Börsel – beställ el till timpris

Beställ Börsel

Börsel är ett bra val för dig som är aktiv elanvändare. Du kan minska på din elräkning genom att följa elens prisvariationer och styra om större elförbrukning till billigare timmar. Vårt Börsel-avtal är i kraft tillsvidare, vilket ger dig möjligheten att ändra åsikt och säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Beställ Börsel och Börsel Vind på ett par minuter på webben!

Så här bildas priset på Börsel

Börsel-avtalet består av tre delar: en fast månadsavgift, ett så kallat spotpris på elbörsen som varierar på timbasis samt av en marginal, vårt arvode. Prissättningen är med andra ord fullständigt transparent.

Finlands områdespris på el bildas på elbörsen Nord Pool. Där kan du se priserna en dag på förhand, vilket gör att du bättre kan planera din elförbrukning på förhand. På Nord Pools webbplats ser du timprisen för el utan mervärdesskatt, men också utan kostnader som uppkommer av elhandeln och som elförsäljaren betalar. De kostnaderna har inkluderats i ditt Börsel-avtals marginal och månadsavgift.

När är börsel ett bra val?

Börsel passar framför allt dig som har möjlighet att justera din elförbrukning och har ett intresse för att aktivt följa spotprisets variation på elmarknaden. Börsel är ett lockande val också för den som uppskattar möjligheten att köpa el till marknadspris. Priserna varierar på timbasis, ibland mer och ibland mindre, men i det långa loppet är Börsel ofta ett lönsamt val.

Följ elens spotpriser

Det lönar sig att föja med elens spot-pris. Så här han du planera din elförbrukning genom att följa priset på börselen: minska elanvändningen under de dyra timmarna och flytta den till timmar som är billigare. Oftast är börselen billigast på natten och under veckosluten då det är lite efterfrågan.


Hur följer man med börselen?


Att följa med börselen är ett effektivt verktyg för att minska på elräkningen. Vi rekommenderar att du laddar ner Vasa Elektriskas app för att följa med spot-priset. I appen kan du bl.a. se priset på börselen under dagen och även nästa dag. Du kan följa med elprisets utveckling samt medelpriset för den el du har förbrukat.
Ladda ner appen nu och bli förvånad av dess möjligheter!

Ladda appen på Google Play
Ladda appen på Apple Store

Börsel Vind är 100 % förnybar energi

Vår Börsel Vind har verifierats med finsk vindkraft. Genom att välja produkten Börsel Vind stöder du uppbyggnaden av förnybar energiproduktion i Finland.

Vanliga frågor om Börsel