Vindel är bra för miljön

Vindkraft är en av de renaste formerna av energiproduktion som finns. Vindel är utsläppsfri el som produceras av vindkraftverk. Genom att välja vårt tillsvidareavtal Vindel stöder du en ökad användning av förnybar energi i Finland.

Ett ansvarsfullt val

Vindkraft är ett grönt val för en mer ekologisk livsstil.

Inhemsk vindel

Vår vindel produceras i Finland, i vindkraftsparker i Vasa, Östermark, Kristinestad, Torneå och Ilmola.

Ren energi

Att använda sig av förnybara energikällor är ett miljövänligare sätt att producera energi.

Vindel och miljövänlig el

Miljövänlig el – går grön el och elpriset hand i hand?

Genom att välja miljövänlig el kan var och en delta i att stävja klimatförändringen. Många tror ändå att grön el är dyr – men är den verkligen det? Energichef Jari Hovila vid Vasa Elektriska svarar på de vanligaste frågorna om grön el.

Läs mer