Stora frågor – små gärningar

Koncernen Vasa Elektriska uppdaterade sin plan för mångfaldsarbete under våren. Arbetet kring det aktuella ämnet fick personaldirektör Sanna Rantala att skriva om sina tankar angående utvecklingen av en välmående arbetsgemenskap.

Hållbarhet har blivit ett starkt inslag i allas vår vardag. Som konsumenter har vi lärt oss att tänka på hur våra val påverkar miljön och samhället. På samma sätt har många företag redan länge jobbat med att göra sin verksamhet hållbar och ansvarsfull. Vi alla drivs av samma mål: att bygga en bättre morgondag.

Också vi i koncernen Vasa Elektriska har begrundat och arbetat på hållbarhetstemat ur olika perspektiv. En viktig faktor som kommit upp i dessa samtal är rollen av en välmående arbetsgemenskap.

Vad en välmående arbetsgemenskap innebär varierar beroende på vad var och en av oss uppskattar och prioriterar. Den ena värdesätter en avslappnad atmosfär, den andra smidiga processer. Några uppskattar direkt respons, andra däremot behöver en sporre och uppmuntran.

Vi är alla olika, och det är bra. Men det finns kanske ändå en gemensam nämnare: något som ingår i alla definitioner av en välmående arbetsgemenskap är att vi ska kunna komma till jobbet och vara oss själva.

Att bygga en arbetsgemenskap som mår bra är allas vårt ansvar, oavsett hur stor eller liten arbetsgemenskapen är. En arbetsplats som är mångfaldig, där alla behandlas likvärdigt och kan känna sig delaktiga är någonting att sträva efter.

Därför är det bra att ibland stanna upp och fråga sig, vad man själv tillför gemenskapen. Vad gör jag för min del för att var och en ska känna sig trygg och kunna vara sig själv på arbetet. Det är stora frågor, men svaret kan vara små gärningar. Prova själv.

Kan vi komma överens om en sak? Låt oss alla ha som mål och drivkraft att bygga trygga och därmed bättre gemenskaper. På arbetsplatsen, i skolan eller på fritiden. Gemenskaper där vi alla är välkomna som den vi är.

Sanna Rantala
personaldirektör

Hemma

Tystnad gör gott

Läs mer
Aktuellt

Seglarveteraner

Läs mer
Aktuellt

Färre utsläpp i sjöfarten

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer