Om Vasa Elektriska

Vasaenergi som bäst – från och med 1892. När vårt bolag grundades hade Vasaborna en dröm om att belysa stadens vackra gator. Under årens gång har Vasa Elektriska utvecklats till en stark energikoncern, men passionen för energi är den samma som tidigare – typiskt för ett Vasabolag.

Vasa Elektriska finns i hjärtat av Nordens största energikluster. Våra kunder finns i hela Finland – i så gott som alla kommuner – och de är då ena lyckliga typer, nämligen de nöjdaste* i landet.

Vaasan Sähkö saavutti ykkössijan vuoden 2017 EPSI Rating Finlandin Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksessa

* EPSI Ratings undersökning Sähkön vähittäismyynti  (Eldetaljhandeln)2017

Kontaktpersoner Fakturering Samarbete & sponsorering Kundtidningen

Företagsinfo

I koncernen Vasa Elektriska jobbar cirka 150 personer med en sak gemensam: passionen för energi.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är försäljning av el och värme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa. Moderbolaget har två dotterbolag, varav Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen i Vasaregionen och Oy RAVERA Ab specialiserar sig på byggnad, underhåll och reparation av elnät.

Nyckeltal för år 2017, moderbolaget

Omsättning 97,3 M€
Personal 81 personer
Elförsäljning 1 702 GWh
Fjärrvärmeförsäljning 684 GWh
Fjärrvärmetoppeffekt (h) 231 MW
Fjärrvärmekunder 3 242 st.
Fjärrvärmenätets längd 240 km

Nyckeltal för år 2017 koncernen

Omsättning 129,6 M€
Personal 146 personer
Elöverföring till kunderna 1 008 GWh
Elöverföringens toppeffekt 209 MW
Elförsäljning 1 702 GWh
Elöverföringskunder 71 309 st.
Eldistributionsområde 3 400 km2
Elnätets längd 7 100 km
Fjärrvärmeförsäljning 684 GWh
Fjärrvärmetoppeffekt (h) 231 MW
Fjärrvärmekunder 3 242 st.
Fjärrvärmenätets längd 240 km

Vasa Elektriska år 2017

Hur såg år 2017 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Dela