Fjärrvärmepriser: Närvärme och Klimatgaranti

Fjärrvärme är närproducerad förmånlig energi. Vår närvärmeprodukt är fjärrvärmens grundprodukt. Om klimatfrågor är viktiga för dig eller dina kunder lönar det sig även att välja tillvalstjänsten Klimatgaranti.

Användning av fjärrvärme

Närvärme
Grundavgiften i medeltal (årsförbrukning 20 MWh/år) 461 €/år
Värmeenergi 56,00 €/MWh
Årligt medelpris för värmeenergi n. 7,8 cent/kWh
Närvärme med tillvalstjänsten Klimatgaranti
Grundavgiften i medeltal (årsförbrukning 20 MWh/år) 461 €/år
Värmeenergi 57,24 €/MWh
Årligt medelpris för värmeenergi n. 7,9 cent/kWh

Priser för företag, se den bifogade prislistan.
Egnahemshusens grundavgift beräknas årligen i januari enligt fjolårets reella förbrukning. Grundavgiften för ett nytt egnahemshus faktureras enligt uppskattning. När ett helt kalenderår har förflutit faktureras grundavgiften på basen av det gångna året.

 

Dela