Vi söker nu en utvecklingsdirektör

Är energi din passion?

Vi söker nu en utvecklingsdirektör

I den här nya rollen har en dynamisk och kompetent aktör alla möjligheter att påverka koncernens framtid. Med ett innovativt grepp bidrar du med nya synpunkter för att utveckla vår strategi och våra processer. Du uppfattar snabbt vilka åtgärder som behövs för fortsatt utveckling och ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg. Att förstå våra kunders behov är viktigt för dig och i samarbetet med bl.a. Vasas energikluster syns din vilja att jobba i nätverk. Du är en del av koncernens ledningsgrupp och tillsammans med ditt team lotsar du vår verksamhet mot gemensamma mål.

Läs mer om platsen

Närmare uppgifter om platsen ger
personalchef Jenni Riekkinen, tfn 06 324 5337
MPS-konsult Daniel Särs, tfn 041 435 5035.

Sök jobbet på uratori.mps.fi senast 25.11.2018.