Starkt resultat av energibolaget trots storm i början av året

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning uppgick till 78,7 M€ under de två första kvartalen 2019. Rörelsevinsten var 12,3 M€. Omsättningen steg med lite mer än 9 procent och rörelsevinsten med så mycket som 37 procent i jämförelse med motsvarande period året innan. Soliditetsgraden hölls på samma goda nivå som tidigare och var 55,6 procent.

Läs mer