Vasa Elektriska inleder branschsamarbete med fokus på elkonsumenternas medverkan

Vasa Elektriska har gått med i ett projekt där fem energibolag ska undersöka olika möjligheter för elkonsumenter att inverka på bl.a. förbrukningstoppar. Projektet ska samarbeta med de medverkande bolagens kunder bland annat genom ett ettårigt pilotprojekt. Under pilotprojektets gång samlas information och erfarenheter som ska hjälpa bolagen att ta fram nya tjänster och produkter.

De kunder som väljs med i pilotprojektet får ett system för smarta hem installerat på sin elförbrukningsplats. Med hjälp av systemet kan också kunderna själva lära sig om möjligheterna att automatiskt styra energiförbrukningen. Vasa Elektriska kommer inom kort att påbörja rekryteringen av kunder till sitt pilotprojekt.

Med hjälp av hemautomationssystem, eller system för smarta hem, kan elförbrukningen vid behov styras automatiskt och beakta t.ex. elmarknaden. Det utgör bl.a. ett hjälpmedel för att öka andelen förnybara källor i elproduktionen, men också en möjlighet för konsumenter att påverka sitt koldioxidfotavtryck och minska på sin elräkning.