Om Vasa Elektriska

Vasaenergi som bäst – från och med 1892. När vårt bolag grundades hade Vasaborna en dröm om att belysa stadens vackra gator. Under årens gång har Vasa Elektriska utvecklats till en stark energikoncern, men passionen för energi är den samma som tidigare – typiskt för ett Vasabolag.

Vasa Elektriska finns i hjärtat av Nordens största energikluster. Våra kunder finns i hela Finland – faktiskt i alla kommuner – och de är då ena lyckliga typer, nämligen de nöjdaste* i landet.

Vaasan Sähkö saavutti ykkössijan vuoden 2017 EPSI Rating Finlandin Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksessa

* EPSI Ratings undersökning Sähkön vähittäismyynti  (Eldetaljhandeln)2017

Kontaktpersoner Fakturering Samarbete & sponsorering Kundtidningen

Företagsinfo

I koncernen Vasa Elektriska jobbar cirka 150 personer med en sak gemensam: passionen för energi.

Tyngdpunkterna i vår verksamhet är försäljning av el och värme samt elöverföring. Vasa Elektriska säljer el i hela Fastlandsfinland och fjärrvärme i Vasa. Moderbolaget har två dotterbolag, varav Vasa Elnät Ab ansvarar för elöverföringen i Vasaregionen och Oy RAVERA Ab specialiserar sig på byggnad, underhåll och reparation av elnät.

Nyckeltal för år 2018, moderbolaget

Omsättning 111,9 M€
Personal 83 personer
Elförsäljning 1911 GWh
Fjärrvärmeförsäljning 679 GWh
Fjärrvärmetoppeffekt (h) 250 MW
Fjärrvärmekunder 3268 st.
Fjärrvärmenätets längd 242 km

Nyckeltal för år 2018 koncernen

Omsättning 142,9 M€
Personal 143 personer
Elöverföring till kunderna 1012 GWh
Elöverföringens toppeffekt 217 MW
Elförsäljning 1911 GWh
Elöverföringskunder 71851 st.
Eldistributionsområde 3 400 km2
Elnätets längd 7 100 km
Fjärrvärmeförsäljning 679 GWh
Fjärrvärmetoppeffekt (h) 250 MW
Fjärrvärmekunder 3268 st.
Fjärrvärmenätets längd 242 km

Vasa Elektriska år 2018

Hur såg år 2018 ut för koncernen Vasa Elektriska?

Vi har förbundit oss till energieffektivitet!

Vasa Elektriska har ingått energieffektivitesavtal 2017 – 2025.

Dela