Sähkön hintasuojaukset: keinottelua markkinoilla vai systemaattista riskienhallintaa?

Aikaisemmin harva oli kiinnostunut sähkön hinnasta ja sähkömarkkinoista, viime vuoden energiakriisi teki niistä huippukiinnostavia aihealueita. Vaikkakin alamme monella tapaa toimii kuten mikä tahansa muu kilpailtu markkina, on siinä tiettyjä erityispiirteitä, joita voi olla hankala hahmottaa. Yksi sellainen on tarve suojata hintoja ja sen myötä varmistaa tuotannosta saatava tuotto. Toinen erityispiirre on mahdollisuus varastoida sähköä. Vielä tällä hetkellä varastointimahdollisuudet ovat rajalliset. Siitä huolimatta täytyy kysynnän ja tarjonnan olla tasapainossa – joka sekunti. Muussa tapauksessa markkinassa nähdään suuria hintavaihteluita.

Olemme ennen kaikkea mediassa saaneet lukea kommentteja siitä, miten Vaasan Sähkö ”keinottelee markkinoilla”, koska hyödynnämme johdannaisia. Jos emme käyttäisi mahdollisuutta suojata hintoja, olisi kyseessä todellinen ja vielä riskialttiimpi keinottelu.

Näin se toimii:

Johdannaisten avulla suojaamme etukäteen tuotetun ja myydyn sähkön hinnan. Johdannaiset eivät lisää riskejämme, ne pienentävät niitä. Siksi hintasuojaukset ovat tärkeä osa yhtiön riskienhallintaa, jota kuvaillaan yksityiskohtaisesti yhtiön riskikäsikirjassa.

Kriitikkomme ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi viis veisata johdannaisista ja markkinoista, ja myydä tuottamamme sähkö suoraan asiakkaille, ja vielä omakustannushintaan.

Tämän tyyppinen toiminta olisi erittäin riskialtista – ja kaiken lisäksi se estäisi meitä uudistamasta ja kasvattamasta tuotantoamme osana vihreää siirtymää. Ongelmallista ajatuksessa oman tuotannon yhteensovittamisesta asiakkaidemme kulutuksen kanssa on ennen kaikkea se, että me emme pitkällä aikavälillä tiedä asiakasmäärää. Alan ehdot mahdollistavat toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisen 14 päivän irtisanomisajalla.

Ilman johdannaisten tuomaa hintasuojaa olisimme täysin markkinavaihteluiden ja suunnittelemattomien tuotantokatkosten armoilla – kuin myös niiden tilanteiden, joissa asiakkaat käyttävät normaalia enemmän sähköä vaikkapa kylmän talven vuoksi.

He, jotka hyvin poikkeuksellisen vuoden perusteella ovat sitä mieltä, että Vaasan Sähkön strategia ei toimi, voisivat tarkastella hiukan pidempää aikaväliä. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon ne markkinamuutokset, jotka Suomessakin ovat jo havaittavissa. Emme yhtiönä voi perustaa strategiaamme muutaman kuukauden ajan kestäneeseen tilanteeseen. Meidän tulee katsoa tulevaisuuteen ja ottaa huomioon muutakin kuin vuoden 2022 syksyn energiakriisi.

Vihreä siirtymä

Vaasan Sähkö on ottanut aktiivisen roolin vihreässä siirtymässä sijoittamalla päästöttömään energiantuotantoon.

Olemme tehneet strategisen päätöksen panostaa päästöttömiin ja uusiutuviin tuotantomuotoihin.

Se tarkoittaa esimerkiksi tuulipuistoja, mutta myös muunlaisia ratkaisuja, kuten Vaskiluodon lämpövarastoa, joka on suurin laatuaan Suomessa. Haluamme myös lisätä kotimaista energiantuotantoa ja omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että Suomesta tulee energiaomavarainen. Siinä osuutemme Olkiluoto 3:ssa on tärkeä.

On siis kyse isoista investoinneista, joiden taloudellinen elinikä voi olla kymmeniä vuosia. Yhtiönä meidän tulee pystyä varmistumaan siitä, että voimme kattaa kustannukset siitä riippumatta, kuinka paljon asiakkaita meillä on tulevina vuosina, mitä sähkösopimuksia heillä on ja kuinka paljon sähköä kuluttavat.

Mitä enemmän pystymme suojaamaan etukäteen, sen vakaammalla ja suunnitelmanmukaisella pohjalla on myös yhtiön talous. Näin ollen on myös kestävämpää tehdä johdannaiskauppaa osana riskienhallintaa kuin olla tekemättä sitä – etenkin, jos toivoo pitkällä johdannaiskauppakokemuksella varustetun, 131-vuotiaan yhtiön pysyvän markkinoilla myös tulevaisuudessa.

Tämä asia on itse asiassa ollut myös EU-komission piirustuspöydällä: siellä on jopa ehdotettu mallia, joka vaatisi energiayhtiöiltä hintasuojausta.

Mihin nämä ehdotukset johtavat jää nähtäväksi, mutta toisaalta ne kertovat, että nykyisillä energiamarkkinoilla tarvitaan uusia toimintatapoja ja parempia työkaluja riskienhallintaan.

Uusia tuotteita

Sähkömarkkinat eivät näytä samalta kuin kymmenen vuotta sitten, eivätkä varsinkaan samalta kuin 30 vuotta sitten. Nykyinen markkinatilanne ja vihreä siirtymä vaativat uusia tuotteita ja palveluita. Niiden tulee tukea ja kannustaa sähkönkäyttäjiä kuluttamaan sähköä silloin, kun se on halvimmillaan ja puhtaimmillaan.

Kaikki perustuu joustavuuteen, vuorovaikutukseen sähköntuottajien ja sähkönkäyttäjien välillä, mahdollisuuksiin varastoida sähköä ja ohjata kulutusta hetkiin, kun sähköä on paljon tarjolla ja hinnat ovat alhaisia.

Tuotetarjonta kehittyy juuri nyt kovaa vauhtia. Tavoitteemme on tukea asiakkaita tässä muutoksessa. Kokonaisuutta pitää suunnitella johdonmukaisesti. Käynnissä olevan markkinamuutoksen yksi seuraus on, että tuoteportfolio kehittyy myös tulevina vuosina. Kun yhä useampi asiakas siirtyy uusiin sopimustyyppeihin, ja aikaisemmat sopimustyypit ovat yhä pienemmällä asiakasjoukolla, muuttuvat myös riskiprofiilit. Perinteisillä toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla on omanlaisensa riskiprofiili, kun taas esimerkiksi pörssisähkösopimuksella on omansa.

Kehityksen suunta on toisaalta positiivinen asiakkaan näkökulmasta. Se johtaa suurempaan valikoimaan tuotteita ja palveluita, jotka ovat tulevaisuuden kannalta kestävämpiä, mutta jotka myös luovat asiakkaille mahdollisuuksia itse vaikuttaa. Trendi on ollut havaittavissa jo pitkään, energiakriisi oli omiaan nopeuttamaan muutoksia.

Stefan Damlin
toimitusjohtaja

Ajankohtaista

Kahvipöydässä oppii energia-alasta

Lue lisää
Ruoka & reseptit

Kesän raikkain drinkki

Lue lisää
Havaintoja

Isoja kysymyksiä – pieniä tekoja

Lue lisää
Kotona

Helpot vinkit auton kesäsiivoukseen

Lue lisää
Kotona

Kyläily on nykyään rentoa, mutta ei spontaania

Lue lisää
Ajankohtaista

Seurataanko pörssisähköä kohta tunnin sijaan varttimuodossa?

Lue lisää
Markkinakatsaus

Sähkömarkkinakatsaus: kesä 2024

Lue lisää
Ajankohtaista

Laki velvoittaa yrityksiä asentamaan sähköauton latauspisteitä

Lue lisää
Ilmiöt

Monen sukupolven koti

Lue lisää
Ilmiöt

Avaruuskeskus auttaa yrityksiä

Lue lisää
Vastuullisuus

Tuulivoimaloiden lapojen kierrätys kehittyy

Lue lisää
Ajankohtaista

Finanssiala haluaa suojella luontoa: ”Kun luonto voi hyvin, bisneskin kukoistaa”

Lue lisää