Hur kan jag minska mitt klimatavtryck?

Klimatavtalet som slöts i Paris år 2015 har som mål att stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Sitra har tagit fram så kallade 1,5 graders livsstilar som går ihop med Parisavtalets mål. För en genomsnittsfinländare innebär målet att hen ska minska sitt koldioxidavtryck från 10 000 kilo till 2 500 kilo.

Som tur har redan små handlingar en stor effekt:

  • Byte från bil till kollektivtrafik på fritiden: minus 1 500 kilo.
  • Byte till elbil: minus 1 000 kilo.
  • Vegansk kost: minus över 1 100 kilo. Byte från mjölkprodukter till växtbaserade: minus 450 kilo.
  • Uppvärmning med förnybar energi: minus nästan 800 kilo.

Förändringarna i livsstilen räcker inte. Dessutom behövs en omställning i samhället.

Om bostäderna och affärsbyggnaderna görs energieffektiva, kollektivtrafiken är smidig och arbetslivet stöder hemmaarbete blir också den enskilda medborgarens klimatavtryck mindre. Även Vasa Elektriskas experter kan hjälpa till med klimatsmarta lösningar.

Källa: Sitra – Mot en 1,5 graders livsstil-rapport

Vasa Elektriska jobbar för en hållbar framtid

  • Vi byggde Finlands första vindpark och är bland de största vindkraftsproducenterna i Finland.
  • Varje betydande investering i basproduktion gör vi i förnybar energi.
  • Vi forskar kontinuerligt om hur vi kan minska vårt och våra kunders klimatavtryck.
  • Vi erbjuder allt fler produkter som enkelt minskar våra kunders klimatavtryck.
  • Vi har gått in för att ha en energiproduktion helt fri från stenkol år 2025.

Vi på Vasa Elektriska jobbar varje dag för att kunna minska på koldioxidavtrycket

Vasa Elektriska & klimatavtrycket

Som energibolag gör vi vårt bästa för att stoppa klimatförändringen.

Vasa Elektriska & klimatavtrycket
Aktuellt

Hur kan jag minska mitt klimatavtryck?

Läs mer
Aktuellt

Ellösningar på bygget

Läs mer
Aktuellt

Anta utmaningen – gör någon glad!

Läs mer
Aktuellt

Pilotprojektet röjer bort riskträd

Läs mer
Fenomen

Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Läs mer
Mat & recept

Fajitas i finsk stil

Läs mer
Aktuellt

En bransch i förändring kräver nya lösningar

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i höghus – vad består den av?

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i egnahemshus

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i sommarstugor

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i radhus

Läs mer
Hemma

5 tips för bättre datasäkerhet

Läs mer
Dela