Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

I takt med att våren har framskridit har vädret blivit varmare och elförbrukningen har minskat. Stora fluktuationer har fortsatt i elens spotpriser. Det årliga underhållet av Olkiluoto 3 var ursprungligen planerat att avslutas den 8 april, men serviceavbrottet förlängdes ända till mitten av maj. De två andra kraftverksenheterna i Olkiluoto har också underhållits under april och maj, och områdespriset i Finland har tidvis varit ganska högt på grund av kärnkraftverkens underhåll och låg vindkraftsproduktion.

Priserna på fossila bränslen har stigit något. Kriget i Ukraina och instabiliteten i Mellanöstern har under de senaste månaderna också återspeglats i energimarknaden. I Mellaneuropa har naturgasreserverna redan börjat fyllas på inför nästa vinter. Den minskade elförbrukningen har dock sänkt elpriset även där efter vintern.

Priserna på de nordiska systemprisderivaten har stigit något under april och maj. Detta har berott på mindre regn än normalt och svala temperaturer i april. Maj har börjat varmare än normalt och snösmältningen i Norge och Sverige har gått snabbare än vanligt.

Vattenflödena har därför varit större än vanligt de senaste veckorna, vilket har sänkt systempriset i maj.

På grund av den låga nederbörden är snöläget för närvarande svagare än vanligt vid den här tiden på året. Det innebär att mindre snö smälter än vanligt under sommaren, vilket i sin tur leder till att tillgången på vattenkraft också minskar. Den maximala flödesnivån kommer sannolikt att nås runt månadsskiftet maj-juni.

De minskade flödena kommer att pressa spotprisnivån uppåt, eftersom vattenkraftsproducenterna då kommer att kunna lagra vatten för perioder med högre priser.

Vattenlagren i Norge och Sverige är på en lähre nivå än normalt, vilket också stärker elprisförväntningarna inför sommaren. Elproduktionen i Norden är ändå större än elförbrukningen, och el exporteras från Norden till Mellaneuropa. Som ett resultat av detta är det osannolikt att systempriset i de nordiska länderna kommer att överstiga prisnivån i Mellaneuropa.

Om vädertypen i de nordiska länderna är regnig kan spotprisnivån på el också sjunka till en mycket låg nivå.

Under sommaren är områdespriset i Finland i hög grad beroende av produktionen i kärnkraftverken och av överföringsförbindelserna mellan Finland och grannländerna. Sjökabeln Estlink 2 mellan Finland och Estland är ur drift fram till slutet av augusti, och därför kan Finlands områdespris mycket väl hålla sig på en lägre nivå än sommarens systempris. Områdespriset i Finland kan dock stiga till en hög nivå även på sommaren om det uppstår oväntade serviceavbrott i förbindelserna mellan Finland och Sverige. Enligt offentliga meddelanden ska det årliga underhållet vara slutfört i Olkiluotos samtliga kärnkraftverk före utgången av maj, och underhållet av kärnkraftverken i Lovisa pågår i sin tur i augusti och september.

 

Marknadsöversikten har producerats i samarbete med Power-Deriva Oy.

Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer