Elpriset – Varför varierar priset och hur bildas det?

Varför ändras elpriset, och kan priset både stiga och sjunka? Vilka olika avgifter består hushållets elräkning av? Läs artikeln för att veta mer.

Elprisutvecklingen – Varför varierar elpriset och vem bestämmer det?

Priset på elenergi bildas inte i ett vakuum och elförsäljarna drar heller inte priserna ur hatten. Energipriset påverkas av många faktorer, bl.a. av produktionskostnaderna för el och den nordiska elbörsen Nord Pools priser.

Exempelvis vädret inverkar på produktionskostnaderna och marknadspriset. I de nordiska länderna produceras en stor del av elen med vattenkraft, och under ett regnfattigt år minskar vattenreserverna. Det kan leda till att man blir tvungen att förlita sig på dyrare importerad el, vilket höjer elpriset på börsen och syns med fördröjning också på din elräkning.

Marknadspriset på el är summan av flera faktorer och det reagerar ständigt på olika variabler. Därför varierar också priserna på elavtal, eftersom de följer utvecklingen av marknadspriset på el. Eftersom ekvationen innehåller många variabler är det mycket svårt att förutse när man får el till det billigaste priset.

Elavtal till höghus

Från oss får du el till ett höghus över hela Fastlandsfinland!

Elavtal för olika behov

Med ett tidsbestämt elavtal förblir elpriset oförändrat under hela avtalsperioden oberoende av hur marknadspriset på el utvecklas, vilket gör det lättare att förutse elräkningens storlek. Räkningens slutsumma varierar alltså endast beroende på din egen elförbrukning.

En alternativ avtalstyp är ett tillsvidareavtal. Vasa Elektriskas tillsvidareavtal Basel och Vindel följer marknadspriset. Vårt pris är transparent och vi vill förtjäna ditt förtroende med våra handlingar. Prishöjningar meddelas alltid i god tid för att du ska ha en möjlighet att välja annorlunda.  Börsel prissätts på basen av ett timbaserat spot-pris samt marginal. Genom att utnyttja timpriset kan du påverka elräkningen och styra över förbrukning till förmånligare timmar.

Läs mer: Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

Elavtal till egnahemshus

Beställ ett elavtal till egnahemshus på några minuter vart som helst i Fastlandsfinland!

El direkt – Så tecknar du elavtalet snabbt

Ett elavtal kan tecknas på elbolagets webbplats 24/7. Vasa Elektriskas elavtal kan du beställa här.

Det går snabbt och enkelt att teckna ett avtal: logga in på tjänsten med dina nätbankskoder och fyll i uppgifterna med ditt namn, din adress och det datum när du vill att elen ska kopplas på. Det är allt du behöver göra. Ditt nya elbolag tar också hand om uppsägningen av det gamla elavtalet för din räkning.

Ett nytt elavtal ska helst göras två veckor i förväg eller senast två arbetsdagar innan du behöver elen i din bostad. På så sätt är elen påkopplad vid önskad tidpunkt.

Behöver du el snabbare – du glömde till exempel att beställa el i tid till din nya bostad och du behöver el med en gång – ring Vasa Elektriskas kundtjänst. Vi hjälper dig att få din el påkopplad med kort varsel.

Ring oss på numret 06 324 5750.
Vår kundtjänst har öppet på vardagar kl. 10–18.

Läs mer: Elavtal genast

Elpriset – Elräkningen består av tre delar

Elräkningens slutsumma kan ibland vara förvirrande. Du kanske undrar varför elräkningen är så stor, vad allt du betalar för på räkningen och hur stor andel elpriset utgör av räkningen.

Många ser elräkningen som en enda räkning, där man betalar för hemmets faktiska elförbrukning – t.ex. bastu, matlagning och tv-tittande – även om enbart energiavgiftens andel av fakturan i verkligheten är cirka en tredjedel.

Dessutom betalar man på elräkningen en elöverföringsavgift och skatter. De utgör grovt uppskattat två tredjedelar av elräkningens slutsumma.

Om du beställer elenergi från det lokala överföringsbolaget får du bara en elräkning. På den faktureras du för den energi du använder, för nättjänst och skatter som betalas för dessa, allt på en räkning.

Om din elförsäljare och ditt överföringsbolag är olika, betalar du elenergi och elöverföring och skatterna för dem på två olika räkningar. Om du betalar elen på en eller två olika fakturor påverkar inte elräkningens storlek.

Hur mycket kostar en kWh el?

Se de senaste priserna här och läs vad en kilowattimme betyder i praktiken.

Energins andel av elräkningen – genom konkurrensutsättning kan du minska elräkningen

Energiavgiften, dvs. priset på den el som använts, betalar du till din elförsäljare. Storleken på energiavgiften bestäms i det elavtal som ingåtts med elförsäljaren.

Energiavgiften består av följande delar:

  • Grundavgift: en fast månatlig avgift med vilken elförsäljaren täcker fasta kostnader, såsom personalkostnader.
  • Energiavgift: priset på den förbrukade elenergin.
  • Mervärdesskatt: läggs till på grundavgiften och energiavgiften.

Om du vill dra ner på din elräkning kan du antingen minska elförbrukningen hemma eller konkurrensutsätta ditt elavtal och söka ett förmånligare elavtal – det är ett enkelt och avgiftsfritt sätt att minska elräkningen!

Läs mer: Att konkurrensutsätta elen lönar sig – guide för den som vill jämföra elpriser

Var elförsäljaren finns rent geografiskt påverkar inte elpriset. Du kan beställa el från vilket elbolag som helst i Finland.

Fixa ditt elavtal här!

Nättjänstavgiften betalas till elnätsbolaget

För att lamporna ska tändas hemma och maten tillagas i ugnen måste elen också överföras till hemmet. Det räcker alltså inte att du köper endast elenergi, utan för att använda el behöver du också en elöverföringstjänst.

Elöverföringen handhas av de regionala elnätsbolagen. Till exempel i Vasaregionen ansvarar Vasa Elnät för överföringen.

Nätbolagen sörjer för utvecklingen och upprätthållandet av elnätet, till exempel för reparation av stormskador, så att elen utan problem kan nå ditt hem och tillgodose hela samhällets behov. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas, utan överföringstjänsten köps alltid från det lokala elnätsbolaget.

Överföringsavgiften består av följande delar:

  • Grundavgift: fast avgift vars storlek är beroende av typen av abonnemang.
  • Överföringsavgift för el: baserar sig på mängden förbrukad energi.
  • Elskatt: baserar sig på överföringsavgiften.
  • Mervärdesskatt: den gällande mervärdesskatten läggs till på summan av grundavgiften, elöverföringsavgiften och elskatten.

 

Elavtal för radhus

Från oss får du el till radhus var du än bor på fastlandet!

Vanliga frågor om elpriset

Så här kan den som bor ensam spara på elräkningen

Hur mycket kostar elen för en månad i en etta? Hur ofta kommer elräkningen? För den som bor ensam baserar sig elräkningen till största del på typiska hemsysslor: matlagning, byktvätt och nöjeselektronik. Läs våra tips och spara pengar.

Läs mer
Aktuellt

Enkla och hållbara val för företag: Alla Gina Tricots affärer i Finland använder grön el

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Sommaren 2023

Läs mer
Iakttagelser

Att skydda elpriser: spel på marknaden eller systematisk riskhantering?

Läs mer
Aktuellt

Timpriset på börsel varierar. När är elen förmånligast?

Läs mer
Aktuellt

Ta nostalgin på allvar

Läs mer
Energitips

Elavtal för ditt företag

Läs mer
Aktuellt

Bedårade av gamla bilar

Läs mer
Aktuellt

Egen solel nu även för boende i husbolag

Läs mer
Aktuellt

Kunder törstar efter information om el

Läs mer
Aktuellt

Surdegsbröd som hjärtesak

Läs mer
Aktuellt

Skidåkning är tillbaka

Läs mer
Mat & recept

Nyttigt krubb

Läs mer