Elbilsladdare för hemmet

Välj en laddstation som är konstruerad och tillverkad i Vasa för nordiska förhållanden. Med den laddar du bilen säkert, snabbt och förmånligt. Vi levererar laddstationen som en nyckelfärdig tjänst runtom i Finland. Vi erbjuder smarta elbilsladdstationer för hem och husbolag.

Läs om vårt utbud & beställ din laddare

9 + 1 orsaker att välja en laddstation från Vasa Elektriska

 • Smart: laddstationen är utrustad med smarta funktioner som dynamisk laststyrning och prisoptimerad laddning.
 • Förmånlig användning: enheten schemalägger laddningen till de tider på dygnet då börselpriset är som lägst.
 • Lätt att använda: laddstationen fjärrstyrs med Vasa Elektriskas Latauspiste-app. Du kan ladda ner den från appbutiken.
 • Säker: laddstationen har en inbyggd jordfelsbrytare, temperaturövervakning och låsbar typ 2-kontakt.
 • Datasäker: laddstationens och appens data är skyddade och förvaras i Finland.
 • Inhemsk: laddstationen är konstruerad och tillverkad i Vasa.
 • Hållbar: enheten har designats så att den ska vara möjligast miljövänlig under hela dess livscykel.
 • Alltid uppdaterad: programvaruuppdateringar laddas ner till enheten automatiskt.
 • Långlivad: alla delar i laddstationen kan bytas ut vid behov och dess programvara uppdateras automatiskt.
 • Stilren: många av våra kunder har valt att installera enheten på en synlig plats.

Beställ här

En smart laddstation minimerar kostnaderna

Det finns två typer av laddstationer: smarta och så kallade dumma laddstationer. Dumma laddare bara laddar batteriet. Smarta laddare kommer med extrafunktioner som gör laddningen enkel, bekymmersfri och förmånlig.

Spara på elräkningen genom att optimera laddningen

Vasa Elektriskas laddstation schemalägger laddningen till de timmar då elpriset är som lägst. Ställ in vilket klockslag du vill att batteriet ska ha önskad laddningsnivå – enheten sköter resten. Teckna ett börselavtal för att utnyttja prisfluktuationerna på elbörsen.

Elpriset på börsen sjunker vanligtvis när det finns gott om förnybar energi att tillgå.

Dynamisk laststyrning skyddar säkringarna

Vasa Elektriskas laddstation har inbyggd dynamisk lasthantering. Den övervakar elsystemets totala belastning och anpassar elbilens laddningseffekt därefter. På detta sätt säkerställs att säkringarna inte överbelastas eller löser ut, och du kan ladda elbilen samtidigt som du värmer bastun och huset.

I husbolag kan den dynamiska laststyrningen minska anskaffningskostnaderna för ett laddsystem. Tack vare den behöver husbolaget nödvändigtvis inte ändra sin elanslutning även om flera laddare installeras.

Laddstationen är en del av ett smart hem

Vår laddstation uppfyller kraven i standarden ISO 15118. I framtiden kan den bli en del av ett energieffektivt smart hem. Vasa Elektriska lanserar ett smart hemsystem som möjliggör sömlös kommunikation mellan laddstationen och till exempel solpanelerna.

Styr laddningen bekvämt från appen

Du kan kommunicera med laddstationen med Vasa Elektriskas Latauspiste-app. Fjärråtkomsten påverkas inte av avståndet mellan dig och laddstationen, så du kan styra den även när du är på resande fot.

I appen kan du

 • starta och stoppa laddningen samt följa den
 • följa hela hemmets elförbrukning och kontrollera förbrukningen också i efterhand
 • skapa tidsscheman; till exempel ett veckoschema som ser till att bilen är laddad när du ska åka till jobbet på morgonen
 • granska din laddningshistorik
 • skapa en laddningsrapport till din arbetsgivare om du har en tjänstebil
 • i framtiden också följa elproduktionen från dina solpaneler om invertern kopplats till appen.

Bildtext: Appens grundvy. Till vänster ser du hur mycket el du har köpt; längst ner hur mycket el laddstationen har förbrukat; till höger elförbrukningen hemma; och längst upp solpanelernas elproduktion.

Ladda ner appen för Android- eller iOS-enheter

Appen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Laddstationen och mobilappen kommunicerar antingen med trådlös nätverksanslutning, 4G eller radiofrekvens. Du kan ansluta laddstationen till det trådlösa nätverket i ditt hem, men det är inte obligatoriskt.

Laddstation för hemmet – säkerheten först

En av de främsta orsakerna till att investera i en laddstation är säkerheten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att elbilar och laddhybrider laddas regelbundet endast från en laddningsenhet. Laddning från ett vanligt schuko-uttag kan skada uttaget och i värsta fall orsaka risk för elektrisk brand.

Säker att använda

Autentisering ger extra säkerhet: Du kan ställa in i appen att det krävs autentisering för att kunna starta och stoppa laddningen. Det förhindrar utomstående från att få åtkomst till enheten. Du kan dessutom beställa en inbyggd RFID-läsare till din laddstation. Då kan du sköta identifieringen med ett RFID-kort. Denna funktion är praktisk särskilt i husbolag där flera personer använder en och samma laddstation. Den gör det också möjligt att fakturera användarna separat.
Datasäker laddstation: Vår laddstation är datasäker. Den data som laddstationen använder är end-to-end-krypterad och -autentiserad. Dessa data lagras i Finland och överförs inte till en tredje part.

Vasa Elektriskas laddstation är konstruerad med säkerheten i fokus

 • Den inbyggda jordfelsbrytaren skyddar mot farliga elektriska stötar och brand.
 • Enheten övervakar laddningskontaktens temperatur under laddningen och förhindrar överhettning.
 • Elförsörjningen startar först när bilen är ansluten till laddstationen med laddkabeln.
 • Type 2-kontakten är låst till enheten under laddningen.
 • Enheten är utrustad med manipuleringsskydd, vilket betyder att den varnar användaren om någon försöker stjäla el från enheten.
 • Dess lägesvarning varnar användaren via appen om till exempel en snöplog slår omkull laddstationen.
 • Överströmsskyddet skyddar enheten mot kortslutning i händelse av skada.

Grundläggande information om elbilsladdaren

Laddstationens laddningseffekt

Från oss får du en laddstation med en laddningseffekt på 11 eller 22 kilowatt.

 • De flesta egnahemshus har en säkring på 3 x 25 ampere, som ger en maximal effekt på 17,2 kilowatt. För dessa hus väljer man därför ofta en 11 kilowatts laddningsenhet, eftersom det inte är möjligt att få ut den maximala laddningseffekten från en 22 kilowatts laddare.
 • Om fastighetens säkring är minst 3 x 32 ampere, har elsystemet en maximal effekt på 22 kilowatt och det är möjligt att installera en 22 kilowatts laddningsenhet. Det lönar sig att skaffa en enhet med dynamisk laststyrning. På så sätt överbelastas inte hemmets elsystem när det finns annan elförbrukning i hemmet.
 • Kontrollera bilens maximala AC-laddningseffekt. Om den är 11 kilowatt kan bilen inte laddas med en hemmaladdare med högre effektnivå. Det lönar sig alltså inte att skaffa en mer effektiv laddare.

Fast laddningskabel eller typ 2-kontakt

 • Du kan välja en fast, 5 meter lång laddningskabel för Vasa Elektriskas laddare. Det är ett bekvämt alternativ eftersom kabeln alltid är på plats och redo för laddning.
 • Andra vill ha en laddstation utan laddkabel av estetiska skäl. Då kommer enheten med ett typ 2-uttag, från vilket du laddar bilen med en separat laddningskabel. Laddningsenheten kostar lika mycket med eller utan kabel.

 Vasa Elektriskas laddstation är ett hållbart val

Våra laddstationer konstrueras och tillverkas i Vasa, i enlighet med finsk arbetslagstiftning.

För att minimera enhetens miljöpåverkan tillämpas Eco Design-metoden under enhetens hela livscykel, från konstruktion till produktion och slutligen återvinning. Eco Design-metoden är baserad på IEC 62430-standarden, en av experter internationellt accepterad standard för ekologisk design.

Eco Design-metoden innebär att:

 • Alla delar beställs så långt som möjligt från Europa, vilket minimerar transporternas klimatpåverkan.
 • Enheten kan repareras: om en del går sönder kan du beställa en reservdel av oss.
 • Delarna kan återvinnas när enheten tas ur drift.
 • Laddstationens programvara uppdateras automatiskt, vilket säkerställer att enheten är aktuell under lång tid.

Placering och installation av laddstationen

Du kan inte installera laddstationen själv. Den får installeras endast av en behörig elektriker.

Det enklaste sättet att skaffa en laddstation är att beställa stationen och dess installation från oss som en nyckelfärdig tjänst. Våra erfarna installatörer betjänar kunder över hela Finland. Installationsarbetet har en 12-månaders garanti.

Montering på vägg eller stolpe

Fundera på placeringen av laddstationen: kan du bekvämt ladda din bil med en fem meter lång laddkabel?

Laddstationen kan installeras på fastighetens vägg eller en existerande värmestolpe. Om laddningsenheten installeras på väggen dras kabeln från enheten till elcentralen längs väggen. Om laddningsenheten installeras på en stolpe måste man gräva ett dike för kabeln, vilket innebär att installationen tar något längre än vid vägginstallation. Via vår installationstjänst kan du få laddaren installerad som vägginstallation.

Vår laddstation är IP54-klassad, vilket innebär att den tål alla slags väder.

Gör så här på installationsdagen:

 • Var på plats så att du kan visa montören den önskade placeringen.
 • Se till att montören har obehindrat tillträde till installations- och kabeldragningsplatsen.
 • Installationstiden är vanligtvis 1–4 timmar beroende på installationsplatsen. Vägginstallationer är snabbare än stolpinstallationer.
 • Efter installationen kommer montören att ge dig instruktioner om hur du använder enheten.

När det gäller husbolag önskar vi att en av styrelsen utsedd kontaktperson, till exempel disponenten eller styrelseordföranden, är på plats.

Installation av laddstation – hushållsavdrag

Kom ihåg att du kan ansöka om hushållsavdrag för installationsarbetet.

Läs mer om hushållsavdraget.

Laddstation för husbolag

Om du behöver en laddstation för ett husbolag, kontakta husbolagets styrelse eller disponent. De kan kartlägga behovet och skicka oss en offertförfrågan.

Vi rekommenderar att husbolag kartlägger fastighetens elsystem och dess beredskap för elbilsladdning tillsammans med en expert.

Beställ en kostnadsfri kartläggning för husbolag. Vår expert kartlägger situationen på plats. På så sätt undviker vi onödiga överraskningar vid installationsfasen.

Beviljas husbolag understöd för byggande av laddningsinfrastruktur? Besök ARA:s sidor för den mest aktuella informationen.

Elbilsladdare från en pålitlig leverantör

Det lönar sig att skaffa laddningsenheten från en etablerad, pålitlig leverantör som har lång historia i Finland. På så sätt vet du att du kommer att få den service och de reservdelar du behöver långt framöver.

Vasa Elektriska har varit verksam inom elbranschen i 130 år. Vi har gedigen expertis och ett omfattande sortiment: bland annat producerar och säljer vi el och fjärrvärme, producerar vindkraft i Finland, utvecklar lösningar för smarta hem och säljer solpaneler och elbilsladdare.

Vi fortsätter att utveckla våra tjänster också i framtiden till förmån för våra kunder och miljön.

Vasa Elektriska och miljöansvar

 • Att värna om miljön är en del av vår strategi. Vårt mål är att ha en koldioxidneutral produktion till slutet av 2020-talet.
 • Vi arbetar ständigt för att göra vår energiproduktion renare.
 • Vi är en av Finlands största producenter av vindel. Vi äger andelar i vindkraftsparker i Vasa, Östermark, Torneå, Kristinestad och Ilmola.
 • Vi äger andelar i vattenkraft och kärnkraft.
 • Vi erbjuder våra privat- och företagskunder helt koldioxidfria el- och fjärrvärmeavtal.
 • Vi erbjuder våra kunder enkla sätt att följa sin egen energiförbrukning.

Information om Vasa Elektriska

Sähköauton latausasema – usein kysytyt kysymykset