Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Detaljhandelsmarknaden för el håller på att övergå till ett nytt gemensamt system för informationsutbyte. Ibruktagandet av Fingrids så kallade Datahubb framskrider i god takt: det flera år långa projektet som täcker hela branschen börjar närma sig sitt slut när det nya systemet tas i bruk 21 februari.

Också i koncernen Vasa Elektriska har man jobbat hårt med Datahubb-projektet, som har sysselsatt en stor del av personalen. Servicespecialist Marita Klockars är en som medverkat i testgruppen. Hon berättar att hon igenkänner behovet av en ändring.

”Jag har varit med sedan början av projektet och sett alla dess faser. Det har varit väldigt intressant, fast också ganska intensivt.

Det är en stor grupp med människor, team och organisationer som jobbar tillsammans, följer gemensamma tidtabeller för att nå ett gemensamt mål”, kommenterar Klockars.

Syftet med det massiva datahubb-projektet är att sammanföra alla kund-, avtals-, mätnings-, och förbrukningsplatsdata till ett gemensamt system för hela branschen.

Systemet kommer att smidiggöra informationsutbytet inom branschen men också snabba upp kundservicen.

Informationen är tekniskt skyddad på flera olika sätt och den behandlas pålitligt och tryggt mellan olika parter.

Tidigare har informationen varit utspridd i elbolagens egna system. När kunden till exempel har velat byta elförsäljare har informationsbytet skett med hjälp av s.k. Prodat-meddelanden och korrigeringar har gjorts via telefon och e-post.

Snart kommer all info att röra sig genom datahubben i realtid. Den kommer att fungera som ett datalager samt dela ut information.

”Det nya systemet är som en dirigent som visar åt var och en hur man ska göra. Den delar ut information åt den aktör som behöver den och som har rätt till den.

På så sätt kommer processerna mellan olika elförsäljare att bli tydligare och snabbare. Också olika missförstånd kommer att minska när data centraliseras och behandlas på ett mer behärskat sätt.”

En stor del av projektet har bestått av att föra över data från det egna systemet till en testomgivning och efter det till det nya systemet.

Innan överföringen har man också strävat efter att uppdatera kunduppgifter så att de är riktiga och motsvarar det nya systemets standarder.

”Ibland har det här varit det värsta knappandet när vi matat in data i förfärligt stora Excel-filer med supertajt tidtabell.

Ibland har det varit frågan om minuter att vi hunnit få allt klart innan deadlinen gått ut. När man trots allt lyckats har det känts särskilt tillfredsställande!”

Datahubben levererar många framsteg för hela branschen. Om man ser längre in i framtiden kan det vara frågan om stora saker.

“Denna utveckling kommer ganska säkert att leda till att vi i framtiden har en gemensam energimarknad i Norden.

Systemet har nämligen redan tagits i bruk i en del nordiska länder. Nu koncentrerar vi oss på ibruktagandet av datahubben i Finland.”

Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer