Beställ ett klimatvänligt tidsbundet elavtal

Välj det elavtal som passar dig bäst för ett eller två år. Ettårsavtalet får du just nu utan grundavgift, du sparar 42 €. Väljer du ett avtal på två år får du njuta av ett billigare energipris.

Välj ett tidsbundet elavtal

Bra för miljön

Klimatel 24 månader och Klimatel 12 månader är klimatvänliga elavtal där elen produceras med förnybar energi och kärnkraft. Små gärningar har stor betydelse – vi kan alla med våra egna val påverka klimatet. Klimatel är en enkel klimatgärning, eftersom elen du förbrukar produceras utsläppsfritt.

Ett fast pris ger bekvämlighet

Tack vare det fasta priset kan du glömma allt som har med el att göra så länge avtalsperioden varar. När avtalsperioden närmar sig sitt slut skickar vi dig i god tid en ny offert för följande avtalsperiod.

Läs avtalsvillkoren för Klimatel

Skillnaden är prissättningen och bindningstiden.

Elpriset grundar sig på elens marknadspris som ständigt varierar. I ett tillsvidareavtal betyder det att priset tidvis sänks eller höjs. När du har ett tidsbundet avtal varierar inte priset, eftersom det avtalas när avtalet tecknas gällande hela avtalsperioden. Du får en offert för den nya avtalsperioden i god tid innan avtalsperioden upphör. Om du inte minns att nappa på offerten eller väljer att inte reagera på den, fortsätter du att få el till din bostad och ditt avtal fortsätter som ett tillsvidareavtal.

Ett tillsvidareavtal är till sin karaktär fortlöpande och du kan säga upp det när som helst med två veckors uppsägningstid. Det tidsbundna avtalet är däremot ikraft under den på förhand avtalade avtalsperioden. När du flyttar kan vi överföra avtalet till den nya adressen.

Läs mer: Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

När du flyttar kan du välja att säga upp avtalet. Du kan också göra ett nytt tidsbundet avtal med oss för den nya adressen.

Mätningssättet anger på vilket sätt elen mäts på din adress. Om du inte känner till mätningssättet på din adress, så hittar du tips om hur du väljer rätt mätningssätt här.

Inga problem! I god tid innan avtalets giltighetstid går ut erbjuder vi dig ett nytt tidsbestämt avtal. Om du inte vill fortsätta med ett tidsbestämt avtal, övergår avtalet i ett tillsvidareavtal. Tillsvidareavtalets prissättning utgår från priser vi skilt informerar om, och med en uppsägningstid på två veckor för bägge avtalsparter.

Läs mer: Tillsvidareavtal eller tidsbundet avtal? Experten tipsar

Jämför elavtal

Olika avtal har olika priser, produktionssätt och bindningstid. Skulle en tillsvidareprodukt vara mer lämplig för dig? Bekanta dig då med våra produkter Basel och Vindel.

Läs mer
Aktuellt

Elprisjämförelse – 3 frågor avslöjar om du gör som andra

Läs mer
Aktuellt

Ekologisk el och 20 tips för en grönare livsstil

Läs mer
Aktuellt

Hur kan jag minska mitt klimatavtryck?

Läs mer
Aktuellt

Ellösningar på bygget

Läs mer
Aktuellt

Anta utmaningen – gör någon glad!

Läs mer
Aktuellt

Pilotprojektet röjer bort riskträd

Läs mer
Fenomen

Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Läs mer
Mat & recept

Fajitas i finsk stil

Läs mer
Aktuellt

En bransch i förändring kräver nya lösningar

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i höghus – vad består den av?

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i egnahemshus

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i sommarstugor

Läs mer
Dela