Sähkön tuotantomuodot

Suomessa pääosa energiasta tuotetaan ydinvoimalla, vesivoimalla ja tuulivoimalla. Aurinkovoima on vielä pieni, mutta nopeiten kasvava osa energian kokonaistuotantoa. Seuraavissa artikkeleissa voit tutustua näiden tuotantomuotojen rooliin Suomessa, niiden hyötyihin ja haittapuoliin.

Ydinvoima

 • Fossiilivapaata ja tuotantovarmaa energiantuotantoa.
 • Tarvitaan uusiutuvien energiamuotojen rinnalle, jotta päästöttömän sähkö saanti voidaan taata tulevaisuudessa kaikille suomalaisille.

Lue lisää ydinvoimasta

Vesivoima

 • Suomen merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto tuulisähkön rinnalla.
 • Uusiutuvaa energiantuotantoa, josta ei synny päästöjä ilmakehään.

Lue lisää vesivoimasta

Tuulivoima

 • Uusiutuvaa ja puhdasta energiantuotantoa.
 • Vesivoiman rinnalla tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa.

Lue lisää tuulivoimasta

Aurinkovoima

 • Nopeimmin kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto.
 • Tärkeä osa tulevaisuuden sähköntuotantopalettia ja toimivaa energiajärjestelmää.

Lue lisää aurinkovoimasta

Päästötön, uusiutuva, hiilineutraali – mitä nämä tarkoittavat energiantuotannossa?

Käsitteitä, joilla viitataan ympäristöystävällisiin tapoihin tuottaa energiaa löytyy monia. Niillä on kuitenkin erilaisia merkityksiä ja keskeisiä piirteitä.

Päästötön

 • Päästötön energia tarkoittaa energian tuotantomuotoa, joka ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään.
 • Esimerkiksi ydinvoima on yksi päästötön energianlähde, sillä sen tuotanto ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä.
 • Vaikka itse energiantuotanto voi olla päästötöntä, esimerkiksi ydinvoiman käyttöön liittyy muita ympäristöhaasteita, kuten ydinjätteen käsittely.

Vaasan Sähkön Ilmastosähkö-sopimukset ovat päästöttömiä

Uusiutuva

 • Uusiutuva energia tulee luonnonvaroista, jotka uusiutuvat luonnossa jatkuvasti, kuten aurinko, tuuli, vesi ja biomassat.
 • Esimerkki: Aurinko- ja tuulivoima ovat uusiutuvia energianlähteitä, koska ne perustuvat jatkuvasti saatavilla oleviin luonnonvaroihin.
 • Vaikka uusiutuvan energian tuotanto itsessään on ympäristöystävällistä, esimerkiksi sen rakentamiseen ja tuotannossa tarvittavien materiaalien hankkimiseen voi liittyä luonnonvaroihin tai työolojen vastuullisuuten liittyviä haasteita.

Vaasan Sähkön Tuulisähkö ja Pörssisähkö Tuulisähkö ovat uusiutuvalla energialla tuotettuja.

Hiilineutraali

 • Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että energiantuotanto tuottaa päästöjä, mutta samalla kompensoidaan tai poistetaan vastaava määrä kasvihuonekaasuja ilmakehästä.
 • Esimerkki: Biomassaan perustuva energiantuotanto voi olla hiilineutraalia, vaikka puusta saatava energia vapauttaa hiilidioksidia, mutta puut kasvavat uudelleen sitomalla ilmakehän hiilidioksidia.

Hiilijalanjälki 0

 • Energiantuotantomuodon aikana ei nettomääräisesti synny kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tarkoittaa, että tuotettu energia ei ole peräisin fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä, öljystä tai maakaasusta, jotka aiheuttavat merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä.
 • Esimerkki: uusiutuvat energialähteet kuten tuulivoima tai päästön tuotantomuoto kuiten ydinvoima.
 • Hiilijalanjälki 0 ei kuitenkaan aina tarkoita absoluuttista päästöttömyyttä, vaan voi myös viitata siihen, että mahdolliset päästöt on tasapainotettu kompensoivilla toimenpiteillä.

Kaikki nämä käsitteet liittyvät osaltaan pyrkimykseen vähentää ympäristövaikutuksia energiantuotannossa ja siirtyä kohti kestävämpää energiataloutta.

 

Tuotantolaitoskuvat: EPV Eneria, TVO