Fjärrvärme för företag

Fjärrvärme är en driftsäker och kostnadseffektiv uppvärmningslösning för företag. Du kan få fjärrvärme från oss som är 100% koldioxidneutral, och du kan kommunicera ditt val till dina kunder med ett certifikat.

8 skäl att välja Vasa Elektriskas fjärrvärme

 • Värme tillförlitligt: Leveranssäkerheten för fjärrvärme är nästan 100 %.
 • Låga investeringskostnader: Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är relativt billigt.
 • Ekologiskt och certifierat: Välj tilläggstjänsten Klimatgaranti så får du koldioxidneutral fjärrvärme. Berätta för dina kunder om det med ett certifikat.
 • Vi värmer till över 80 % med förnybar energi, avfallsenergi och spillvärme.
 • Fjärrvärme förnyas ständigt och är en del av framtidens energilösningar. Fjärrvärme kan vara en flexibel del av fastighetens totala energilösning.
 • Som fjärrvärmekund är du en del av cirkulärekonomin. Till exempel kan spillvärme som genereras i industrin samlas in och överföras dit där den behövs – till exempel till ditt företag.
 • Långlivad lösning: Fjärrvärmeutrustningen har en livslängd på över 20 år.
 • Lätt att underhålla: Fjärrvärmeutrustningen är lätt att sköta och underhålla vid behov.
 • Personlig kundservice: Vår kundservice är snabbt tillgänglig. Vid behov kommer vi på plats och hjälper till.
 • Ökar fastighetens värde: Fjärrvärme är en eftertraktad uppvärmningslösning som kan användas både i nya och äldre kommersiella fastigheter.
 • Energikontroll: I vår onlinetjänst kan du följa företagets energiförbrukning med timprecision. Data kan hjälpa företaget att fatta bättre beslut om energiförbrukningen.

Förmånlig energi för en lång tid med låga anslutningskostnader

Fjärrvärme har mycket låga anslutningskostnader jämfört med till exempel bergvärme. Priset för en fjärrvärmeanslutning för företag eller bostadsbolag beror på fastighetens värmebehov. Se prislistan.

Dessutom är fjärrvärmepriset konkurrenskraftigt.

Fjärrvärme vs jordvärme – Vilken lösning är bättre för företag?

Vi listar fyra punkter att tänka på när du väljer uppvärmningslösning.

Närproducerad och ekologisk värme

I Vasaområdet produceras fjärrvärmen till 80 procent med förnybar energi och avfallsenergi. Den största delen av den fjärrvärme vi säljer produceras lokalt med bioenergi, det vill säga skogsflis, avfallsenergi och spillvärme.

 

Vi förnyar ständigt vår produktion. Vårt mål är koldioxidneutralitet i all vår verksamhet innan decenniets slut.

Så här producerar vi fjärrvärme på ett grönt sätt:

 • Från avfall: Cirka hälften av den fjärrvärme vi säljer produceras vid West Energys avfallsförbränningsanläggning i Korsholm.
 • Från avloppsvatten: Vi tar tillvara värme från avloppsvatten vid Påttska avloppsreningsverket. Årligen producerar detta 60 gigawattimmar värme, vilket motsvarar årsbehovet för cirka 2 000 enfamiljshus. Den värme som lagrats i avloppsvattnet räknas som förnybar energi.
 • Från värmelager: När det finns mycket billig vindkraft tillgänglig kan vi värma upp vatten lagrat i Vasklot klippvärmelager i Vasa och använda det för att värma fjärrvärmefastigheter.

Välj Klimatgaranti – få ett certifikat

Beställ tilläggstjänsten Klimatgaranti för fjärrvärme så produceras din värmeenergi 100 procent koldioxidneutralt med bio- och avfallsenergi. Du får ett certifikat som gör det möjligt för dig att informera dina kunder om ditt gröna val.

Så här ansluts en fastighet till fjärrvärme

 1. Fyll i offertförfrågningsformuläret eller kontakta vår fjärrvärmekundtjänst.
 2. Vi säkerställer att din fastighet kan anslutas till fjärrvärmenätet.
 3. Du får ett erbjudande från oss.
 4. Vi skickar värmeavtalet elektroniskt för underskrift.
 5. Vi håller ett planeringsmöte: vi kommer överens om placeringen av värmerören och byggtiden.
 6. Vi installerar fjärrvärmeröret.
 7. VVS-montören installerar värmeväxlaren.
 8. Fjärrvärmeanslutningen är klar!

Se fjärrvärmenätets placeringkartan. Om företaget ligger utanför nätverksområdet men ändå nära, fråga vår fjärrvärme kundtjänst om möjligheten att ansluta till fjärrvärmenätet.

Vanliga frågor om fjärrvärme