Vindel är bra för miljön

Vindkraft är en av de renaste formerna av energiproduktion som finns. Vindel är utsläppsfri el som produceras av vindkraftverk. Genom att välja vårt tillsvidareavtal Vindel stöder du en ökad användning av förnybar energi i Finland.

Ett ansvarsfullt val

Vindkraft är ett grönt val för en mer ekologisk livsstil.

Inhemsk vindel

Vår vindel produceras i Finland, i vindkraftsparker i Vasa, Kristinestad, Torneå och Ilmola.

Ren energi

Att använda sig av förnybara energikällor är ett miljövänligare sätt att producera energi.

Vindel och miljövänlig el

Att köpa grön el är enkelt. Välj bara produkten Vindel då du tecknar elavtal.

Som elförsäljare får vi inte sälja mer certifierad vindkraftsel än vad vi har producerat eller anskaffat på annat sätt. Som konsument av grön el kan du därmed vara säker på att all den el du använder faktiskt är producerad med vindkraft.

Den el vi sålde år 2018 kan delas i förnybar energi, kärnkraft och fossila energikällor. Den förnybara energins andel var 37,3 %, kärnkraften stod för 34,8 % och fossila energikällor för 27,9 %.

År 2017 hade den sålda elen det specifika koldioxidutsläppet 153 g/kWh. Produktionen av den gav upphov till 0,9 mg/kWh använt kärnkraftsbränsle.

Miljövänlig el – går grön el och elpriset hand i hand?

Genom att välja miljövänlig el kan var och en delta i att stävja klimatförändringen. Många tror ändå att grön el är dyr – men är den verkligen det? Energichef Jari Hovila vid Vasa Elektriska svarar på de vanligaste frågorna om grön el.

Läs mer
Dela