Om Vasa Elektriska

Vänlig energi för människa och miljö – från och med 1892. När vårt bolag grundades hade Vasaborna en dröm om att belysa stadens vackra gator. Under årens gång har Vasa Elektriska utvecklats till en stark energikoncern, men passionen för energi är den samma som tidigare – typiskt för ett Vasabolag.

Vasa Elektriska finns i hjärtat av Nordens största energikluster. Våra kunder finns i hela Finland och de är då ena lyckliga typer, nämligen de nöjdaste* i landet.

* EPSI Ratings undersökning för eldetaljhandeln 2020 och 2021

Kontaktpersoner Fakturering Samarbete & sponsorering

Kundtidningen Våra talare Kundgemenskapen

Företagsinfo

I koncernen Vasa Elektriska jobbar cirka 150 personer. För oss är energi mycket mer än bara business. Vi ser oändliga möjligheter i att utforska nya, hållbara energilösningar – energi för oss är en inspirationskälla.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är försäljning av el och värme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa. Moderbolagets dotterbolag Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen i Vasaregionen.

Nyckeltal för år 2023 koncernen

Omsättning 199 M€
Personal 31.12 148 personer
Elförsäljning till kunderna 1 467 GWh
Elproduktion 1 935 GWh
Elöverföring till kunderna 888 GWh
Förbrukningsplatser i elnätet 75 990 st.
Elnätets längd 7 332 km
Fjärrvärmeförsäljning 716 GWh
Förbrukningsplatser i fjärrvärmenätet 3 551 st.
Fjärrvärmenätets längd 270 km

Vasa Elektriskas år 2022

Hur såg år 2022 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Vasa Elektriskas verksamhetspolicy
Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Vasa Elektriska