Vasa Elektriska & klimatavtrycket

Som energibolag har vi både en möjlighet och en skyldighet att göra det vi kan för att stoppa klimatförändringen. Vår strategi bygger på hållbara lösningar nu och i framtiden – med  hjälp av dem kan vi erbjuda våra kunder allt miljövänligare produkter.

Vindkraftsproduktion: Vi byggde Finlands första vindpark och är bland vårt lands största vindkraftsproducenter.
Förnybar energi: Varje betydande investering i basproduktion gör vi i förnybar energi.
Gröna val: Vi erbjuder allt fler produkter som hjälper dig att minska på ditt koldioxidavtryck.
Stenkolfri framtid: Vi har gått in för att ha en helt stenkolfri energiproduktion år 2025.

Sätt att förminska ditt koldioxidavtryck:

  1. Välj ett miljövänligt elavtal
  2. Beställ din fjärrvärmeprodukt med klimatgaranti 
  3. Välj en miljövänlig e-faktura 
  4. Följ din energiförbrukning och hitta nya sätt att spara
  5. Delta i produktutvecklingen och hjälp oss att hitta nya servicelösningar
  6. Montera solpaneler på ditt tak

Energirådgivning för dig

Du hittar mångsidigt med tips på vår webbplats om hur du kan spara energi. Bekanta dig med våra artiklar och hitta nya idéer för mindre energiförbrukning.

Läs mer