänar vi 24/7.
 • Jämförelsevis billig: Vår fjärrvärme är bland de billigaste i Finland.
 • Uppföljning av energiförbrukningen: Du kan följa din energiförbrukning i vår app eller Onlinetjänst.

Anslut dig till fjärrvärmen

Anslut dig här

Bli kund hos oss i Vasaområdet

Vårt fjärrvärmenät finns i Vasa, Smedsby i Korsholm samt i Lillkyro centrum. Se på kartan om din fastighet ligger inom vårt fjärrvärmenät.

Du kan bli kund hos oss oavsett om du bor i en nybyggnad eller i en gammal fastighet, så länge du bor i vårt fjärrvärmenätsområde. Anslutningen påverkas av fastighetens avstånd till nätet. Om du bor på en gata där vår fjärrvärmeledning finns är anslutningen enkel. Om du däremot bor i närheten av fjärrvärmenätet och är intresserad av att ansluta din fastighet, ta kontakt!

Priset på en fjärrvärmeanslutning

 • Priset på en fjärrvärmeanslutning för ett egnahemshus eller parhus är 4 300 euro. Det inkluderar byggandet av en fjärrvärmeledning på en sträcka om högst 40 meter.

 • För den del som överstiger 40 meter debiterar vi 200 euro per meter.

 • Installationen av fjärrvärmeanläggningen sköts av en VVS-expert. Installationskostnaderna inklusive värmeväxlaren är cirka 6 000 euro.

Beställ närvärme

Ett säkert val för egnahemshus

Fjärrvärme är en säker lösning för småhus, både i nybyggnader och i gamla hus. Det är en allmänt känd och driftsäker lösning som av goda skäl är den mest populära uppvärmningsformen i till exempel höghus.

Fjärrvärmesaneringar har under de senaste åren varit populära i gamla oljeuppvärmda fastigheter. Fjärrvärme är en modern uppvärmningslösning vars produktion aktivt utvecklas i Vasa.

Så här ansluter du dig till fjärrvärmen

Investeringar i mer koldioxidneutral fjärrvärme i Vasa

 

Vi har mångsidiga lösningar för att producera fjärrvärme på ett hållbart sätt:

 • Avfallsförbränningsanläggning: Cirka hälften av vår fjärrvärme produceras ur samhällsavfall vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning.
 • Avloppsvatten: Vi återvinner värme från avloppsvatten vid Påttska avloppsreningsverket. På ett år kan det producera upp till 60 gigawattimmar värme, vilket motsvarar årsbruket för cirka 2 000 egnahemshus. Den värme som lagrats i avloppsvattnet räknas som förnybar energi.
 • Värmelager: Vi överför värme från värmelagret i Vasklot, Vasa till fjärrvärmenätet vid behov. Värmelagret gör det möjligt att utnyttja t.ex. el från vindkraft som värmeenergi när produktionen av vindenergi är stor.
 • Elpannor: En kombination av elpannor och värmelager vid kraftverket i Vasklot gör energiproduktionen mer effektiv och minskar samtidigt utsläppen från fjärrvärmeproduktionen.

Vi jobbar aktivt för att minska utsläppen i vår fjärrvärmeproduktion. Vårt mål är att ha en koldioxidneutral produktion under detta decennium.

Bli kund hos Vasa Elektriskas fjärrvärme 

Klimatgaranti – värm med ren energi

Vill du ha koldioxidneutral fjärrvärme? Beställ fjärrvärmeprodukten Klimatgaranti. Med en liten extra kostnad får du fjärrvärme som produceras enbart med förnybara energikällor.

Fjärrvärme – en effektiv lösning för att nå klimatmålen

Utsläppen från uppvärmning av småhus, husbolag och affärsfastigheter måste minimeras för att nå klimatmålen och för att bromsa klimatförändringen. Fjärrvärme är ett utmärkt verktyg för detta. Det är en centraliserad lösning som kan minska koldioxidavtrycket för flera fastigheter samtidigt. I Vasaområdet finns det cirka 3 500 fastigheter som uppvärms med fjärrvärme.

Beställ Närvärme

Vanliga frågor