Om Vasa Elektriska

Vasaenergi som bäst – från och med 1892. När vårt bolag grundades hade Vasaborna en dröm om att belysa stadens vackra gator. Under årens gång har Vasa Elektriska utvecklats till en stark energikoncern, men passionen för energi är den samma som tidigare – typiskt för ett Vasabolag.

Vasa Elektriska finns i hjärtat av Nordens största energikluster. Våra kunder finns i hela Finland – faktiskt i alla kommuner – och de är då ena lyckliga typer, nämligen de nöjdaste* i landet.

* EPSI Ratings undersökning Sähkön vähittäismyynti  (Eldetaljhandeln)2020

Kontaktpersoner Fakturering Samarbete & sponsorering Kundtidningen

Företagsinfo

I koncernen Vasa Elektriska jobbar cirka 120 personer med en sak gemensam: passionen för energi.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är försäljning av el och värme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa. Moderbolagets dotterbolag Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen i Vasaregionen.

Nyckeltal för år 2019 koncernen

Omsättning 153,0 M€
Personal 146 personer
Elförsäljning 1896 GWh
Elöverföring till kunderna 1006 GWh
Elöverföringens toppeffekt 213,2 MW
Elöverföringskunder 72 424 st.
Eldistributionsområde 3 400 km2
Elnätets längd 7 351 km
Fjärrvärmeförsäljning 698 GWh
Fjärrvärmetoppeffekt (h) 227,7 MW
Fjärrvärmekunder 3304 st.
Fjärrvärmenätets längd 251 km

Nyckeltal för år 2019, moderbolaget

Omsättning 119,8 M€
Personal 84 personer

Vasa Elektriska år 2019

Hur såg år 2019 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Dela