Seurataanko pörssisähköä kohta tunnin sijaan varttimuodossa?

Energia-ala on murroksessa ja muutoksen tuulet tuovat jatkuvalla syötöllä uusia käänteitä, jotka vaikuttavat niin energiayhtiöiden kuin asiakkaidenkin arkeen. Pörssisähkösopimus on nykyään suosittu sähkötuote, ja sen valinneet asiakkaat ovatkin yleensä valveutuneita sähkönkäyttäjiä. Tähän mennessä pörssisähkön spot-hintoja on totuttu seuraamaan tuntitasolla. Tulevaisuudessa tilanne saattaa kuitenkin olla toinen. Vaasan Sähkön energiapäällikkö Henri Torsti pohtii markkinan tulevaisuuden näkymiä tässä artikkelissa.

”Siirtymistä 15 minuutin kaupankäyntiresoluutioon, eli niin sanottuun varttimarkkinaan on suunniteltu jo jonkin aikaa. Siirtyminen kokonaan varttimarkkinaan ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että voisi sanoa muutoksen toteutuvan sormia napsauttamalla”, pohtii Vaasan Sähkön energiapäällikkö Henri Torsti.

Varttimarkkinaan siirtyminen on osa isompaa muutosta, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin jo vuoden 2023 toukokuussa. Silloin siirryttiin niin sanottuun varttitaseeseen, joka on näkynyt konkreettisesti asiakkaille, joilla on sähkön pientuotantoa ja joiden sähkömittari kykenee toimittamaan mittaustietoja 15 minuutin tarkkuudella. Kyseinen muutos mahdollisti siis pientuottajille varttinetotuksen.

Miksi tuntimittauksesta halutaan siirtyä kohti vartin jaksotusta?

”Toteutetuilla ja suunnitteilla olevilla muutoksilla pyritään varmistamaan energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus luotettavasti markkinahintojen ohjaamana. Tuotantotehot kun saattavat vaihdella runsaastikin tunnin sisällä, millä on suuri vaikutus tuntihintojen muodostumiseen sähkön tukkumarkkinoilla.”

Energiajärjestelmä on ollut vahvassa murroksessa sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon lisääntyessä samalla, kun säätökykyisen tuotannon osuus sähköjärjestelmässä on vähentynyt.

”Murroksen myötä myös sähkömarkkinamalli on vaatinut päivityksiä ollakseen yhteensopiva uuden tuotantorakenteen kanssa.”

Jos varttimarkkinaan siirrytään, mitä se tarkoittaisi kuluttajille?

Varttimarkkinaan siirtymistä on kaavailtu vuoden 2025 alkuun. Vaikka aikataulu toteutuisi, ei ole täysin varmaa, että muutos näkyisi kuluttajille välittömästi.

”Periaatteessa muutoksen myötä pörssisähköasiakkaille tulisi vuorokaudessa 24 spot-hinnan sijaan 96 hintaa seurattavaksi. Tämä tuottaisi varmasti haasteita kuluttajille, jotka optimoivat sähkönkulutustaan manuaalisesti ilman minkäänlaista automaatiota. Toisaalta hintavaihtelut tunnin sisällä tuskin olisivat yhtä suuria kuin nykyisen systeemin mukaiset tuntien väliset vaihtelut voivat ajoittain olla”, Torsti miettii.

Tullaanko kuluttajille tarjoamaan varttihintoihin perustuvia sopimuksia suunniteltujen markkinamuutosten toteuduttua?

”Näkisin, että tullaan, mutta mikäli asiakas haluaa optimoida kulutustaan 15 minuutin jaksoissa, tulee käyttöpaikasta löytyä sähkömittari, joka kykenee lähettämään kulutusdataa 15 minuutin resoluutiolla. Tähän kykenee vain uudemmat sähkömittarit. Uusia sähkömittareita vaihdetaankin juuri nyt maanlaajuisesti, mutta mittarinvaihtoprojektit etenevät eri tahtia. Joillakin alueilla mittarinvaihdot ovat jo pitkällä, mutta toisaalla urakkaa ei vielä ole päästy aloittamaan.”

Sähköverkkoyhtiöt vaihtavat oman alueensa sähkömittarit uusiin 15 minuutin mittausdataa toimittaviin mittareihin oman aikataulunsa mukaan. Vuoden 2028 loppuun mennessä laki vaatii, että uudet mittarit tulee olla asennettuna. Vaasan Sähköverkon alueella uudet sähkömittarit vaihdetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kiinnostaako sähkömarkkina?

Lue uusin sähkömarkkinakatsauksemme!

Lue lisää
Havaintoja

Isoja kysymyksiä – pieniä tekoja

Lue lisää
Kotona

Helpot vinkit auton kesäsiivoukseen

Lue lisää
Kotona

Kyläily on nykyään rentoa, mutta ei spontaania

Lue lisää
Ajankohtaista

Seurataanko pörssisähköä kohta tunnin sijaan varttimuodossa?

Lue lisää
Markkinakatsaus

Sähkömarkkinakatsaus: kesä 2024

Lue lisää
Ajankohtaista

Laki velvoittaa yrityksiä asentamaan sähköauton latauspisteitä

Lue lisää
Ilmiöt

Monen sukupolven koti

Lue lisää
Ilmiöt

Avaruuskeskus auttaa yrityksiä

Lue lisää
Vastuullisuus

Tuulivoimaloiden lapojen kierrätys kehittyy

Lue lisää
Ajankohtaista

Finanssiala haluaa suojella luontoa: ”Kun luonto voi hyvin, bisneskin kukoistaa”

Lue lisää
Ajankohtaista

Purjo-perunasosekeitto lämmittää talven keskellä

Lue lisää
Ajankohtaista

Energiatehokkuutta vanhaan taloon: 4 keinoa vaikuttaa laskuun!

Lue lisää