Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

Tidsbegränsat eller tills vidare gällande elavtal – hur ska man välja mellan dessa två? Energimyndighetens analytiker Markus Nora svarar på vanliga frågor om avtalstyper och ger tips på hur man väljer elavtal.

Tidsbegränsat eller tills vidare gällande elavtal – vilket är mer populärt?

Tidsbegränsade och tills vidare gällande elavtal i Finland är så gott som lika populära i Finland.

Enligt statistik från ett par år tillbaka hade 45 procent av befolkningen ett tidsbegränsat elavtal och 55 procent ett elavtal som gällde tills vidare, säger Markus Nora, analytiker vid Energimyndigheten.

Hur länge binder ett elavtal?

Tidsbegränsat elavtal:

Namnet säger allt: ett tidsbegränsat elavtal binder kunden under en viss period. Avtalens giltighet varierar från ett till tre år. Ett ettårigt tidsbegränsat avtal är bindande för kunden i ett år och ett tvåårigt avtal i två år.

Ett treårigt tidsbegränsat avtal är ett undantag från regeln. Det binder elförsäljaren i tre år, men kunden i bara två år. Efter det kan du säga upp elavtalet med 14 dagars uppsägningstid.

I händelse av flytt kan ett tidsbegränsat elavtal vanligtvis sägas upp före utgången av avtalsperioden.

Elavtal som gäller tills vidare:

Du kan när som helst säga upp ett tillsvidareavtal. Uppsägningstiden är 14 dagar.

Om du vill ha friheten att ändra dig med snabb varsel, är ett tillsvidareavtal något för dig.

Beställ ett tillsvidareavtal här.

Hur skiljer sig elpriset för olika avtalstyper?

Tidsbegränsat elavtal:

I ett tidsbegränsat avtal förblir elpriset detsamma under hela avtalsperioden. Elräkningen varierar enbart beroende på hur mycket el som används.

Om du förerdar ett mer stadigt pris, kan ett tidsbegränsat elavtal vara ett bättre alternativ än ett tillsvidareavtal, säger Nora.

Tillsvidareavtal:

I ett avtal som gäller tills vidare slås elpriset inte fast, vilket innebär att priset kan stiga eller sjunka under avtalsperioden. Naturligtvis påverkar den faktiska förbrukningen av el också elräkningens storlek.

Det kan ge upphov till oro för huruvida priset kommer att ändras ofta och gör det svårare att förutsäga, hur stor elräkningen är över en längre tid.

Beställ el 

Vilken typ av avtal är billigare?

Tidsbegränsat elavtal:

Om ett tidsbegränsat avtal ingås när marknadspriset på el är lågt och elförsäljaren erbjuder el till ett förmånligt pris, har du tur: när marknadspriset stiger, höjer sannolikt också elförsäljarna sina priser. Men ditt eget fasta pris på el förblir oförändrat. Det gör att du kan njuta av prisvärd el fram till avtalsperiodens slut.

Men hur vet man när elpriset ligger i botten och när tiden är inne för att ingå ett tidsbegränsat avtal?

Nora förklarar att man inte kan veta säkert. Man måste ha lite tur också.

Det är svårt att förutsäga när elpriset kommer att falla, eftersom det påverkas av många saker, såsom regn, ekonomisk utveckling, hur industrin förbrukar el och vilka kraftverk som är i gång.

Tillsvidareavtal:

Om läget däremot är det motsatta – man råkar ingå ett tidsbegränsat elavtal när marknadspriset på el är som högst – kan det vara riktigt förargligt. När marknadspriset på el börjar sjunka och din egen elförsäljare sänker sina priser i linje med marknadspriset, är du faktiskt bunden till att betala ett högre pris för el till avtalsperiodens slut.

I den här situationen kan ett tillsvidareavtal vara billigare.

På lång sikt kommer dock ett tidsbegränsat elavtal och ett elavtal som gäller tills vidare att kosta ungefär detsamma.

Om du hade tvååriga tidsbegränsade avtal för resten av ditt liv, skulle du betala ungefär samma pris som för de billigaste tillsvidareavtalen.

När ska elavtal konkurrensutsättas?

Tidsbegränsat elavtal:

Det är alltid smart att konkurrensutsätta elen när ett gammalt tidsbegränsatt elavtal upphör, men minst vartannat år. Så säkerställer du att du får din el till ett bra pris.

Inom en avtalstyp kan priset variera mycket, upp till många tiotals procent, beroende på vilket elavtal du väljer, säger Nora.

Du kan jämföra elavtal direkt på elförsäljarens webbplats eller använda Energimyndighetens tillförlitliga anbudsportal.

Observera att även om du inte ingår ett nytt elavtal för ditt hem innan det gamla tidsbegränsade avtalet upphör, kommer inte eltillförseln att avbrytas. I så fall fortsätter ditt elavtal som ett tillsvidareavtal till nya priser. Du kan säga upp förlängningsavtalet med 14 dagars uppsägningstid.

Läs tipsen för att få ut mesta möjliga av din konkurrensutsättning.

Tillsvidareavtal:

För närvarande kan du konkurrensutsätta ett tills vidare gällande elavtal så ofta du vill. Tumregeln är att det lönar sig att jämföra elpriserna minst vartannat år. Om du upptäcker att du betalar ett onödigt högt pris för el kanske du vill byta till ett billigare elavtal.

Vi säljer el över hela Finland billigare än genomsnittet.

Om du verkligen vill spara på din elräkning rekommenderas att du konkurrensutsätter elen oftare.

Var tredje eller sjätte månad kan du se om ditt eget elpris fortfarande är det billigaste, eller byta elavtal så snart elförsäljaren meddelar att priserna höjs.

Nora påminner om att man ska vara försiktig med de billigaste tills vidare gällande elavtalen.

Ibland är det låga priset bara ett sätt att fiska kunder, men priset kommer att stiga så småningom, och prishöjningen är inte baserad på grossistmarknadspriset på el. Läs därför alltid avtalsvillkoren noggrant.

Elavtal genast – läs mer här!

Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer