Elpriset och vad det baserar sig på

Teckna elavtal

Vad beror det på att elpriset varierar och vad baserar sig priset på? Sparar jag på ett elavtal som är i kraft tillsvidare? Vårt mål är att kunna erbjuda dig ett så stadigt elpris som möjligt.

Tillsvidareavtalet – hur ofta ändras priserna?

Elavtalspriserna varierar ständigt eftersom de följer marknadsprisets upp- och nedgång på elbörsen. Därför kan det vara svårt att luska ut när elpriset når sin botten. Samma sak gäller olika avtalstyper, och hur mycket du kan spara beror på din elförbrukning och prissituationen för stunden.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder ett enkelt och säkert val. Våra elpriser är lägre än genomsnittet, och även om priset följer marknadspriset, håller vi det alltid så stabilt som möjligt. När elpriset på marknaden stiger, följer vårt elpris med avvaktande takt. På samma sätt sänker vi våra priser när kurvan går neråt, och du som kund kan få nytta av ett sjunkande marknadspris. Under de senaste fem åren har vi sänkt priset sju gånger och höjt det två gånger.

Vår prissättning är transparent och vi vill förtjäna ditt förtroende genom våra handlingar. Ifall av prishöjningar meddelar vi i god tid, minst med en månads varsel.

Prisutveckling

Elens marknadspris varierar på timbasis. Under en kort period avspeglas variationerna inte ännu i våra konsumentpriser. Prisutvecklingen styr ändå samtliga elpriser – en del påverkas snabbare, en del långsammare.

Priser på elavtal

Läs hur du ingåer ett elavtal samt om våra produkter Basel och Vindel.

Så här bildas elpriset

Elpriset består av tre delar: elenergin, nättjänsten och skatter (elskatt och mervärdesskatt dvs. moms). Energipriset, eller det pris du köper elektriciteten för, påverkas av bland annat produktionskostnader och priset på den nordiska elbörsen Nordpool. Den här delen av fakturan kan du påverka genom ditt val av elförsäljare och genom att följa din elförbrukning.

Nättjänstpriset inkluderar elöverföring och grundavgift, och bestäms av ditt lokala elnätsbolag. Nättjänstpriset kan du inte konkurrensutsätta. Nättjänsten faktureras således av ditt lokala elnätsbolag. Det täcker utvecklingen och uppbyggnaden av elnätet, reparationer av stormskador och införing av elkablar i marken. På så sätt deltar du med kostnaden för elöverföringen i att upprätthålla en leveranssäker elöverföring inte bara till din egen adress, utan också annanstans i samhället.

Både elenergin och elöverföringen är skattebelagda. Skatterna utgör ca en tredjedel eller mer av det totala priset du betalar som elanvändare. Du betalar elskatt för den elenergi du använder – den skatten finns med på elöverföringsräkningen. Förutom elskatten så tillkommer momsen, som du betalar på elenergin, elöverföringen, elskatten och försörjningsberedskapsavgiften.

Vanliga frågor om elpriset

Faktureringen baseras på den reella förbrukningen och görs i efterhand.

Eftersom förbrukningen kan variera mycket, speciellt i eluppvärmda hus, kan också skillnaden på räkningarnas slutsumma vara stor när man t.ex. jämför vinter- och sommarmånader.

 

Grundavgiften täcker elförsäljarens fasta utgifter. De är oberoende av den förbrukade mängden energi – grundavgiften är densamma för både stor- och lågförbrukare.

Vid elöverföring är grundavgiften en avgift för upprätthållandet av elnätet och har mycket lite med själva elförbrukningen att göra. Med underhåll och utveckling av elnätet säkerställer man att kunderna alltid har el till sitt förfogande.

Summan på elräkningen består av överföringsavgiften, energiavgiften och skatter. Överföringsavgiften betalas för överföringen av el från kraftverket till konsumenten. Det är det lokaka elnätsbolaget som har hand om överföringen.

I överföringsavgiften ingår

  • grundavgift: en fast avgift vars storlek bestäms av typen av anslutning
  • elöverföringsavgift: beräknas enligt den förbrukade mängden energi. Till överföringsavgiften tillkommer elskatt.
  • mervärdesskatt: den gällande mervärdesskatten appliceras på summan av grundavgiften och elavgiften samt på elskatten.

I energiavgiften ingår

Energiavgiften är det du betalar för den förbrukade elenergin. Den här delen av elfakturan kan konkurrensutsättas.

  • grundavgift: en fast avgift
  • energiavgift: priset på den förbrukade elenergin
  • mervärdesskatt: beräknas på summan av grundavgiften och energiavgiften.

Räkningens storlek baserar sig på din elförbrukning. Faktorer som inverkar på elanvändningen är bland annat fastighetens uppvärmningsform, storlek och ålder, mängden elapparater i bostaden samt hushållets storlek, vanor kring elanvändning och fastighetens värmeisolering.

Den opartiska webbsidan som upprätthålls av Energimyndigheten är ett bra ställe att jämföra elpriser på. Priserna kan även jämföras direkt på elförsäljarnas sidor. När man jämför priser bör man observera olika mätningssätt och eventuella erbjudandeperioders verkliga inverkan på priset.

 

Så här kan den som bor ensam spara på elräkningen

Hur mycket kostar elen för en månad i en etta? Hur ofta kommer elräkningen? För den som bor ensam uppstår elräkningen till största del av typiska hemsysslor: matlagning, byktvätt och nöjeselektronik. Med följande tips kan du spara pengar.

Lue lisää
Aktuellt

Hur kan jag minska mitt klimatavtryck?

Läs mer
Aktuellt

Ellösningar på bygget

Läs mer
Aktuellt

Anta utmaningen – gör någon glad!

Läs mer
Aktuellt

Pilotprojektet röjer bort riskträd

Läs mer
Fenomen

Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Läs mer
Mat & recept

Fajitas i finsk stil

Läs mer
Aktuellt

En bransch i förändring kräver nya lösningar

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i höghus – vad består den av?

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i egnahemshus

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i sommarstugor

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i radhus

Läs mer
Hemma

5 tips för bättre datasäkerhet

Läs mer
Dela