Ydinvoima sähkön tuotantomuotona

Ydinvoima on fossiilivapaata ja tuotantovarmaa energiaa. Sitä tarvitaan uusiutuvien energiamuotojen rinnalle, jotta puhtaan sähkö saanti voidaan taata tulevaisuudessa kaikille suomalaisille.

Ydinvoimalla on merkittävä rooli Suomen päästötavoitteiden saavuttamisessa. Ilman ydinvoimaa fossiilisista polttoaineista luopuminen ajallaan on hankalaa tai jopa mahdotonta.

Kun uusiutuvat ja säästä riippuvaiset energiantuotantomuodot yleistyvät, tarvitaan vihreän energian palettiin myös toimintavarmaa ja tasaisesti energiaa tuottavaa ydinvoimaa. Näin voidaan taata energiajärjestelmän toimintavarmuus myös tulevaisuudessa, kun fossiilisia polttoaineita ei enää käytetä.

Tilaa Ilmastosähköä

Mitä ydinvoima on?

 • Ydinvoima perustuu uraaniatomien halkeamiseen eli fissioon.
 • Fissio saadaan aikaiseksi, kun neutroni törmäytetään uraaniatomin ytimeen ydinreaktorissa. Uraaniatomin halkeaminen vapauttaa uusia neutroneita, jotka jatkavat toisten uraaniatomien halkaisemista hallitussa ketjureaktiossa.
 • Jokaisessa uraaniatomin jakautumisessa vapautuu valtavasti energiaa.
 • Vapautuvalla energialla lämmitetään ja höyrystetään vettä. Ydinvoimala on siis valtava vedenkeitin.
 • Höyry pyörittää turbiinia, joka puolestaan pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä.

Ydinvoima Suomessa

Ydinvoimalla on merkittävä rooli Suomen sähköntuotannossa ja energiaomavaraisuudessa. Vuonna 2023 ydinvoima kattoi 35 prosenttia koko maan sähköntuotannosta.

Suomessa on käytössä viisi ydinreaktoria, joista kaksi sijaitsee Loviisan voimalaitoksella ja kolme Olkiluodon voimalaitoksella Eurajoella. Uusin reaktori, Olkiluoto 3, aloitti kaupallisen sähköntuotannon keväällä 2023.

Tulevaisuudessa Olkiluodon kolme reaktoria tuottavat arviolta kolmanneksen Suomen sähköstä.

Vaasan Sähkö ja ydinvoima

Tavoitteemme on, energian perustuotantomme on hiilidioksidineutraalia vuosikymmenen loppuun mennessä. Siksi investoinnit puhtaaseen sähköntuotantoon ovat meille tärkeitä.

Tuotamme energiaa paitsi tuulivoimalla ja vesivoimalla, myös biomassalla ja ydinvoimalla. Omistamme tuotanto-osuuksia Olkiluodon voimalaitoksen kaikista kolmesta reaktorista. Myymämme ydinsähkö on aina alkuperätakuin todennettua.

Tilaa ydinsähköä

Ydinvoima ja sähkön hinta

Sähkön markkinahinta perustuu ennustuksiin siitä, paljonko kysyntää ja tarjontaa sähköllä seuraavan päivän kullakin tunnilla on.

Jos tarjontaa ennustetaan olevan vähän ja kysyntää paljon, voi sähkön hinta nousta sähköpörssissä hyvinkin korkealle.

Ydinvoima auttaa pitämään hintapiikit kurissa, sillä sen ansiosta sähköä on tarjolla aina tietty määrä, siinä missä tuuli- ja aurinkovoiman saatavuus taas vaihtelee sään mukaan.

Sähkön spot-hinnan piikit eivät vaikuta ainoastaan niihin, joilla on pörssisähkösopimus. Ajan mittaan yleinen hintataso vaikuttaa kaikkiin sähkösopimuksiin.

Ydinsähköä kilpailukykyiseen hintaan

Ydinvoiman turvallisuus

Ydinvoimaturvallisuus on hyvin tarkkaan säädeltyä maailmanlaajuisesti. Suomessa alaa valvoo Säteilyturvakeskus.

Historiassa tapahtuneet ydinonnettomuudet on tutkittu perusteellisesti, ja voimaloiden turvallisuutta on parannettu tutkimustulosten avulla. Lisäksi ydinvoimaloiden toimintaa valvotaan jatkuvasti, ja pienetkin poikkeamat tutkitaan tarkasti.

Ydinvoiman plussat ja miinukset

Ydinvoiman plussat

 • Tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Pitkä käyttöikä: esimerkiksi Olkiluoto 3 tuottaa sähköä ainakin seuraavat 60 vuotta.
 • Kustannustehokas tapa tuottaa puhdasta sähköä.
 • Sähköntuotanto on tasaista, luotettavaa ja helposti ennustettavaa.
 • Sääntely tuo turvallisuutta.

Ydinvoiman miinukset

 • Ydinvoimassa tarvittava uraanipolttoaine valmistetaan uraanimalmista, joka on uusiutumaton luonnonvara. Uraanin louhinta ja rikastaminen aiheuttavat ympäristölle haittaa.
 • Investoinnit ovat kooltaan valtavia ja rakentaminen kestää useita vuosia.
 • Ydinonnettomuuksiin sisältyy suuret vaikutusriskit.
 • Syntyvä radioaktiivinen jäte pitää varastoida ja eristää ympäristöstä erittäin pitkäksi ajaksi.

Usein kysyttyä ydinvoimasta

Pääkuva: TVO