Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Kvartsmätning, kvartsmarknad – kommer börsel snart att följas i kvarttimmers intervaller i stället för på timbasis? Energichef Henri Torsti funderar över marknadens framtidsutsikter.

Energibranschen är mitt i en omvälvning och nya vändningar som påverkar vardagen för både energibolag och kunder dyker upp konstant. Börselavtal är numera en populär elprodukt, och de kunder som väljer den är oftast medvetna elanvändare. Hittills har spotpriserna på börsel följts upp på timbasis. I framtiden kan situationen dock vara annorlunda.

Övergången till en 15-minuters handelslösning, den så kallade kvartsmarknaden, har planerats under en längre tid. Övergången till en kvartsbaserad marknad är dock inte så enkelt att det kunde ske så där bara, funderar Henri Torsti, energichef på Vasa Elektriska.

Övergången till kvartsmarknaden är en del av en större förändring, vars första fas genomfördes redan i maj 2023. Då övergick man i branschen till en så kallad kvarttimmes balansräkning, som har synts för kunder med småskalig elproduktion och vars elmätare klarar av att leverera mätdata med en noggrannhet på 15 minuter. Denna förändring möjliggjorde nettoberäkning på kvarttimmesbasis.

Varför vill man då gå från timmätning till kvartsmätning?

Syftet med de genomförda och planerade ändringarna är att säkerställa en marknadsprisstyrd, tillförlitlig balansering av energiproduktionen och energiförbrukningen. Produktionskapaciteten kan variera avsevärt inom en timme, vilket har en stor inverkan på timprisbildningen på grossistmarknaden för el.

Energisystemet har genomgått en stor omställning i samband med att den väderberoende elproduktionen har ökat, samtidigt som andelen reglerbar produktion i elsystemet har minskat.

Som en följd av omvälvningen har även elmarknadsmodellen behövt uppdateras för att vara kompatibel med den nya produktionsstrukturen.

Om vi går över till kvartsmarknad, vad innebär det för konsumenterna?

Övergången till kvartsmarknaden har planerats att tas i bruk början av 2025. Även om tidtabellen förverkligas, är det inte helt säkert att konsumenterna omedelbart kommer att vara med i förändringen.

Ändringen innebär i princip att börselkunderna i stället för 24 spotpriser per dag har 96 priser att följa. Detta skulle verkligen innebära utmaningar för konsumenter som optimerar sin elförbrukning manuellt utan någon automatisering. Å andra sidan skulle prisfluktuationerna inom en timme knappast vara så stora som fluktuationerna timmar emellan i det nuvarande systemet, funderar Torsti.

Kommer konsumenterna att erbjudas avtal som baserar sig på kvartsmätning när de planerade marknadsförändringarna har genomförts?

Jag tror att man kommer att göra det, men om kunden vill optimera sin förbrukning i 15-minutersperioder måste elmätaren på förbrukningsplatsen kunna överföra förbrukningsdata i 15-minuters intervaller. Endast nya elmätare kan göra detta.

Smarta elmätare byts för närvarande ut i hela landet, men projekten för mätarbyten framskrider i olika takt. I vissa områden har man kommit långt med mätarbytena, men på andra har de ännu inte påbörjats.

Elnätsbolagen byter ut elmätarna i sitt område till nya mätare som levererar 15-minuters mätningsdata enligt sina egna tidtabeller, men enligt lagen ska nya mätarna vara installerade senast i slutet av året 2028.

I Vasa Elnäts område kommer de sista nya elmätarna att installeras i år, alltså 2024.

Intresserad om elmarknaden?

Här hittar du vår nyaste elmarknadsöversikt!

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer