Fjärrvärme är ekologisk och framåtsiktande närvärme

Beställ Närvärme

Vill du värma upp din fastighet bekymmersfritt och förmånligt, samtidigt som du tar miljön i beaktande? Då är fjärrvärme en bekväm lösning för dina behov. Vår fjärrvärme är närvärme, som produceras i huvudsak med förnybara energiformer i Vasa och Korsholm. Fjärrvärme är Vasas populäraste uppvärmningsmetod. Fjärrvärme är tillgängligt i Vasa, i Smedsby i Korsholm och i centrala Lillkyro.

Bekymmersfri uppvärmning

Enkelheten är fjärrvärmens riktiga trumfkort. Fjärrvärmeapparaturen kräver nämligen knappt något underhåll. Oftast räcker det med att man kontrollerar att den fungerar som den ska på hösten, när uppvärmningssäsongen börjar. Dessutom är värmen jämn och varmvattnet räcker till alla.

Fjärrvärmen ger förmånlig uppvärmning.

Fjärrvärmens initiala investering är förmånlig i relation till övriga uppvärmningssystem. Apparaturen har en lång livslängd, den tjänar dig i 20-40 år. Anordningen som placeras i din fastighet kräver endast standardmässiga underhållsåtgärder, vars kostnader är måttliga.

Också fjärrvärmens brukskostnader är förmånliga och dess prissättning är stabil. Läs mer om Närvärme-produktens prissättning.

Ekologisk och modern närenergi

Värmen kommer från ditt närområde i Vasa och Korsholm, där den huvudsakligen produceras med bio- och avfallsenergi. Sommartid är fjärrvärmen nästan helt och hållet producerad med avfallsenergi.

Vår fjärrvärme är cirkulär ekonomi som bäst. Hos oss i Vasa producerar vi värme och el på en gång och i en och samma anläggning, vilket gör att energin används så effektivt som möjligt. Dessutom möjliggör vårt öppna fjärrvärmenät att lokala företag eller fastigheter kan överföra spillvärme som uppstår i verksamheten till våra kunder.

Fjärrvärme erbjuder användarna en uppvärmningsform, som konstant utvecklas och vars produktion i framtiden kommer att vara helt koldioxidfri

Teckna klimatgaranti för din värme

Om det är viktigt för dig att värmen du använder är helt koldioxidfri får du från oss även en klimatcertifiering som vittnar om ren värme. Du kan alltså välja Närvärme-produkten med tilläggstjänsten Klimatgaranti, som garanterar att din värme har producerats ur förnybara energikällor och klimatneutralt. Läs mer om Närvärmens Klimatgaranti.

Fjärrvärme lämpar sig för alla slags fastigheter.

Fjärrvärmeanslutningen kan installeras i både gamla och nya fastigheter. Fjärrvärmen är ett effektivt alternativ för även krävande behov, och den ställer inga krav på tomtstorleken.

Apparaturen ryms även i små utrymmen och lämpar sig för alla värmefördelningssätt, så som golv-, element- och luftvärme.

I fjärrvärmenätet cirkulerar varmt vatten, med vilket man värmer upp både fastigheten och bruksvattnet. När ditt hus värms upp med fjärrvärme behöver du alltså inte någon separat varmvattenberedare. Läs mer om bruk av fjärrvärme.

Anslut till fjärrvärme

Allt du vill veta om fjärrvärme

Byggnader som finns inom området för Vasa Elektriskas fjärrvärmenät kan anslutas. Läs mer på sidan Beställ fjärrvärme.

Fjärrvärmens sammanlagda pris utgörs av en årlig grundavgift, energiavgift och skatter. Läs mer om fjärrvärmens kostnader.

Den som ansluter sig till fjärrvärmenätet får en värmecentral, som inte är speciellt utrymmeskrävande, installerad i sitt hem. Värmecentralen är driftsäker och praktiskt taget underhållsfri. Fjärrvärme har en så gott som hundraprocentig driftsäkerhet.

Vår värme är i huvudsak närvärme som produceras med bio- och avfallsenergi. Dessutom kommer vi att utnyttja det nya värmeenergilagret, från vilket värmeenergi överförs till fjärrvärmenätet efter behov.

Fjärrvärme är en effektiv uppvärmningsform eftersom den kan produceras i våra kombinerade anläggningar som genererar både el och värme. Den energi som uppstår i elproduktionen, och som annars skulle gå till spillo, tas tillvara och utnyttjas i form av värme.

Därför är fjärrvärme också ett miljövänligt uppvärmningssätt. Bränslet i produktionen används så effektivt som möjligt eftersom det producerar el- och värmeenergi. Miljöbelastningen blir mindre tack vare att utsläppen reduceras och mängden spillvärme som släpps ut i omgivningen är liten.

Vad gör fjärrvärmen till ett miljövänligt och konkurrenskraftigt val?

Söker du en miljövänlig uppvärmningslösning för företaget? Markus Tuomala på Vasa Elektriska listar sju viktiga orsaker till varför fjärrvärmen är framtidens val för företagen samt hur metoden är miljövänligare än någonsin!

Läs mer
Dela