Vindel är bra för miljön

Beställ

Vindel är miljövänlig el som verifieras med inhemsk vindkraft. Genom att välja vårt tillsvidareavtal Vindel stöder du produktionen av förnybar energi i Finland.

Vindel är ett enkelt val eftersom avtalet är i kraft tillsvidare, utan att du behöver förnya det. vi uppdaterar priset fyra gånger per år enligt marknadspriset. Du kan byta avtalet när du så vill, eftersom Vindel inte binder dig till en viss tidsperiod.

Vindel passar dig speciellt bra ifall hållbar utveckling är viktigt för dig och du vill komma lätt undan när det gäller elavtal.

Ett ansvarsfullt val

Vindkraft är ett grönt val för en mer ekologisk livsstil.

Inhemsk vindkraft

Vår vinkraft produceras i Finland, i vindkraftsparker i Vasa, Östermark, Kristinestad, Torneå och Ilmola.

Ren energi

Att använda sig av förnybara energikällor är ett miljövänligare sätt att producera energi.

Vanliga frågor

Miljövänlig el – går grön el och elpriset hand i hand?

Genom att välja miljövänlig el kan var och en delta i att stävja klimatförändringen. Många tror ändå att grön el är dyr – men är den verkligen det? Energichef Jari Hovila vid Vasa Elektriska svarar på de vanligaste frågorna om grön el.

Läs mer