Elpriset – Varför varierar priset och hur bildas det?

Teckna elavtal

Varför ändras elpriset, och kan priset både stiga och sjunka? Och vilka olika avgifter består hushållets elräkning av? Läs i denna artikel.

Elprisutvecklingen – Varför varierar elpriset och vem bestämmer det?

Priset på elenergi bildas inte i ett vakuum och elförsäljarna drar inte priserna ur hatten, utan energipriset påverkas av många faktorer, bl.a. produktionskostnaderna för el och den nordiska elbörsens Nord Poolpriser.

Exempelvis vädret inverkar på produktionskostnaderna och marknadspriset. I de nordiska länderna produceras en stor del av elen med hjälp av vattenkraft, och under ett regnfattigt år minskar vattenreserverna. Det kan leda till att man blir tvungen att förlita sig på dyrare importerad el, vilket höjer elpriset på börsen och syns med fördröjning också på din elräkning.

Marknadspriset på el är summan av flera faktorer och det reagerar ständigt på olika variabler. Därför varierar också priserna på elavtal, eftersom de makligt följer utvecklingen av marknadspriset på el. Eftersom ekvationen innehåller många variabler är det mycket svårt att förutse när man får el till det billigaste priset.

Man behöver inte oroa sig för att elpriset ständigt hoppar upp och ner. De flesta elkunder uppskattar ett stabilt och så litet fluktuerande elpris som möjligt, och därför strävar vi på Vasa Elektriska efter att hålla priserna så stabila som möjligt.

Du kan också välja ett elavtal där energipriset för el alltid är detsamma

Visste du att du kan slå fast elpriset (c/kWh) genom att välja ett tidsbegränsat elavtal? Elpriset förblir oförändrat under hela avtalsperioden oberoende av hur marknadspriset på el utvecklas, så det är lättare att förutse elräkningens storlek. Räkningens slutsumma varierar alltså endast beroende på din egen elförbrukning.

En alternativ avtalstyp är ett tills vidare gällande elavtal. I Vasa Elektriskas tills vidare gällande elavtal följer priserna makligt marknadspriset. Vårt pris är transparent och vi vill förtjäna ditt förtroende med våra handlingar. Prishöjningar meddelas alltid i god tid, senast en månad före höjning.

Läs mer: Ett elavtal som gäller tills vidare jämfört med ett tidsbegränsat elavtal – vilket ska jag välja?

Elpriset – Elräkningen består av tre delar

Elräkningens slutsumma kan ibland vara förvirrande. Du kanske undrar varför elräkningen är så stor, vad allt du betalar för på räkningen och hur stor andel elpriset utgör av räkningen.

Många ser elräkningen som en räkning, där man betalar för hemmets faktiska elförbrukning – t.ex. bastu, matlagning och tv-tittande – även om enbart energiavgiftens andel av fakturan i verkligheten är cirka en tredjedel.

Dessutom betalar man på elräkningen en elöverföringsavgift och skatter. De utgör grovt uppskattat två tredjedelar av elräkningens slutsumma.

Om du beställer elenergi från det lokala överföringsbolaget, får du bara en elräkning. På den faktureras du för den energi du använder, nättjänstavgift och skatter som betalas för dessa, allt på en räkning.

Om din elförsäljare och ditt överföringsbolag är olika, betalar du elenergi och elöverföring och skatterna för dem på två olika räkningar. Om du betalar elen på en eller två olika fakturor påverkar inte elräkningens storlek.

Hur mycket kostar en kWh el?

Se de senaste priserna här och läs vad en kilowattimme betyder i praktiken.

Energins andel av elräkningen – genom konkurrensutsättning kan du minska elräkningen

Energiavgiften, dvs. priset på den el som använts, betalar du till din elförsäljare. Storleken på energiavgiften bestäms i det elavtal som ingåtts med elförsäljaren.

Energiavgiften består av följande delar:

  • grundavgift: en fast månatlig avgift med vilken elförsäljaren täcker fasta kostnader, såsom personalkostnader.
  • Energiavgift: priset på den förbrukade elenergin.
  • Mervärdesskatt: läggs till grundavgiften och energiavgiften.

Om du vill dra ner på din elräkning kan du antingen minska elförbrukningen hemma eller konkurrensutsätta ditt elavtal och söka ett förmånligare elanbud – det är ett enkelt och avgiftsfritt sätt att minska elräkningen!

Läs mer: Att konkurrensutsätta elen lönar sig – guide för den som vill jämföra elpriser

Var elförsäljaren finns rent geografiskt påverkar inte elpriset. Du kan beställa el från vilket elbolag som helst i Finland.

Teckna ett förmånligt elavtal här!

Nättjänstavgiften betalas till elnätsbolaget

För att lamporna ska tändas hemma och maten tillagas i ugnen måste elen också överföras till hemmet. Det räcker alltså inte att du köper endast elenergi, utan för att använda el behöver du också en elöverföringstjänst.

För elöverföringen finns det elnät som ägs av de regionala elnätsbolagen. Till exempel i Vasas område ansvarar Vasa Elnät för överföringstjänsten.

Nätbolagen sörjer för utvecklingen och upprätthållandet av elnätet, till exempel för reparation av stormskador, så att elen utan problem kan nå ditt hem och tillgodose hela samhällets behov. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas, utan överföringstjänsten köps alltid från det lokala elnätsbolaget.

Överföringsavgiften består av följande delar:

  • Grundavgift: fast avgift vars storlek är beroende av typen av abonnemang.
  • Överföringsavgift för el: baserar sig på mängden förbrukad energi. Till överföringsavgiften kommer elskatt.
  • Elskatt: läggs till överföringsavgiften.
  • Mervärdesskatt: den gällande mervärdesskatten läggs till summan av grundavgiften, elöverföringsavgiften och elskatten.

Vanliga frågor om elpriset

Så här kan den som bor ensam spara på elräkningen

Hur mycket kostar elen för en månad i en etta? Hur ofta kommer elräkningen? För den som bor ensam uppstår elräkningen till största del av typiska hemsysslor: matlagning, byktvätt och nöjeselektronik. Med följande tips kan du spara pengar.

Läs mer
Aktuellt

Anslutning till elnätet

Läs mer
Energitips

Allt du behöver veta om att ladda elbilar

Läs mer
Aktuellt

Solpanelerna allt lönsammare – du får nu en större ekonomisk nytta!

Läs mer
Aktuellt

Skeppet som blev världens snackis

Läs mer
Aktuellt

Stugan för fyra årstider: 5 tips för stuglivet året runt!

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärmen lever och andas i takt med invånarna

Läs mer
Mat & recept

Av kärlek till kallrökt lax

Läs mer
Aktuellt

Vasa är en lysande möjlighet för batteriindustrin

Läs mer
Aktuellt

Alpackor som passion: “De har en mystisk kraft som är svår att förklara”

Läs mer
Aktuellt

Fånga nuet, tolerera osäkerheten: Positiv realism kan hjälpa!

Läs mer
Aktuellt

Johan Eriksson: En värld i förändring inspirerar till hållbara lösningar

Läs mer
Aktuellt

Grön el är ett lönsamt val för företag: LokalTapiola Österbotten valde vindel

Läs mer
Dela