Priser för fjärrvärme

Fjärrvärme är en förmånlig energiform med stabil prissättning.

Användning av fjärrvärme

Grundavgiften i medeltal 420 €/år
Värmeenergi 54,00 €/MWh
Årligt medelpris för värmeenergi cirka 6,9 cent/kWh

Priser för företag, se den bifogade prislistan.
Egnahemshusens grundavgift beräknas årligen i januari enligt fjolårets reella förbrukning. Grundavgiften för ett nytt egnahemshus faktureras enligt uppskattning. När ett helt kalenderår har förflutit faktureras grundavgiften på basen av det gångna året.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fjärrvärmeanslutning

Kundgrupp Anslutningsavgift*
Egnahemshus och parhus 3 300 €
Övriga fastigheter
0,3-2,0 m3/h 1,27 * (8800 * beställt vattenflöde + 2000) €
0,3-2,0 m3/h 1,27 * (4800 * beställt vattenflöde + 10000) €
11-20 m3/h 1,27 * (3480 *beställt vattenflöde + 23200) €
mer än 20 m3/h 1,27 * (2610 * beställt vattenflöde + 40600) €

Tjänster för fjärrvärmekunder

Rådgivning om fjärrvärme Ingår i grundavgiften
Expertrådgivning i samband förnyelse av anläggning Ingår i grundavgiften
Granskning av värmeväxlarens tätningar Ingår i grundavgiften
Onlinetjänst för uppföljning av energiförbrukningen Ingår i grundavgiften
Handledning Ingår i grundavgiften
Tilläggstjänster Se prislistan
Dela