Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Detaljhandelsmarknaden för el håller på att övergå till ett nytt gemensamt system för informationsutbyte. Ibruktagandet av Fingrids så kallade Datahubb framskrider i god takt: det flera år långa projektet som täcker hela branschen börjar närma sig sitt slut när det nya systemet tas i bruk 21 februari.

Också i koncernen Vasa Elektriska har man jobbat hårt med Datahubb-projektet, som har sysselsatt en stor del av personalen. Servicespecialist Marita Klockars är en som medverkat i testgruppen. Hon berättar att hon igenkänner behovet av en ändring.

”Jag har varit med sedan början av projektet och sett alla dess faser. Det har varit väldigt intressant, fast också ganska intensivt.

Det är en stor grupp med människor, team och organisationer som jobbar tillsammans, följer gemensamma tidtabeller för att nå ett gemensamt mål”, kommenterar Klockars.

Syftet med det massiva datahubb-projektet är att sammanföra alla kund-, avtals-, mätnings-, och förbrukningsplatsdata till ett gemensamt system för hela branschen.

Systemet kommer att smidiggöra informationsutbytet inom branschen men också snabba upp kundservicen.

Informationen är tekniskt skyddad på flera olika sätt och den behandlas pålitligt och tryggt mellan olika parter.

Tidigare har informationen varit utspridd i elbolagens egna system. När kunden till exempel har velat byta elförsäljare har informationsbytet skett med hjälp av s.k. Prodat-meddelanden och korrigeringar har gjorts via telefon och e-post.

Snart kommer all info att röra sig genom datahubben i realtid. Den kommer att fungera som ett datalager samt dela ut information.

”Det nya systemet är som en dirigent som visar åt var och en hur man ska göra. Den delar ut information åt den aktör som behöver den och som har rätt till den.

På så sätt kommer processerna mellan olika elförsäljare att bli tydligare och snabbare. Också olika missförstånd kommer att minska när data centraliseras och behandlas på ett mer behärskat sätt.”

En stor del av projektet har bestått av att föra över data från det egna systemet till en testomgivning och efter det till det nya systemet.

Innan överföringen har man också strävat efter att uppdatera kunduppgifter så att de är riktiga och motsvarar det nya systemets standarder.

”Ibland har det här varit det värsta knappandet när vi matat in data i förfärligt stora Excel-filer med supertajt tidtabell.

Ibland har det varit frågan om minuter att vi hunnit få allt klart innan deadlinen gått ut. När man trots allt lyckats har det känts särskilt tillfredsställande!”

Datahubben levererar många framsteg för hela branschen. Om man ser längre in i framtiden kan det vara frågan om stora saker.

“Denna utveckling kommer ganska säkert att leda till att vi i framtiden har en gemensam energimarknad i Norden.

Systemet har nämligen redan tagits i bruk i en del nordiska länder. Nu koncentrerar vi oss på ibruktagandet av datahubben i Finland.”

Energitips

Så här räcker elektriciteten över vintern – 5 tips för att använda el vid rätt tidpunkt

Läs mer
Energitips

5 + 1 sätt att spara på elräkningen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens coolaste mocktail

Läs mer
Hållbarhet

Varma hem med ren värme

Läs mer
På fritiden

Kontorsgrannar i över tjugo år

Läs mer
På fritiden

Båtvänner delar på ansvar

Läs mer
Aktuellt

Innovationer skapar en god cirkel

Läs mer
Hemma

Frälst på växter

Läs mer
Energitips

Förändringar i marknaden skapar ändringar i elavtalen

Läs mer
Hållbarhet

Den hållbara laddaren för elbilar har utvecklats med ekologi som prioritet

Läs mer
Hemma

En guide för dig som bor i egnahemshus – Undvik dyra misstag

Läs mer
Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer