Lyckad skyddsstrategi stärkte resultatet

Koncernen Vasa Elektriskas omsättning under det första kvartalet 2024 uppgick till 76,1 miljoner euro (63,4 M€). Rörelsevinsten steg till 13,8 miljoner euro (-1,2 M€) med en rörelsevinstprocent på 18,2 (-1,9). Koncernens soliditetsgrad steg till 51,9 procent (46,4 %).

Läs mer