Att skydda elpriser: spel på marknaden eller systematisk riskhantering?

Från att ha varit något som få är intresserade av, har elpriset och elmarknaden blivit högaktuella ämnesområden sedan energikrisen i fjol. Även om branschen på många sätt fungerar som vilken annan konkurrensutsatt marknad som helst, har den vissa särdrag som kan vara svåra att förstå. Ett sådant är behovet av att skydda priser och därmed säkerställa intäkter från produktionen. Ett annat särdrag är möjligheten att lagra el. Än så länge är det mycket begränsat hur mycket el vi kan lagra – och samtidigt måste utbud och efterfrågan varje sekund vara i balans. Obalans leder till kraftiga prisvariationer.

Framför allt i media har vi fått läsa kommentarer om att Vasa Elektriska ”spelar på marknaden” eftersom vi använder oss av derivat. Ett större och mer riskfyllt spel skulle det vara att inte använda sig av prisskydd.

Så här fungerar det:

Med hjälp av derivat skyddar vi på förhand priset på den el som produceras och säljs. Derivaten ökar inte våra risker, de minskar på dem. Därför är prisskyddet också en viktig del av bolagets riskhantering, som i detalj beskrivs i bolagets riskhandbok.

Våra kritiker säger att vi borde strunta i derivaten och marknaden, och sälja den el vi producerar direkt till våra kunder och till självkostnadspris.

Det skulle innebära massiva risker – och framför allt skapa hinder för att förnya och utöka vår produktion i samband med den gröna omställningen. Problematiken i tanken att matcha vår produktion med våra kunders förbrukning uppstår speciellt i att vi inte på lång sikt kan veta antalet kunder, eftersom villkoren ger kunder med tillsvidareavtal en uppsägningstid på 14 dagar.

Utan prisskydd med derivat skulle vi vara helt utsatta för marknadsvariationer, oplanerade produktionsstopp och situationer där kunder förbrukar utöver det normala – t.ex. på grund av en kall vinter.

De som på basen av ett mycket exceptionellt år anser att Vasa Elektriskas strategi inte funkat kunde också se några år bakåt i tiden. Därefter lönar det sig att se framåt och granska den förändring som marknaden står inför i Finland. Vi kan inte som bolag basera vår strategi på några månader. Vi måste se längre framåt och beakta fler saker än hösten 2022.

Grön omställning

Vasa Elektriska har tagit en aktiv roll i den gröna omställningen genom att investera i utsläppsfri energiproduktion.

Vi har ett strategiskt beslut om att investera i utsläppsfria och förnybara produktionsformer.

Det betyder till exempel vindkraftsparker, men också lösningar som värmelagret i Vasklot – det största av sitt slag i Finland. Samtidigt vill vi utöka den inhemska energiproduktionen och bidra till att göra Finland självförsörjande på energi – där har också vår andel i Olkiluoto 3 varit viktig.

Det är frågan om stora investeringar vars ekonomiska livslängd kan vara tiotals år. Som bolag måste vi kunna försäkra oss om att vi har möjlighet att täcka kostnaderna, oberoende av hur många kunder vi har under kommande år, vilka typer av elavtal de har, eller hur mycket el som förbrukas.

Ju mer vi kan skydda på förhand, desto stabilare och mer planenlig är också bolagets ekonomi. Det är med andra ord också mer hållbart att handla med derivat då man gör det i riskhanteringssyfte än att inte göra det – om man vill att ett 131 år gammalt bolag med lång erfarenhet på derivatmarknaden också ska ha många år framför sig.

Det här är något som också EU-kommissionen funderar på som bäst, och man har till och med föreslagit en modell som skulle kräva att energibolagen använder sig av prisskydd.

Vad de tankarna leder till får vi se, men det visar på hur nuvarande energimarknad behöver nya verksamhetssätt – och bättre redskap för riskhantering.

Nya produkter

Elmarknaden är inte den samma den var för tio år sedan, än mindre för 30 år sedan. Det nya marknadsläget och den gröna omställningen kräver nya produkter och tjänster, sådana som stöder och sporrar elanvändarna till att förbruka sin el när den är billigast och har minst utsläpp.

Allt bygger på flexibilitet, samspel mellan elproducenter och elförbrukare, möjligheter att lagra el och styra förbrukningen enligt när det finns stor tillgång på el och priserna är låga.

Produktutbudet utvecklas med rasande fart just nu. Vår målsättning är att stöda kunderna i denna transformation. Då behöver vi också konsekvent planera för det i allt vi gör. En konsekvens av den pågående förändringen i marknaden är att produkterna i kundportföljen kommer att fortsätta utvecklas under kommande år. När fler kunder går över till nya avtalstyper och tidigare avtalstyper får färre kunder, ändrar också riskprofilerna. Traditionella tillsvidareavtal för med sig en riskprofil, medan t.ex. börselavtal har en annan.

Den utveckling som nu sker är samtidigt mycket positiv ur kundens synvinkel med tanke på större utbud av produkter och tjänster som beaktar förutom en mer hållbar framtid, också kundens möjlighet att själv påverka. Trenden har varit tydlig redan sedan länge, men förändringarna har kommit snabbt på grund av energikrisen.

Stefan Damlin
verkställande direktör

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer