Kärnkraft som elproduktionsform

Kärnkraften är en fossilfri och pålitlig energikälla. Den behövs vid sidan av förnybara energikällor för att säkerställa tillgången på ren el för alla finländare i framtiden.

Kärnkraften spelar en betydande roll på vägen mot Finlands utsläppsmål. Utan kärnkraft skulle det vara svårt eller till och med omöjligt att inom sin tid helt och hållet avstå från fossila bränslen.

När förnybara och väderberoende energiproduktionsformer blir vanligare behövs också leveranssäker och stadig energitillförsel. Det är just det som kärnkraften tillför till den gröna energipaletten. På så sätt kan driftsäkerheten för energisystemet säkerställas också i framtiden när fossila bränslen inte längre används.

Beställ Klimatel

Vad är kärnkraft?

 • Kärnkraften bygger på klyvning av urankärnor, det vill säga fission.
 • Fission uppnås när en neutron kolliderar med en urankärna i en kärnreaktor. Klyvningen av urankärnan frigör nya neutroner som fortsätter att klyva andra urankärnor i en kontrollerad kedjereaktion.
 • Varje klyvning av urankärnor frigör en enorm mängd energi.
 • Den frigjorda energin används för att värma och ånga vatten. Kärnkraftverket är således en enorm vattenkokare.
 • Ångan driver en turbin som i sin tur driver en generator som producerar elektricitet.

Kärnkraft i Finland

Kärnkraften har en betydande roll i Finlands elförsörjning och självförsörjning av energi. År 2023 täckte kärnkraften 35 procent av hela landets elförsörjning.

Finland har fem kärnreaktorer, varav två är belägna vid Lovisa kärnkraftverk och tre vid Olkiluoto kärnkraftverk i Eurajoki. I den nyaste reaktorn, Olkiluoto 3, påbörjades en kommersiell elproduktion våren 2023.

I framtiden förväntas de tre reaktorerna i Olkiluoto producera cirka en tredjedel av Finlands el.

Vasa Elektriska och kärnkraft

Vårt mål är att producera all vår basenergi koldioxidneutralt före slutet av decenniet. Därför är investeringar i ren elproduktion viktiga för oss.

Vi producerar energi med vindkraft, vattenkraft och biomassa, men även med kärnkraft. Vi äger produktionsandelar i alla tre reaktorer vid Olkiluoto kärnkraftverk. Den kärnkraft vi säljer är alltid certifierad med ursprungsgarantier.

Beställ kärnenergi

Kärnkraft och elpris

Elens marknadspris baseras på prognoser om hur mycket efterfrågan och utbud av elektricitet förväntas under varje enskild timme nästa dag.

Om utbudet förväntas vara lågt och efterfrågan hög kan elpriset på elbörsen stiga betydligt.

Kärnkraft hjälper till att hålla pristopparna i schack, eftersom den säkerställer att en viss mängd el är tillgänglig, medan tillgången till vind- och solkraft varierar med vädret.

Toppar i spotpriset påverkar inte bara dem som har börselavtal. I längden påverkar den allmänna prisnivån alla elavtal.

Kärnkraft till konkurrenskraftigt pris

Kärnkraftens säkerhet

Kärnkraftssäkerheten är mycket strikt reglerad globalt. I Finland övervakas branschen av Strålsäkerhetscentralen.

Olyckor som har inträffat i historien har utretts noggrant, och kraftverkens säkerhet har förbättrats på basen av utredningarna. Dessutom övervakas kärnkraftverken kontinuerligt, och även små avvikelser undersöks noga.

Fördelar och nackdelar med kärnkraft

Kärnkraftens fördelar

 • Inga utsläpp av växthusgaser under produktionen.
 • Lång livslängd: Till exempel Olkiluoto 3 kommer att producera el i minst 60 år.
 • Kostnadseffektivt sätt att producera ren energi.
 • Produktionen är stadig, pålitlig och lätt att förutse.
 • Regleringen ger säkerhet.

Kärnkraftens nackdelar

 • Uranbränslet, som krävs för kärnkraft, tillverkas av uranmalm, en icke förnybar naturresurs. Brytning och berikning av uran orsakar skador på miljön.
 • Investeringarna är enorma i storlek, och byggandet tar flera år.
 • Vid eventuella kärnkraftsolyckor är påverkan stor.
 • Det radioaktiva avfall som bildas måste förvaras och isoleras från miljön under en mycket lång tid.

Vanliga frågor om kärnkraft

Huvudbild: TVO