Börsel – beställ el till timpris

Beställ Börsel

Börsel är ett bra val för dig som är aktiv elanvändare. Du kan minska på din elräkning genom att följa elens prisvariationer och styra större elförbrukning till billigare timmar. Vårt Börsel-avtal är i kraft tillsvidare, vilket ger dig möjligheten att ändra åsikt och säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Beställ Börsel och Börsel Vind på ett par minuter på webben!

Så här bildas priset på Börsel

Börsel-avtalet består av tre delar: en fast månadsavgift (grundavgift), ett så kallat spotpris på elbörsen som varierar på timbasis samt av en marginal, vårt arvode. Under de timmar när spotpriset är negativt, eller mindre än 0 cent/kWh, betalar du enligt samma modell som när priset är positivt: spotpris + marginal. Prissättningen är med andra ord fullständigt transparent.

Finlands områdespris på el bildas på elbörsen Nord Pool. Där kan du se priserna en dag på förhand, vilket gör att du bättre kan planera din elförbrukning på förhand. På Nord Pools webbplats ser du timprisen för el utan mervärdesskatt, men också utan kostnader som uppkommer av elhandeln och som elförsäljaren betalar. De kostnaderna har inkluderats i ditt Börsel-avtals marginal och grundavgift.

När är börsel ett bra val?

Börsel passar framför allt dig som har möjlighet att justera din elförbrukning och har ett intresse för att aktivt följa spotprisets variation på elmarknaden. Börsel är ett lockande val också för den som uppskattar möjligheten att köpa el till marknadspris. Priserna varierar på timbasis, ibland mer och ibland mindre, men i det långa loppet är Börsel ofta ett lönsamt val.

Börsel i egnahemshus – när lönar det sig?

Börselen är som mest lönsam när du kan styra din förbrukning enligt börspriset. Vanligtvis har du bäst förutsättningar för det om du bor i egnahemshus. I många vardagliga elbehov är styrning av förbrukningen varken praktiskt eller möjligt. Kylskåpet måste vara igång oberoende av prisförändringarna och belysning behövs bara när du är vaken. I ett egnahemshus förbrukas det dock mer energi, och största skillnaden uppstår oftast i uppvärmningen. Genom att till exempel schemalägga eluppvärmningen till nattetid kan du kanske minska på dina energikostnader.

Följ elens spotpriser

Det lönar sig att föja elens spotpris. Så här han du planera din elförbrukning genom att följa priset på börselen: minska elanvändningen under de dyra timmarna och flytta den till timmar som är billigare. Oftast är börselen billigast på natten och under veckosluten då efterfrågan på el är mindre.

Hur följer jag börselens pris?

Att följa börselens pris är ett effektivt sätt att minska på elräkningen. Vi rekommenderar att du laddar ner Vasa Elektriskas app för att följa spotpriset. I appen kan du bl.a. se priset på börselen under pågående och följande dag. Du kan där följa prisets utveckling samt medelpriset för den el du har förbrukat.
Ladda ner appen nu och bli förvånad av dess möjligheter!

Ladda appen på Google Play
Ladda appen på Apple Store

Hur faktureras Börsel?

Vi fakturerar börselen i efterhand baserat på din verkliga elförbrukning och spotpriset som varierar varje timme. Där är det bra att komma ihåg att:

  • på fakturan står utöver månadens totala summa även det genomsnittliga priset för den el du har förbrukat. Detta återspeglar endast genomsnittet av din verkliga förbrukning, inte elpriset i genomsnitt.
  • du kan se de tidsspecifika priserna i vår app.
  • fakturans summa kan variera mycket månader emellan, också jämfört med andra avtalstyper.

Börsel Vind är 100 % förnybar energi

Vår Börsel Vind har verifierats med finsk vindkraft. Genom att välja produkten Börsel Vind stöder du uppbyggnaden av förnybar energiproduktion i Finland.

Vanliga frågor om Börsel