Elavtal genast

De första flyttlådorna har burits över tröskeln till det nya hemmet, men var är elen? Om du mitt i flyttstressen glömde elavtalet, ta det lugnt. Det kan gå att få på elen till och med samma dag.

Om ditt nya hem är utan el och du behöver få ett avtal genast, ring oss med en gång. När du ringer före klockan 12 har vi en större möjlighet att få elen påkopplad under samma dag.

Om du bor inom Vasa Elnäts område, ring oss på numret 06 324 5750.
Om du bor annanstans i Finland, ring 06 324 5770.
Du når oss måndag till fredag klockan 8–16.

Hur snabbt du kan få elen påkopplad beror på ditt lokala elnätsbolag, som gör kopplingen. Det kan också hända att elnätsbolaget debiterar för snabbkoppling. Ofta är avgiften mellan 50 € och 150 €. En snabbkoppling är också beroende på elnätsbolagets servicetider.

Ingen snabbkopplingsavgift debiteras om elen är påkopplad i ditt nya hem, men avtalet behöver göras på ditt namn. Ring också då till vår kundtjänst.

När du inte har bråttom – gör elavtalet på webben

Under veckoslut samt när du inte har bråttom med elavtalet fixar du ditt avtal enklast på webben 24/7. Det tar bara några minuter så är det gjort.

När elen behöver snabbkopplas under veckoslut eller kvällar

Om elen behöver snabbkopplas under veckoslut eller kväll, ring ditt lokala elnätsbolags dejour. De kan hjälpa dig med att göra en avgiftsbelagd snabbkoppling. Dejouren ger dig också anvisningar om hur du gör med elavtalet.

Om du bor inom Vasa Elnäts område kan du ringa dejouren på numret 06 324 5710.

Flyttar du till ett eget hem? Följande 8 saker bör du veta om elavtalet

Hur får jag el till det nya hemmet? Kan man få elen inkopplad samma dag som man flyttar in? Vad gör jag om jag har glömt att teckna elavtal? Med följande tips från Vasa Elektriska lyckas du!

Läs mer
Dela