Priser för fjärrvärme

Fjärrvärme är en förmånlig energiform med stabil prissättning.

Användning av fjärrvärme

Grundavgiften i medeltal (årsförbrukning 20 MWh/år) 461 €/år
Värmeenergi 55,00 €/MWh
Årligt medelpris för värmeenergi cirka 6,9 cent/kWh

Priser för företag, se den bifogade prislistan.
Egnahemshusens grundavgift beräknas årligen i januari enligt fjolårets reella förbrukning. Grundavgiften för ett nytt egnahemshus faktureras enligt uppskattning. När ett helt kalenderår har förflutit faktureras grundavgiften på basen av det gångna året.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fjärrvärmeanslutning

Kundgrupp Anslutningsavgift*
Egnahemshus och parhus 3 300 €
Övriga fastigheter
0,3-2,0 m3/h 1,27 * (8800 * avtalat vattenflöde + 2000) €
2,2-10,0 m3/h 1,27 * (4800 * avtalat vattenflöde + 10000) €
11-20 m3/h 1,27 * (3480 *avtalat vattenflöde + 23200) €
mer än 20 m3/h 1,27 * (2610 * avtalat vattenflöde + 40600) €

Anslutningsavgiften är återbäringsbar (med de begränsningar som nämns i avtalsvillkoren), dvs. ingen mervärdesskatt tillkommer.

* Om fastighetens anslutning till fjärrvärmenätet kostar mera än 1,5 gånger anslutningsavgiften, debiterar Vasa Elektriska för den överstigande delen med en förhöjd anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna avrundas till jämna summor för fastigheter som faktureras enligt avtalat vattenflöde.

 

Tjänster för fjärrvärmekunder

Rådgivning om fjärrvärme Ingår i grundavgiften
Expertrådgivning i samband förnyelse av anläggning Ingår i grundavgiften
Granskning av värmeväxlarens tätningar Ingår i grundavgiften
Onlinetjänst för uppföljning av energiförbrukningen Ingår i grundavgiften
Handledning Ingår i grundavgiften
Tilläggstjänster Se prislistan
Dela