Om Vasa Elektriska

Vasaenergi som bäst – från och med 1892. När vårt bolag grundades hade Vasaborna en dröm om att belysa stadens vackra gator. Under årens gång har Vasa Elektriska utvecklats till en stark energikoncern, men passionen för energi är den samma som tidigare – typiskt för ett Vasabolag.

Vasa Elektriska finns i hjärtat av Nordens största energikluster. Våra kunder finns i hela Finland och de är då ena lyckliga typer, nämligen de nöjdaste* i landet.

* EPSI Ratings undersökning för eldetaljhandeln 2020 och 2021

Kontaktpersoner Fakturering Samarbete & sponsorering Kundtidningen

Företagsinfo

I koncernen Vasa Elektriska jobbar cirka 130 personer. För oss är energi mycket mer än bara business. Vi ser oändliga möjligheter i att utforska nya, hållbara energilösningar – energi för oss är en inspirationskälla.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är försäljning av el och värme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa. Moderbolagets dotterbolag Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen i Vasaregionen.

Nyckeltal för år 2021 koncernen

Omsättning 209 M€
Personal 135 personer
Elförsäljning 1 891 GWh
Elöverföring till kunderna 1 015 GWh
Elöverföringskunder 74 452 st.
Elnätets längd 7 536 km
Fjärrvärmeförsäljning 726 GWh
Fjärrvärmekunder 3 463 st.
Fjärrvärmenätets längd 269 km

Vasa Elektriska år 2021

Hur såg år 2021 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Vasa Elektriska