Vår populära Basel

Basel är ett enkelt val eftersom du inte behöver förnya avtalet med jämna mellanrum. Priset följer marknadspriset och uppdateras fyra gånger om året – ibland sjunker priset, och ibland stiger det. Avtalet är i kraft tillsvidare, vilket gör att du fritt kan välja ett annat avtal när som helst du så önskar.

Basel är ett bra val för dig som inte är speciellt intresserad av att följa din elförbrukning på timnivå eller förbinda dig till ett tidsbundet avtal med fast pris. Med vårt Basel-avtal kommer du enkelt undan.

I produktionen av Basel använder vi oss av ett brett utbud av olika energikällor.

Basel-avtalet är tillsvidare till salu endast för våra nuvarande kunder och Vasa Elnäts kunder, och det kan beställas endast via vår kundtjänst. Till våra nya kunder erbjuder vi ett Börsel Vind -avtal som du kan bekanta dig med här.

Vi ser dig som en nuvarande kund ifall du har haft ett elförsäljningsavtal med oss under de senaste 6 månaderna. Börsel-produkten kan bytas till Basel eller Vindel när avtalet varit i kraft i 12 månader.

Tidsenliga priser

Baselens pris baserar sig på marknadspriset och kan tidvis stiga eller sjunka. Avtalet har en uppsägningstid på två veckor, vilket gör att du fritt kan välja ett annat avtal när som helst du så önskar.

Utnyttja dina kundförmåner

Som vår kund följer du smidigt din energiförbrukning i mobilappen eller webbtjänsten. Du får också vår populära kundtidning och får ta del av många andra kundförmåner.

Vanliga frågor

Vindel är bra för miljön

Du som vill göra skillnad med dina egna val: läs mer om vår miljövänliga Vindel

Läs mer