Om Vasa Elektriska

Vasa Elektriska har en lång historia, som sträcker sig ända till år 1892. Vasa Elektriska var bland de första elbolagen i Finland, och har sedan dess utvecklats till en stark energikoncern.

Vi vill vara en lättillgänglig och sympatisk partner. Vi strävar efter att förtydliga krumelurerna i vår bransch som ofta kan kännas komplicerad och vill göra energi till något som vem som helst kan förstå sig på.

Vasa Elektriska finns i hjärtat av Nordens största energikluster. Vi säljer elektricitet i hela Finland och har kunder runtom i landet.

Kontaktpersoner Fakturering Samarbete & sponsorering

Kundtidningen Våra talare Kundgemenskapen

Företagsinfo

I koncernen Vasa Elektriska jobbar cirka 150 personer. För oss är energi mycket mer än bara business. Vi ser oändliga möjligheter i att utforska nya, hållbara energilösningar – energi för oss är en inspirationskälla.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är försäljning av el och värme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa och delar av Korsholm. Moderbolagets dotterbolag Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen inom åtta kommuner i Vasaregionen. Vi erbjuder även olika energitjänster och kartläggningar till framför allt företag och husbolag.

Nyckeltal för år 2023 koncernen

Omsättning 199 M€
Personal 31.12 148 personer
Elförsäljning till kunderna 1 467 GWh
Elproduktion 1 935 GWh
Elöverföring till kunderna 888 GWh
Förbrukningsplatser i elnätet 75 990 st.
Elnätets längd 7 332 km
Fjärrvärmeförsäljning 716 GWh
Förbrukningsplatser i fjärrvärmenätet 3 551 st.
Fjärrvärmenätets längd 270 km

Koncernen Vasa Elektriskas år 2023

Hur såg år 2023 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Vasa Elektriskas verksamhetspolicy
Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Vasa Elektriska